Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

TEKO Design + Business

TEKO Design + Business oferuje programy związane z modą, meblarstwem, inżynierią materiałową, wzornictwem, budowaniem świadomości marki, przedsiębiorczością, zarządzaniem produkcją, logistyką, marketingiem, zarządzaniem, sprzedażą, zakupami, projektowaniem oraz zarządzaniem powierzchniami handlowymi.

W TEKO Design + Business studiuje ponad 1000 studentów na różnych kierunkach nauczania. Studenci w zależności od wyboru kierunku uczą się o: projektowaniu mody, konstrukcji odzieży, dobieraniu dodatków, kupowaniu materiałów, zarządzaniu produkcją, logistyce, inżynierii materiałowej, a także o budowaniu świadomość marki, przedsiębiorczości, marketingu, zarządzaniu, sprzedaży, projektowaniu oraz zarządzaniu powierzchniami handlowymi, zarówno w świecie mody, jak i w meblarstwie. TEKO Design + Business oferuje studia pierwszego stopnia: 2-letnie studia na stopniu AP Degree, 1,5-roczne studia uzupełniające licencjackie, a także 3,5-letnie studia inżynierskie. W sumie 5 różnych kierunków studiów w języku angielskim. Studia na TEKO Design + Business są bezpłatne.

TEKO Design + Business to uczelnia biznesowa bezpośrednio związana z branżą odzieżową oraz meblarstwem. TEKO Design + Business to wspaniale wyposażony ośrodek. Wiele pracowni wypełnionych maszynami i akcesoriami krawieckimi i meblarskimi oraz sale komputerowe dostępne są dla studentów codziennie między 8 a 23. TEKO Design + Business jest częścią VIA University College, który kształci ponad 15000 studentów i posiada blisko 2000 pracowników akademickich. Uczelnia posiada dwa kampusy w miejscowościach: Herning oraz Aarhus.

Uczelnia daje szansę tworzenia projektów od podstaw. TEKO Design + Business prowadzi edukację na bardzo wysokim poziomie. Dzięki współpracy z licznymi firmami odzieżowymi i meblarskimi TEKO Design + Business podąża za trendami i udoskonala swoje programy. To wszystko po to, aby zaspokoić potrzeby rynku, który stawia coraz większe wymagania. W TEKO Design + Business studenci zdobywają wiedzę i praktykę, która przygotowuje ich do pracy. TEKO Design + Business jest znaną uczelnią kształcącą wykwalifikowanych pracowników. Dyplom ukończenia studiów w TEKO Design + Business ma ogromne znaczenie na rynku pracy. Więcej informacji na: http://www.teko.dk

TEKO Design + Business oferuje naukę na kierunkach:

Informacje praktyczne:


International Branding and Marketing Management - Fashion and Furniture

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
oraz
Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Interesujesz się modą lub meblarstwem? Chcesz pracować blisko projektantów? Masz głowę do interesów?
Ukończenie studiów na kierunku International Branding and Marketing Management umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach związanych z planowaniem i zarządzaniem świadomością marki oraz marketingiem. Studenci podczas studiów uczą się jak prowadzić międzynarodowe budowanie świadomości marki i analizy rynku. Ponadto program obejmuje zagadnienia związane z rozwojem gospodarki światowej i w jaki sposób te zmiany wywierają wpływ na trendy w modzie i produkty lifestylowe.
Pierwszy stopień studiów trwa 2 lata, a jego absolwenci otrzymują tytuł AP Degree. Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować studia na tym samym kierunku przez 1,5 roku.
Absolwenci kierunku posiadają kompetencje niezbędne do identyfikacji, analizy, oceny oraz ewaluacji istotnych danych, trendów i tendencji na rynkach, produktów i marek. W przyszłości absolwenci kierunku za pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych będą potrafili wytyczyć cele, zaplanować i zrealizować strategie, począwszy od wprowadzenia nowych pomysłów i koncepcji, do kreacji szczegółowych planów medialnych. Kierunek oferowany jest na kampusie w Herning. więcej o kierunku

International Design - Fashion

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
oraz
Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Marzysz o projektowaniu mody? Chcesz decydować o tym co jest modne?
Podczas studiów na kierunku International Design studenci zdobywają kwalifikacje niezbędne do prowadzenia procesów projektowania oraz uczą się dobierać materiały. Studenci uczą się również badać i analizować trendy, w celu wykorzystania ich przy tworzeniu innowacyjnych projektów dla świata mody. Oczywiście studia na kierunku International Design wyposażają również absolwentów w wiedzę, która umożliwia projektowanie odzieży zgodnie z tożsamością firmy, w której pracują, co pomaga trzymać się wizji pracodawcy.
Studenci nabywają również umiejętności w pracy kreatywnej i wizualnej, w generowaniu pomysłów oraz tworzeniu prezentacji graficznych. Wszystko na najwyższym poziomie. Absolwenci kierunku posiadają również kompetencje umożliwiające im osiąganie ustalonego celu oraz bycia odpowiedzialnym za modę.
Pierwszy stopień studiów trwa 2 lata, a jego absolwenci otrzymują tytuł AP Degree. Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować studia na tym samym kierunku przez 1,5 roku.
W przyszłości jako projektanci mody, absolwenci kierunku będą potrafili rozwijać własną tożsamość w świecie mody oraz będą gotowi na nowe wyzwania na międzynarodowej arenie mody. Nauka na kierunku opiera się na przygotowywaniu projektów ubrań, a także na opracowywaniu zagadnień związanych z biznesem, marketingiem i ekonomią. Studia prowadzone są w języku angielskim. Projektant mody poza twórczą duszą powinien także mieć duszę do interesu, umieć wykorzystać wszystkie kanały dystrybucji oraz promocji w celu popularyzacji swoich produktów. Kierunek oferowany jest na kampusie w Herning. więcej o kierunku

International Pattern Design - Fashion

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
oraz
Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Dbasz o szczegóły? Kochasz piękne formy i linie? Interesujesz się wzornictwem? Jest to kierunek dla Ciebie! Zostań ekspertem wzornictwa i zdobądź wiedzę niezbędną, aby pomysły projektantów mody zmieniły się w produkty gotowe do produkcji.
Podczas studiów na kierunku International Pattern Design studenci zdobywają kwalifikacje niezbędne do pracy z projektowaniem odzieży, do przekształcania pomysłów w coś, co może być realizowane w praktyce. Absolwenci kierunku posiadają kompetencje umożliwiające im bycie odpowiedzialnym za konstruowanie szablonów, czyli wzorów odzieży, wykroi oraz stopniowanie szablonów, czyli robienie nowych rozmiarów z podanego, przy użyciu najnowszych technologii CAD.
Pierwszy stopień studiów trwa 2 lata, a jego absolwenci otrzymują tytuł AP Degree. Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować studia na tym samym kierunku przez 1,5 roku.
Oczywiście studia na kierunku International Pattern Design wyposażają również absolwentów w wiedzę, która umożliwia stosowanie, porównywanie i łączenie różnych metod konstrukcji szablonów, wykroi oraz analizy i oceny wpływu metod stopniowania szablonów na dopasowanie i sylwetkę odzieży. Dzięki swojej wiedzy technicznej z zakresu metod produkcji, absolwenci kierunku będą mogli przekształcić wizję projektanta w idealnie skrojoną odzież. Kierunek oferowany jest na kampusie w Herning. więcej o kierunku

Entrepreneurship

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości i nauczyć się jak rozwijać innowacyjne pomysły, które mogą stworzyć wartość dodaną do dopiero co wprowadzanych na rynek lub już istniejących na nim produktów czy usług, to studia na kierunku Entrepreneurship są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, biznesu, innowacji, generacji pomysłów, socjologii, metodologii, projektowania, nowych trendów, zarządzania.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Entrepreneurship muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków oferowanych przez uczelnię TEKO Design + Business lub E-design, Marketing Management, Multimedia Design and Communication.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą rozwijać własne pomysły biznesowe lub pracować na kluczowych stanowiskach związanych z przedsiębiorczością, wprowadzaniem na rynek nowych produktów lub usług, innowacjami czy zarządzaniem projektami. Kierunek oferowany jest na kampusie w Aarhus. więcej o kierunku

Materials Science and Product Design

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Jeżeli chcesz w przyszłości zostać kluczowym ekspertem zajmującym się materiałami i procesami produkcyjnymi w branży tekstylnej i meblarskiej, to studia na kierunku Materials Science and Product Design są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności twórczego oraz innowacyjnego myślenia w celu prowadzenia procesu rozwoju produktów, przy jednoczesnym zachowaniu spójności między procesem wytwarzania produktu, a jego właściwościami. Oznacza to umiejętność pogodzenia interesów osób zarządzających przedsiębiorstwem, projektantów produktów oraz osób odpowiedzialnych za ich produkcję.
Nauka na kierunku Materials Science and Product Design trwa 3,5 roku, kończąc się tytułem inżyniera. Kierunek łączy w sobie wiedzę ekspercką o nowych i innowacyjnych materiałach, z wiedzą ma temat nowoczesnych technologii przetwarzania i procesów w modzie czy branży meblarskiej, zapewniając umiejętności optymalizacji technologii czy kosztów produkcji w firmach produkcyjnych.
Przez trzy semestry studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie w ramach różnych przedmiotów, takich jak: matematyka, chemia, fizyka, technologia materiałowa, komunikacja i dokumentacja graficzna, zrównoważona produkcja, procesy produkcyjne, CSR , innowacje i rozwój. Studenci zdobywają wiedzę praktycznie, przygotowując wspólne i indywidualne projekty oraz rozwiązując zadania problemowe.
Studenci mogą wybierać spośród dwóch specjalności: Textile oraz Furniture. Semestry 4 i 6 to dalsze pogłębianie wiedzy z obszaru specjalizacji. W 5 semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą, w celu zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia, a w semestrze 7 przygotowują projekt dyplomowy.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować na kluczowych stanowiskach związanych z projektowaniem i produkcją produktów wykonanych z tekstyliów czy mebli. Kierunek oferowany jest na kampusie w Herning. więcej o kierunku

Koszt studiów:
Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Danii dla studentów z Polski są bezpłatne dzięki finansowaniu nauki przez rząd duński.

Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne:
Uczelnia nie wymaga wpłacenia bezzwrotnej opłaty za materiały edukacyjne.
Studenci muszą jednak liczyć się z koniecznością zakupu książek lub innych materiałów edukacyjnych.

Kryteria przyjęcia na studia:

Dla wszystkich kierunków studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas testu ze znajomości języka angielskiego. Aby uzyskać zwolnienie z testu ze znajomości języka angielskiego należy okazać się certyfikatem językowym z odpowiednim wynikiem: IELTS 6.5; TOEFL 585 (paper based), 83 (internet based) lub Cambridge ESOL: Certificate in Advanced English (CAE), 176 overall on the Cambridge English scale lub First Certificate in English (FCE), 180 overall on the Cambridge English scale.

Kandydaci powinni również przygotować zadanie wstępne dla wybranego przez nich kierunku (nie dotyczy Materials Science and Product Design) oraz swoje Curriculum vitae (CV, Życiorys).
Zadania wstępne są wysyłane kandydatom 16 marca. Kandydaci mają 2 tygodnie na wykonanie Zadania wstępnego. Przykładowe Zadania wstępne (z poprzednich lat) dla poszczególnych kierunków dostępne są na (plik do pobrania na końcu strony, pod napisem "Admission assignment"):
en.via.dk/programmes/design/design-technology-and-business-ap-degree/non-danish-applicants-before-15-of-march

Zadanie wstępne oraz swoje Curriculum vitae (CV, Życiorys) kandydat musi przesłać do Krajowego Biura Programu eduABROAD pocztą elektroniczną na adres e-mail: dania@eduabroad.pl jako pliki graficzne, np. plik .jpg, .pdf lub w dowolnym formacie tekstowym, np. plik .doc, .odt, itd. lub jako zeskanowana strona. Zadania wstępnego nie trzeba dodatkowo dostarczać do uczelni w formie papierowej. W każdym zadaniu wstępnym znajdują się informacje na temat sposobu jego wykonania. W przypadku złożenia aplikacji rekrutacyjnej na studia na więcej niż jeden kierunek oferowany przez uczelnię TEKO Design+Business należy przygotować i przesłać zadanie wstępne dla każdego kierunku. Zadanie wstępne należy przesłać w wymaganym terminie.


Oprócz znajomości języka angielskiego uczelnia wymaga posiadania odpowiednich ocen, w zależności od kierunku:

 • International Branding and Marketing Management - Fashion and Furniture:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • International Design - Fashion:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • International Pattern Design - Fashion:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Entrepreneurship:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków oferowanych przez uczelnię TEKO Design + Business lub Multimedia Design and Communication, E-design, Marketing Management.

 • Materials Science and Product Design:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 375 godzin (po 60 minut), czyli 500 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni posiadać dodatkowo ocenę minimum dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z fizyki oraz chemii lub biologii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać fizyki, chemii lub biologii na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania fizyki, w którym przewidziano w sumie minimum 200 godzin (po 60 minut), czyli 267 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania chemii, w którym przewidziano w sumie minimum 75 godzin (po 60 minut), czyli 100 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).


Więcej informacji na: http://www.teko.dk