Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

Studia za granicą Studia w Anglii Studia w Wielkiej Brytanii Studia Anglia Studia Wielka Brytania Studia w Danii Studia Dania Studia w Szwecji Studia Szwecja Studia w Holandii Studia Holandia
 
Studia za granicą Studia w Anglii Studia w Wielkiej Brytanii Studia Anglia Studia Wielka Brytania Studia w Danii Studia Dania Studia w Szwecji Studia Szwecja Studia w Holandii Studia Holandia

Anglia

Procedura rekrutacji kandydatów trwa do:
30 czerwca
Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów
Procedura rekrutacji

Dania

Procedura rekrutacji kandydatów trwa:
studia pierwszego stopnia:
do 10 marca i do 10 października
studia drugiego stopnia: do 20 lutego
Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów
Procedura rekrutacji

Holandia

Procedura rekrutacji kandydatów trwa:
do 1 lipca
Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów
Procedura rekrutacji

Szwecja

Procedura rekrutacji kandydatów trwa do:
10 stycznia
Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów
Procedura rekrutacji

 
 

Witaj w eduABROAD!
Program eduABROAD to szansa dla wszystkich pragnących zdobywać wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wyższych. Program eduABROAD oferuje bezpłatną pomoc przy wyborze odpowiedniego kraju, uczelni i kierunku studiów, a także zebraniu wszystkich dokumentów i przygotowaniu aplikacji.
Program eduABROAD to oficjalne przedstawicielstwo zagranicznych uczelni wyższych w Polsce. W Programie eduABROAD aplikację na studia za granicą można złożyć bezpośrednio i bez żadnych dodatkowych opłat.

Studia za granicą Studia w Anglii Studia w Wielkiej Brytanii Studia Anglia Studia Wielka Brytania
Studia w Anglii Studia w Anglii są odpłatne, a wysokość czesnego ustalają uczelnie. Możesz uzyskać pożyczkę na opłacenie czesnego, którą rozpoczniesz spłacać dopiero w momencie podjęcia pracy. Możliwe jest uzyskanie różnych stypendiów oraz dofinansowań do studiów.
Studia za granicą Studia w Danii Studia Dania
Studia w Danii Studia w Danii są bezpłatne i prowadzone w języku angielskim. Uczelnie w większości nie wymagają od studentów certyfikatów językowych. Studenci mogą legalnie pracować w trakcie studiów. Zarobki z prac studenckich umożliwiają pokrycie kosztów życia i studiowania.
Studia za granicą Studia w Holandii Studia Holandia
Studia w Holandii Studia w Holandii w języku angielskim są odpłatne, a wysokość czesnego zależy od kierunku oraz poziomu studiów (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Można jednak ubiegać się o grant lub zdobyć stypendium. Możliwa jest legalna praca podczas studiów.
Studia za granicą Studia w Szwecji Studia Szwecja
Studia w Szwecji Studia w Szwecji są bezpłatne i prowadzone w języku angielskim. Studenci mogą legalnie pracować w trakcie studiów. Znalezienie pracy podczas studiów nie jest jednak łatwe, stąd należy posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów życia i studiowania.