Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Hanze University of Applied Sciences, Groningen

Hanze University of Applied Sciences, Groningen znajduje się w holenderskim mieście Groningen, jednym z największych ośrodków uniwersyteckich Holandii. Młodzi ludzie z całego świata przyjeżdżają właśnie tutaj, by pracować nad swoją przyszłą karierą w przyjaznej, międzynarodowej atmosferze. Szczególnie teraz, gdy w dobie rozwoju technologii i komunikacji świat wydawałby się zmniejszać, Hanze University of Applied Sciences, Groningen oferuje możliwość przygotowania się do międzynarodowej kariery w nowoczesnym i wielonarodowościowym społeczeństwie.
Ludzie bardzo często pytają o pochodzenie nazwy uniwersytetu. Hanze to imię, które jest dobrze znane na północy i zachodzie Europy. Hanze to także nazwa przymierza handlowego, zawartego w średniowieczu, stąd też uniwersytet jest dumny ze swojej tradycji.
Biorąc pod uwagę historię uniwersytetu i możliwości jakie oferuje, rzesze studentów z całej Europy przyjeżdżają tu aby studiować w międzynarodowym środowisku. Uczelnia oferuje możliwość nauki w języku holenderskim, angielskim (ponad 25 kierunków studiów na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia) oraz niemieckim. więcej


Międzynarodowe programy studiów prowadzone są w całości w języku angielskim. Na studentów czekają kierunki związane z:

elektroniką, automatyką, muzyką klasyczną, edukacją muzyczną, kompozycją muzyki i produkcją, dyrygowaniem, elektrotechniką, inżynierią produkcji, budownictwem, zarządzaniem obiektami i nieruchomościami, sztukami pięknymi, ekonomią, inżynierią biomedyczną, zarządzaniem w biznesie, międzynarodową komunikacją, public relations, inżynierią wodno-lądową, przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej, jazzem, radiologią, diagnostyką obrazową, odżywianiem, dietetyką, pielęgniarstwem, fizjoterapią, logopedią.

Szczegółowy opis kierunków w katalogu kierunków studiów:
studia inżynierskie/licencjackie (Bachelor Programmes)
studia magisterskie (Master Programmes)

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:


Rodzaj studiów: BA Degree lub MA Degree:
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Co to jest MA Degree  Dla kogo studia MA Degree


Koszt studiów:

Studenci ponoszą koszty czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Holandii dla studentów z Polski są odpłatne. Jednak, jako obywatele Polski, kraju członkowskiego Unii Europejskiej (EU/EEA), koszty czesnego są znacznie niższe niż dla studentów, którzy są obywatelami krajów nie należących do Unii Europejskiej.
Koszty czesnego są zależne od wybranego stopnia studiów:
www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/studying-at-hanze-uas/tuition-fees
Studentów z Polski obowiązują mniejsze koszty czesnego, zgodne z:
EU/EEA. Bachelor Degree Programmes to studia pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier), Master Programmes to studia drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister).
Na niektórych kierunkach studenci dodatkowo muszą pokryć koszty dodatkowych materiałów edukacyjnych, książek.


Wymagania:

Poniżej przedstawiono ogólne kryteria przyjęcia na studia do Hanze University of Applied Sciences, Groningen. Na niektórych kierunkach studiów obowiązują dodatkowe kryteria przyjęcia na studia. Należy je sprawdzić w szczegółach danego kierunku, zakładka: 'Admission requirements' po wybraniu kierunku ze strony:
www.hanze.nl/eng/organisation/overviews/programmes

Ogólne kryteria przyjęcia na studia:

 • student musi wykazywać, że posiada umiejętności, motywację i determinację do studia na wybranym kierunku,
 • dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier) student musi posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (oryginał lub odpis, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego), z odpowiednimi ocenami/wynikami z przedmiotów określonych w kryteriach przyjęcia na studia (Admission requirements and special details),
 • dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister) student musi posiadać tytuł BA Degree (licencjat/inżynier; oryginał lub odpis oraz wykaz przedmiotów z ocenami, np. suplement do dyplomu, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego), na kierunku korespondującym z wybranym kierunkiem na poziomie MA Degree (magister),
 • student musi posiadać wystarczające umiejętności językowe z języka angielskiego dla danego kierunku studiów.
 • Wymagania językowe:
  dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier):
  zdany egzamin maturalny z języka angielskiego lub posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego Academic IELTS z wynikiem 6.0,
  dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister):
  wymagane jest posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego Academic IELTS z wynikiem 6.5,
  dla Preparatory Course:
  wymagane jest posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego Academic IELTS z wynikiem 5.5.

Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia jest weryfikowane przez pracowników uczelni, na podstawie dostarczonych dokumentów, życiorysu, listu motywacyjnego, a jeżeli jest to niezbędne również na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.


Więcej informacji na: https://www.hanze.nl/eng/