Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

University College of Northern Denmark

University College of Northern Denmark jest jedną z największych uczelni w północnej Danii. Na uczelni studiuje ponad 9000 studentów. University College of Northern Denmark posiada kampusy w trzech miastach: Aalborg, Hjorring i Thisted. Kierunki prowadzone w języku angielskim uczelnia oferuje na dwóch kampusach: Sofiendalsvej w Aalborg oraz Hobrovej w Aalborg.

Uczelnia oferuje kierunki studiów z zakresu biznesu, turystyki, hotelarstwa, studia techniczne oraz IT. Wszystkie kierunki oparte są na połączeniu teorii z praktyką. University College of Northern Denmark oferuje: 2-letnie studia na stopniu AP Degree, 1,5-roczne studia uzupełniające inżynierskie oraz licencjackie, a także 3,5-letnie studia inżynierskie oraz licencjackie. W sumie 14 różnych kierunków studiów w języku angielskim. Studia na University College of Northern Denmark są bezpłatne.

Wszyscy studenci mają dostęp do budynków uczelni przez 24 godziny na dobę. Studenci mogą korzystać z komputerów znajdujących się na uczelni bez ograniczeń, a bezprzewodowy dostęp do Internetu umożliwia korzystanie z własnych laptopów w każdym miejscu. Studenci University College of Northern Denmark mają również do dyspozycji nowoczesną bibliotekę. W budynkach uczelni znajduje się wiele miejsc, w których studenci mogą spotkać się przy filiżance herbaty lub pracować w grupach nad projektami.

Nauczanie w University College of Northern Denmark odbywa się w przyjaznej atmosferze w małych grupach studenckich. Nauczyciele akademiccy wykorzystują wiele różnych metod pracy grupowej, odbywają się również wykłady zaproszonych gości, ekspertów i przedstawicieli przedsiębiorstw, wyjazdy studyjne. Projekty, case studies, debaty czy praktyczne zadania wykonywane w grupach lub samodzielne przygotowują studentów praktycznie do pracy w środowisku biznesowym. Każdy kierunek studiów wymaga odbycia praktyki w Danii lub za granicą, podczas której zdobytą wiedzę można zastosować w praktyce. University College of Northern Denmark ściśle współpracuje z partnerami z biznesu i przemysłu, którzy mają duży wpływ na treści kształcenia na wszystkich kierunkach. Dzięki temu absolwenci uczelni mają ogromną przewagę już na początku swojej kariery zawodowej.

Aalborg jest miastem położonym w północnej części Jutlandii w Danii, które zamieszkuje ponad 200 tysięcy mieszkańców. Jest to trzecie co do wielkości miasto w Danii i obecnie duży ośrodek związany ze sztuką, kulturą, muzyką oraz oferujący wiele atrakcji na spędzanie czasu wolnego. Hjorring jest jednym z najstarszych duńskich miast, obecnie pełni rolę ważnego ośrodka handlu, edukacji i turystyki. W mieście panuje atmosfera nowoczesności, jednak udało się również zachować historię tego miejsca. Więcej informacji na: http://www.ucn.dk/english

University College of Northern Denmark oferuje naukę na kierunkach:

Informacje praktyczne:


Architectural Technology and Construction Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystko na temat projektowania, planowania, konstrukcji oraz zarządzania kompleksowymi projektami budowlanymi, wiedzieć wszystko na temat architektury w świecie komputerowego projektowania, to studia na kierunku Architectural Technology and Construction Management są tym, czego szukasz.
Nauka na kierunku Architectural Technology and Construction Management trwa 3,5 roku, kończąc się tytułem inżyniera. Studenci dzięki pracy w grupach zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie różnych technik komunikacji oraz rozwoju osobistego.
Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: projektowanie, budownictwo, rysunki konstrukcyjne, pomiary budowlane, geodezja, zarządzanie budowami, konstrukcje budowlane, remonty i inne. W semestrze szóstym studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie z branży, a podczas siódmego semestru wybierają specjalizację oraz przygotowują projekt dyplomowy. Absolwenci kierunku Architectural Technology and Construction Management posiadają kwalifikacje niezbędne do pracy w biurach architektonicznych, biurach projektowych lub w przedsiębiorstwach budowlanych. Kierunek oferowany jest na kampusie Sofiendalsvej w Aalborg. więcej o kierunku

Automation Engineering

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Czy masz pasję rozwoju systemów automatyki? Może marzysz o tworzeniu, utrzymywaniu w ruchu i optymalizacji automatycznych systemów w zakładach produkcyjnych? Jeśli tak, to studia na kierunku Automation Engineering są idealnym rozwiązaniem.
Nauka na kierunku obejmuje cztery semestry. Po ukończeniu studiów, jako technolog automatyk będziemy odpowiedzialni za rozwój systemów automatyki. Na podstawie pomysłów i specyfikacji procesu, technolog automatyk tworzy dokumentację techniczną do instalacji lub systemów automatyki, które sprostają wymaganiom klientów i możliwościom dostawców.
Jako technolog automatyk zdobędziesz wiedzę i umiejętności z takich obszarów jak: technika sterowania i regulacji, konfiguracja i programowanie automatyki, sieci komputerowe, projektowanie systemów automatyki, projektowanie automatycznych linii produkcyjnych. W programie studiów przewidziano również przedmioty biznesowe, niezbędne każdemu technologowi. Podczas studiów na kierunku Automation Engineering studenci zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, dzięki licznym projektom. Podczas pierwszych trzech semestrów, studenci poznają profesjonalną i specjalistyczną wiedzę podczas przedmiotów obowiązkowych oraz obieralnych, takich jak: robotyka, bazy danych, optymalizacja, języki programowania wysokiego poziomu, technologie bezprzewodowe. Program studiów obejmuje również praktyki, które są podstawą do wykonania projektu dyplomowego. Projekt dyplomowy studenci wykonują we współpracy z przedsiębiorstwem przemysłowym lub przedsiębiorstwem z branży automatyki. Kierunek oferowany jest na kampusie Sofiendalsvej w Aalborg. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku Product Development and Integrative Technology, który trwa 1,5 roku. więcej

Computer Science

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli szukasz doskonałych perspektyw do kariery w informatyce i chcesz uzyskać cenione kwalifikacje, to studia na kierunku Computer Science są tym, czego szukasz. Computer Science to kierunek obejmujący pięć semestrów. Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy z zakresu programowania i baz danych, rozwoju systemów informatycznych oraz interfejsu użytkownika, Internetu i sieci komputerowych, współpracy w grupie i kreatywności.
Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: rozwój systemów informatycznych, programowanie, biznes, technologie komputerowe. Cztery pierwsze semestry koncentrują się na zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie takich przedmiotów jak: Software Construction, Software Design, IT in business organisations, Computer Architecture, Operative Systems, Computer Networks, Distributed Systems, System development methodologies, Software Architecture, Distributed Programmes, System Development Methods.
Czwarty semestr to możliwość specjalizowania się w wybranej dziedzinie. Studenci sami wybierają zajęcia w jakich uczestniczą, mogą być to na przykład: Programming of Robots, Agile Development, Databases, Web Development, Mobile Development, System Administration lub inne.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy. Kierunek oferowany jest na kampusie Sofiendalsvej w Aalborg. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku Software Development lub Web Development, które trwają 1,5 roku.

Design, Technology and Business

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli w przyszłości chcesz pracować w obszarach obejmujących projektowanie graficzne, produkcję grafiki i marketing, to studia na kierunku Design, Technology and Business są tym, czego szukasz. Nauka na kierunku obejmuje cztery semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku mogą pracować w przedsiębiorstwach z branży graficznej, agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach gazet lub czasopism lub w działach marketingu przedsiębiorstw z różnych branż.
Celem studiów jest łączenie szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu pracy w programach graficznych z twórczym i estetycznym zrozumieniem procesu projektowania od pomysłu do gotowego produktu. Pierwsze trzy semestry studiów obejmują takie obszary tematyczne jak: projektowanie, estetyka, biznes, technologie komputerowe, marketing, produkcja grafiki, branding, projektowanie opakowań, projektowanie 3D i inne.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy. Kierunek oferowany jest na kampusie Sofiendalsvej w Aalborg. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku Digital Concept Development, który trwa 1,5 roku.

Digital Concept Development

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie tworzenia koncepcji praktycznie na każdą platformę cyfrową, to studia na kierunku Digital Concept Development są tym, czego szukasz. Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy z zakresu tworzenia i rozwoju koncepcji projektów z wykorzystaniem narzędzi z takich obszarów jak e-commerce, reklama cyfrowa, projektowanie, komunikacja, innowacje biznesowe czy marketing.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Digital Concept Development muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków: Multimedia Design lub Design, Technology and Business.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zajmować się zarządzaniem sklepami lub platformami internetowymi, wdrażaniem rozwiązań cyfrowych, pracować jako dyrektor artystyczny, concept developer lub web designer. Kierunek oferowany jest na kampusie Sofiendalsvej w Aalborg. więcej o kierunku

Export and Technology Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Jeśli chcesz rozwiązywać złożone problemy w handlu międzynarodowym, stanowić ogniwo pomiędzy klientami, a przedsiębiorstwem i zamieniać wymagania klienta na konkretne działania, to studia na kierunku Export and Technology Management są tym, czego szukasz.
Nauka na kierunku Export and Technology Management trwa 3,5 roku, kończąc się tytułem inżyniera. Kierunek łączy w sobie technologiczne know-how z przedmiotami o handlu i biznesie, zapewniając wgląd w to, co przedsiębiorstwa robią w celu sprzedaży produktów i rozwiązań technicznych.
Program studiów obejmuje trzy dyscypliny: technologia, handel i komunikacja, a w nich takie zagadnienia jak: technologia - rozwój produktów, procesy produkcyjne, materiałoznawstwo, projektowanie i zarządzanie projektami, sprzedaż - eksport, marketing, handel zagraniczny, transport i innowacje, komunikacja - języki obce, kulturoznawstwo i techniki negocjacyjne.
W semestrze szóstym studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie z branży, a podczas siódmego semestru wybierają specjalizację oraz przygotowują projekt dyplomowy. Absolwenci kierunku Export and Technology Management posiadają kwalifikacje niezbędne do pracy jako konsultant do spraw eksportu lub produktu, kupiec, manager produktu, manager do spraw zakupów. Kierunek oferowany jest na kampusie Hobrovej w Aalborg. więcej o kierunku

International Hospitality Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli jesteś pasjonatem doskonałej obsługi klienta, chcesz zdobyć gruntowną wiedzę o ciągle zmieniającej się branży rekreacji i turystyki, lubisz pracować z różnymi ludźmi, to studia na kierunku International Hospitality Management są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy z zakresu społeczeństwa, zarządzania strategicznego, branży rekreacji, turystyki i sektora rozrywkowego, kulturoznawstwa, obsługi klienta, zasad w branży hotelarskiej, zarządzania, ekonomii, planowania i globalizacji.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek International Hospitality Management muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków: Service, Hospitality and Tourism Management, Financial Management lub Marketing Management.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako manager hotelu, specjalista do spraw relacji z gośćmi, konsultant do spraw turystyki, manager ośrodka wypoczynkowego, manager do spraw wydarzeń, koordynator marketingu, key account manager lub na innych stanowiskach w branży rekreacji i turystyki. Kierunek oferowany jest na kampusie Hobrovej w Aalborg. więcej o kierunku

International Sales and Marketing Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie sprzedaży i marketingu w wymiarze międzynarodowym, to studia na kierunku International Sales and Marketing są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy z zakresu marketingu, zarządzania łańcuchem dostaw, prawa gospodarczego, finansów, ekonomii, biznesu, innowacji, rozwoju sprzedaży, platform biznesowych, planów sprzedaży, zarządzania relacjami z klientami.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek International Hospitality Management muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków: Service, Hospitality and Tourism Management, Financial Management lub Marketing Management.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako przedstawiciel w handlu międzynarodowym, Key Account Manager, manager sprzedaży, koordynator sprzedaży i marketingu. Kierunek oferowany jest na kampusie Hobrovej w Aalborg. więcej o kierunku

Marketing Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli jesteś przedsiębiorczy i marzysz o własnym przedsiębiorstwie, w przyszłości chcesz zajmować się eksportem, marketingiem, sprzedażą lub pracować w, bądź prowadzić własną agencję reklamową, to studia na kierunku Marketing Management są tym, czego szukasz.
Studia na kierunku Marketing Management łączą teorię z praktyką dzięki nauce w małych grupach, co umożliwia bezpośredni kontakt między studentami, a wykładowcą. Wykładowcy wykorzystują różne metody nauczania, takie jak projekty, wyjazdy studyjne, gry symulacyjne, zadania indywidualne czy studia przypadku zaczerpnięte z rzeczywistych przedsiębiorstw. Nauka na kierunku obejmuje cztery semestry. Przez trzy semestry studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie w ramach różnych przedmiotów, takich jak: międzynarodowy marketing, handel zagraniczny, ekonomia, komunikacja, organizacja, zarządzanie, prawo. Studenci mają również możliwość zdobywania wiedzy zgodnie ze swoimi planami na przyszłą karierę wybierając dodatkowe przedmioty. Mogą to być m.in. ekonomika przedsiębiorstw, przedsiębiorczość, logistyka, komunikacja rynkowa, języki obce czy statystyka.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy. Projekt jest przygotowywany w ścisłej współpracy z wybranym przedsiębiorstwem. Kierunek oferowany jest na kampusie Hobrovej w Aalborg. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku International Sales and Marketing, International Hospitality Management lub Sport Management, które trwają 1,5 roku.

Multimedia Design

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli chcesz być specjalistą od planowania, wprowadzania w życie i zarządzania produktami multimedialnymi, projektować i tworzyć multimedia, projektować strony internetowe, to studia na kierunku Multimedia Design są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, planowania i prezentacji informacji z wykorzystaniem technologii multimedialnych oraz tworzenia stron internetowych.
Nauka na kierunku obejmuje cztery semestry. Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: biznes, komunikacja i prezentowanie informacji, rozwój interakcji, projektowanie i wizualizacja. Przez trzy semestry studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w ramach różnych przedmiotów, takich jak: projektowanie multimediów, rozwój koncepcji, materiały audio i video, estetyka, użyteczność, komunikacja, socjologia mediów, marketing, e-biznes, zarządzanie projektami, programowanie, bazy danych.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy.
Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku mogą pracować jako multimedia developer, multimedia designer, web designer lub na różnych stanowiskach w branży reklamowej, w marketingu, mediach, przedsiębiorstwach informatycznych i telekomunikacyjnych. Kierunek oferowany jest na kampusie Sofiendalsvej w Aalborg. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku Digital Concept Development lub Web Development, które trwają 1,5 roku.

Service, Hospitality and Tourism Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli w przyszłości chcesz zajmować się planowaniem, wprowadzaniem, realizacją i rozwojem usług w organizacjach lub przedsiębiorstwach w sektorze usług, sportu, wydarzeń, turystyki rekreacyjnej czy biznesowej, a także w centrach konferencyjnych, hotelach lub restauracjach, to studia na kierunku Service, Hospitality and Tourism Management są tym, czego szukasz.
Studia na kierunku Service, Hospitality and Tourism Management łączą teorię z praktyką dzięki nauce w małych grupach, co umożliwia bezpośredni kontakt między studentami, a wykładowcą. Program kształcenia na kierunku oparty jest na współpracy z przedsiębiorstwami oraz organizacjami z branży. Studenci uczestniczą w wizytach studyjnych, zajęciach prowadzonych przez pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Studenci wykonują również projekty dla rzeczywistych przedsiębiorstw i organizacji.
Studenci mogą wybierać spośród trzech specjalności: Hotel and Restaurant Management, Tourism Management, Service Management (sport management, experience economy).
Nauka na kierunku obejmuje cztery semestry. Przez trzy semestry studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie w ramach różnych przedmiotów, takich jak: teoria organizacji, zarządzanie organizacją, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie projektami, prawo, analiza rynku, finanse, zarządzanie usługami, planowanie strategiczne, jakość, marketing, ekonomia, planowanie biznesowe, zarządzanie relacjami z klientami i inne.
Po trzecim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą, natomiast w ostatnim semestrze przygotowują projekt dyplomowy. Kierunek oferowany jest na kampusie Hobrovej w Aalborg. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku International Sales and Marketing, International Hospitality Management lub Sport Management, które trwają 1,5 roku.

Software Development

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie architektury systemów IT, budowy i tworzenia dużych systemów informatycznych, to studia na kierunku Software Development są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie technicznych i teoretycznych aspektów związanych z rozwojem oprogramowania, korzystania z różnych baz danych i rozwoju istniejących systemów informatycznych.
Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: bazy danych, integracja systemów informatycznych, rozwój systemów informatycznych, systemy informatyczne dużej skali, testowanie i inne.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem inżyniera. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Software Development muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na kierunku Computer Science.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako system developer, software developer, system planner, programista, projektant stron internetowych. Kierunek oferowany jest na kampusie Sofiendalsvej w Aalborg. więcej o kierunku

Sport Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli interesujesz się przemysłem sportowym, chcesz połączyć swoją pasję do sportu czy wydarzeń z głębokim zrozumieniem mechanizmów jakim rządzą się sport, wydarzenia czy aktywny wypoczynek, to studia na kierunku Sport Management są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie przemysłu sportowego i zarządzania wydarzeniami światowej skali.
Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: przemysł sportowy, marketing sportowy, zachowania konsumentów, sponsoring i pozyskiwanie środków, zarządzanie w sporcie, ekonomia w sporcie, metodologia i badania w sporcie, prawo sportowe, kontrakty sportowe, zarządzanie ryzykiem i inne.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek International Hospitality Management muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków: Service, Hospitality and Tourism Management, Financial Management lub Marketing Management.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako konsultant sportowy, key account manager, sport development planner, manager klubu sportowego, koordynator marketingu sportowego czy koordynator wydarzeń. Kierunek oferowany jest na kampusie Hobrovej w Aalborg. więcej o kierunku

Web Development

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie rozwiązań komunikacyjnych oraz zaawansowanych projektów internetowych, wykorzystujących różne platformy i multimedia, to studia na kierunku Web Development są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i budowy różnego rodzaju aplikacji internetowych, wykorzystujących różne media i platformy, analizy i korzystanie z takich systemów jak XML i CMS.
Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: bazy danych i XML, środowiska programistyczne i CMS, komunikacja w Internecie i media społecznościowe, projektowanie interfejsu i estetyka, zaawansowane technologie medialne i inne.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem inżyniera. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Web Development muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków: Computer Science lub Multimedia Design.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako web developer, webmaster, web designer, media planner, web administrator, manager projektów. Kierunek oferowany jest na kampusie Sofiendalsvej w Aalborg. więcej o kierunku

Koszt studiów:
Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Danii dla studentów z Polski są bezpłatne dzięki finansowaniu nauki przez rząd duński.

Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne:
Uczelnia wymaga wpłacenia bezzwrotnej opłaty za materiały edukacyjne w wysokości 70,00 Euro.
Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne powinna zostać przekazana na konto bankowe uczelni po otrzymaniu listu informującego o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Studenci powinni również liczyć się z koniecznością zakupu dodatkowych książek lub innych materiałów edukacyjnych.

Kryteria przyjęcia na studia:

Dla wszystkich kierunków studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas testu ze znajomości języka angielskiego. Aby uzyskać zwolnienie z testu ze znajomości języka angielskiego należy okazać się certyfikatem językowym z odpowiednim wynikiem: IELTS 6.5; TOEFL 560 (paper based), 83 (internet based); Cambridge English Qualifications: B2 First: 180 (dawniej First Certificate in English - FCE z oceną min. A) lub C1 Advanced: 180 (dawniej Certificate in Advanced English - CAE z oceną A, B, C) lub C2 Proficiency: 200 (dawniej Certificate in Proficiency English - CPE z oceną A, B, C).

Dodatkowo kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania j. angielskiego, w którym przewidziano w sumie minimum 210 godzin (po 60 minut), czyli 280 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

Oprócz znajomości języka angielskiego uczelnia wymaga posiadania odpowiednich ocen, w zależności od kierunku:

 • Architectural Technology and Construction Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Automation Engineering:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni posiadać dodatkowo ocenę minimum dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać fizyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania fizyki, w którym przewidziano w sumie minimum 75 godzin (po 60 minut), czyli 100 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Computer Science:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Design, Technology and Business:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni również zdać egzamin wstępny. Adres, z którego będzie można pobrać zadanie stanowiące egzamin wstępny, zostanie przesłany na adres e-mail podany w aplikacji.

 • Digital Concept Development:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków: Design, Technology and Business lub Multimedia Design.

 • Export and Technology Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • International Hospitality Management:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków: Service, Hospitality and Tourism Management, Financial Management lub Marketing Management.

 • International Sales and Marketing Management:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków: Service, Hospitality and Tourism Management, Financial Management lub Marketing Management.

 • Marketing Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Multimedia Design:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Service, Hospitality and Tourism Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Software Development:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na kierunku Computer Science.

 • Sport Management:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków: Service, Hospitality and Tourism Management, Financial Management lub Marketing Management.

 • Web Development:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków: Computer Science lub Multimedia Design.


Więcej informacji na: http://www.ucn.dk/english