Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Jonkoping University

Jonkoping University jest jednym z najbardziej międzynarodowych uniwersytetów w Szwecji, który przyciąga studentów z całego świata. Jonkoping jest szybko rozwijającym się miastem z populacją 130 000. Jonkoping ma wiele do zaoferowania: długie plaże jeziora Wettern, piękną naturę, zaplecze sportowo-rekreacyjne, centrum miasta z licznymi sklepami, kawiarniami i restauracjami, jak i wiele różnych imprez kulturalnych.
Jonkoping University ma prawdziwie międzynarodową orientację i promuje szereg innowacyjnych inicjatyw w celu stworzenia wzbogacającego środowiska dla studentów i naukowców z całego świata. Studia i badania naukowe odbywają się w czterech szkołach: Międzynarodowej Szkole Biznesu, Szkole Inżynierii, Szkole Edukacji i Komunikacji oraz Szkole Zdrowia i Opieki Społecznej. Jonkoping University używa świata biznesu jako podstawy edukacji dla swoich studentów. Dzięki temu studenci mogą zarówno stworzyć sieć kontaktów jak i dodać praktyczne doświadczenia do twojej wiedzy teoretycznej. Na uczelni studiuje około 10 000 studentów, z czego ponad 2 000 to studenci z innych krajów. więcej

Studenci mogą studiować na kierunkach prowadzonych przez cztery wydziały uczelni:

 • School of Health and Welfare
 • School of Education and Communication
 • Jonkoping International Business School
 • School of Engineering

Międzynarodowe programy studiów prowadzone są w całości w języku angielskim.
Na studentów czekają kierunki związane z:

zarządzaniem, marketingiem, rozwojem przedsiębiorstw, ekonomią, mediami, logistyką, efektami wizualnymi, informatyką, IT, finansami, przedsiębiorczością, e-biznesem, rozwojem produktów, inżynierią materiałową, projektowaniem, designem, wzornictwem, inżynierią produkcji, zarządzaniem informacją (BIM, GIS), komunikacją, pedagogiką.

Szczegółowy opis kierunków w katalogu kierunków studiów:
studia inżynierskie/licencjackie (Bachelor's Degree Programmes)
studia magisterskie (Master's Degree Programmes)

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 kwietnia, dla studiów rozpoczynających się w terminie: sierpień/wrzesień, Procedura rekrutacji


Rodzaj studiów: BA Degree lub MA Degree:
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Co to jest MA Degree  Dla kogo studia MA Degree


Koszt studiów:

Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Szwecji dla studentów z Polski są bezpłatne dzięki finansowaniu nauki przez rząd szwedzki.


Wymagania:

Poniżej przedstawiono ogólne kryteria przyjęcia na studia do Jonkoping University. Na niektórych kierunkach studiów obowiązują dodatkowe kryteria przyjęcia na studia. Należy je sprawdzić w szczegółach danego kierunku, zakładka: 'Facts', część 'Requirements', po wybraniu kierunku ze strony: ju.se/en/study-at-ju/our-programmes/bachelor-programmes.html lub ju.se/en/study-at-ju/our-programmes/master-programmes.html

Ogólne kryteria przyjęcia na studia na wszystkie kierunki studiów:

 • dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier) student musi posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (poświadczona kserokopia oryginału lub odpisu, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego), z odpowiednimi ocenami/wynikami z przedmiotów określonych w dodatkowych kryteriach przyjęcia na studia (Facts - Requirements),
 • dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister) student musi posiadać tytuł BA Degree (licencjat/inżynier; poświadczona kserokopia oryginału lub odpisu oraz wykaz przedmiotów z ocenami, np. suplement do dyplomu, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego), na kierunku korespondującym z wybranym kierunkiem na poziomie MA Degree (magister),
 • poświadczona kserokopia paszportu lub dowodu osobistego,
 • Wymagania językowe:
  dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier):
  wynik z części pisemnej egzaminu dojrzałości (matura) z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (dotyczy tylko osób posiadających już świadectwo dojrzałości; nie ma progu punktowego; dotyczy świadectw dojrzałości otrzymanych po roku 2005 włącznie)
  lub certyfikat językowy na stosownym poziomie, według zestawienia:
  IELTS: 6.5 lub TOEFL: paper based: 575; internet based: 90 lub Cambridge ESOL: Certificate in Advanced English (CAE).
  dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister):
  wynik z części pisemnej egzaminu dojrzałości (matura) z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (dotyczy tylko osób posiadających już świadectwo dojrzałości; nie ma progu punktowego; dotyczy Świadectw dojrzałości otrzymanych po roku 2005 włącznie)
  lub certyfikat językowy na stosownym poziomie, według zestawienia:
  IELTS: 6.5 lub TOEFL: paper based: 575; internet based: 90 lub Cambridge ESOL: Certificate in Advanced English (CAE)
  lub odbycie całości lub części studiów pierwszego stopnia w języku angielskim więcej


Więcej informacji na: http://www.ju.se