Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Procedura rekrutacji

Proces aplikowania na studia w Holandii za pośrednictwem Programu eduABROAD, składa się z kilku etapów.
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za proces rekrutacji.

Dotyczy Hanze University of Applied Sciences, Groningen:

Proces aplikowania na studia w Holandii za pośrednictwem Programu eduABROAD, składa się z kilku etapów.
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za proces rekrutacji.

Coroczny ostateczny termin przesyłania formularza aplikacyjnego:

 • do 1 lipca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: od września (w przypadku kierunku Bachelor in Physiotherapy, aplikacje przyjmowane są w terminie do 15 stycznia)

Opis procedury przyjmowania zgłoszeń:

 1. Rejestracja na studia odbywa się za pomocą platformy Studielink.
  Dostęp do platformy wraz ze wskazówkami znajduje się na stronie internetowej uczelni:
  www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/studying-at-hanze-uas/application
  W częœci 4. Institutional questions (if you are applying through a recruitment agency, please fill in the 8-digit agency number) prosimy o wpisanie kodu: 4000016.
  Przed rozpoczęciem korzystania z platformy Studielink, prosimy o zapoznanie się z instrukcją (indywidualnie dla każdej uczelni). Przewodnik wideo:
  www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/studying-at-hanze-uas/application

 2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza wyświetlona zostanie informacja: "Your enrolment application has been submitted".
  Prosimy o wybranie opcji "Print form" oraz wygenerowanie pliku zawierającego potwierdzenie złożonej aplikacji. Wygenerowany plik .pdf (w języku angielskim) należy wydrukować, opatrzeć własnoręcznym podpisem a następnie zeskanować i z kompletem potrzebnych załączników przesłać e-mailem na adres: holandia@eduabroad.pl


  Lista wymaganych załączników to:
 • paszport,
 • zdjęcie,
 • list motywacyjny, w języku angielskim (powinien opisywać motywację do ubiegania się na dany kierunek studiów za granicą oraz wszelkie dodatkowe informacje, które są istotne, takie jak oczekiwania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, plany na przyszłość, itd. Proszę użyć około 500 słów. List motywacyjny może być przygotowany w dowolnym formacie tekstowym, np. plik .doc, .odt, .pdf, itd.),
 • Curriculum Vitae (CV), w języku angielskim za pomocą formularza Europass - CV (najlepiej), dostępnego na stronie: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose CV może być przygotowane w dowolnym formacie tekstowym (np. plik .doc, .odt, .pdf, itd.),
 • list z rekomendacją od nauczyciela lub nauczyciela akademickiego (jeżeli rekomendacja jest w języku polskim, proszę dodać tłumaczenie rekomendacji. Tłumaczenie rekomendacji może być przygotowane w dowolnym formacie tekstowym, np. plik .doc, .odt, .pdf, itd. lub jako zeskanowana strona. Tłumaczenie można wykonać samodzielnie),
 • list z rekomendacją od pracodawcy (nie dotyczy w przypadku braku doświadczenia zawodowego. Jeżeli rekomendacja jest w języku polskim, proszę dodać tłumaczenie rekomendacji. Tłumaczenie rekomendacji może być przygotowane w dowolnym formacie tekstowym, np. plik .doc, .odt, .pdf, itd. lub jako zeskanowana strona. Tłumaczenie można wykonać samodzielnie).
  Także w przypadku bycia wolontariuszem lub odbywania stażu lub praktyki.
 • dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier): świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (tegoroczni maturzyści: w przypadku nie posiadania jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej, wymagane jest ostatnie otrzymane świadectwo ze szkoły średniej; w przypadku nie posiadania jeszcze świadectwa dojrzałości, nie jest ono wymagane),
 • dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier): tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości lub tłumaczenie ostatniego otrzymanego świadectwa ze szkoły średniej. Szablon tłumaczenia można pobrać w formacie: .doc lub .pdf
 • dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister): świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (oryginał lub odpis, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego) oraz dyplom ukończenia studiów BA Degree (licencjat/inżynier; oryginał lub odpis oraz wykaz przedmiotów z ocenami, np. suplement do dyplomu, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego),
 • dokumenty potwierdzające poziom języka angielskiego (w przypadku posiadania): certyfikat TOEFL lub IELTS (poświadczona notarialnie kopia) albo odpowiednie oświadczenie wskazane w Kryteriach przyjęcia na studia,

 1. Aplikacja zostanie sprawdzona, a następnie konsultant Programu potwierdzi otrzymanie kompletnej aplikacji lub poprosi o jej uzupełnienie. Całość kontaktów odbywa się drogą mailową. Aplikacja zostanie przekazana do uczelni.

 2. W przypadku tegorocznych maturzystów: w momencie otrzymania świadectwa maturalnego prosimy o przesłanie świadectwa maturalnego (oryginał lub odpis, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego) na adres: holandia@eduabroad.pl

 3. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów uczelnia przekaże studentowi dalsze informacje na temat przyjęcia na studia oraz rozpoczęcia studiów.

Po zakończeniu powyższej procedury należy przygotować się do wyjazdu do Holandii. Zapraszamy do działu:
Jak się żyje w Holandii