Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

International Business Academy

International Business Academy to uczelnia, której historia sięga ponad stu lat, a dzisiaj uczelnia jest synonimem wysokiej jakości międzynarodowej edukacji. International Business Academy mieści się w Kolding.

Uczelnia oferuje kierunki studiów z zakresu biznesu oraz multimediów. Wszystkie kierunki oparte są na połączeniu teorii z praktyką. International Business Academy oferuje studia pierwszego stopnia: 2-letnie studia na stopniu AP Degree oraz 1,5-roczne studia uzupełniające inżynierskie oraz licencjackie. W sumie 4 różne kierunki studiów w języku angielskim. Studia na International Business Academy są bezpłatne.

Wszyscy studenci mają dostęp do budynków uczelni przez 24 godziny na dobę. Studenci mogą korzystać z komputerów znajdujących się na kampusie uczelni bez ograniczeń, a posiadając własnego laptopa można za darmo łączyć się z Internetem, w każdym miejscu, dzięki sieci bezprzewodowej. Biblioteka International Business Academy posiada szeroki wybór niezbędnych materiałów, w tym czasopisma i magazyny. W budynkach uczelni, oprócz bardzo dobrze wyposażonych sal, znajdują się również miejsca, gdzie studenci mogą pracować indywidualnie lub w grupach nad projektami i innymi zadaniami.

Na International Business Academy studenci studiują w małych grupach, w nieformalnej, miłej atmosferze. Studenci w trakcie studiów przygotowują interdyscyplinarne projekty, nowe zagadnienia poznają w oparciu o case studies czy debaty. Oprócz zadań wykonywanych samodzielnie, studenci pracują również w grupach, przygotowując się w sposób praktyczny do dalszej kariery zawodowej. Oprócz zajęć prowadzonych przez wykładowców uczelni, studenci uczestniczą także w wykładach i warsztatach prowadzonych przez zewnętrznych ekspertów czy przedstawicieli przedsiębiorstw. Na każdym kierunku studiów studenci odbywają obowiązkową praktykę w Danii lub za granicą, dzięki czemu mogą w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów.

International Business Academy współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami, dzięki temu studenci mają możliwość odbycia praktyk w przedsiębiorstwach nie tylko w Danii, ale na całym świecie, a będąc już absolwentami uczelni mają liczne kontakty biznesowe. Poza zajęciami na uczelni studenci mogą uczestniczyć w licznych wydarzeniach, takich jak mecze, pokazy filmowe, wspólne kolacje i inne, w czasie których można poznać studentów z różnych kierunków oraz z różnych krajów. Na terenie kampusu uczelni znajduje się również bar studencki.

Kolding zamieszkuje ponad 60 tysięcy mieszkańców. Jest to jedno z dziesięciu największych miast w Danii. Kolding położone jest w najszybciej rozwijającym się regionie Danii. Dzięki swojemu położeniu miasto jest doskonale skomunikowane zarówno pod względem dróg, transportu kolejowego czy lotniczego. Drugie co do wielkości lotnisko w Danii, Billund, jest oddalone od Kolding o zaledwie 30 minut drogi. Z Kolding są również regularne połączenia kolejowe do wszystkich większych miast w Danii. W mieście znajdują się puby, kawiarnie, dyskoteki, a także galerie i muzea. Miasto oferuje także wiele miejsc do uprawiania sportu. Dzięki temu osoby studiujące w Kolding mogą przyjemnie spędzać czas po zajęciach na uczelni. Więcej informacji na: http://www.iba.dk

International Business Academy oferuje naukę na kierunkach:

Informacje praktyczne:


Euro-Asia Business Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Jeżeli w przyszłości chcesz planować i realizować procesy biznesowe związane z obsługą azjatyckiego rynku, zarządzać łańcuchem dostaw czy też być osobą odpowiedzialną za prowadzenie interesów przedsiębiorstw na terenie Europy i Azji, to studia na kierunku Euro-Asia Business Management są tym, czego szukasz.
Nauka na kierunku Euro-Asia Business Management trwa 4 lata i kończy się tytułem licencjata. Poszczególne lata studiów studenci odbywają w różnych państwach. Na pierwszym i drugim roku studenci studiują w Danii (bez czesnego), na trzecim i czwartym roku w Chinach (obowiązuje czesne). Informacje na temat wysokości czesnego znajdują się na stronie internetowej: www.iba.dk/international/bachelor/euro-asia-business-management-int-iba
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy z zakresu marketingu, zarządzania komunikacji biznesowej i ekonomii, w aspekcie euroazjatyckim.
Studenci na tym kierunku mają możliwość zgłębiania wiedzy na dwóch uczelniach w Danii i w Szanghaju. Studenci zdobywają wiedzę z pierwszej ręki, studiując w Europie i w Chinach. Tym samym stają się automatycznie częścią grupy osób, którzy są zorientowani na rozwój swojej międzynarodowej kariery oraz z którymi mogą dzielić się doświadczeniami i wiedzą. Studiując w międzynarodowym środowisku, studenci mają możliwość poznania innej kultury, języka i historii Chin.
Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: międzynarodowy marketing, ekonomia, komunikacja biznesowa, teoria organizacji, zarządzanie, prawo, zarządzanie łańcuchem dostaw, negocjacje biznesowe, strategie biznesowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, innowacje, sprzedaż, język chiński, kultura chińska.
W trakcie studiów studenci mogą dwukrotnie odbyć praktykę w przedsiębiorstwie z branży. Studenci przygotowują również projekt dyplomowy.
Absolwenci kierunku Euro-Asia Business Management posiadają kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowiskach menadżerskich specjalizujących się w polityce i gospodarce biznesowej Europy i Azji, przy tym biegle władają językiem chińskim. więcej o kierunku

International Sales and Marketing Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw w skali międzynarodowej, w obszarach sprzedaży i marketingu, to studia na kierunku International Sales and Marketing są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy z zakresu marketingu, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania, prawa gospodarczego, organizacji, ekonomii, zarządzania relacjami z klientami, logistyki, odpowiedzialnego biznesu, rozwoju produktów, innowacji, zarządzania projektami, handlu zagranicznego, e-biznesu. Studenci mają możliwość specjalizowania się za pomocą przedmiotów wybieralnych oferowanych przez uczelnię.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek International Sales and Marketing Management muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na kierunku Marketing Management.
Tematem pierwszego semestru jest zagadnienie Due Diligence of Sales i zawiera takie obszary tematyczne jak: teoria konsumenta, biznes i konkurenci, innowacje i metodologia w biznesie.
Drugi semestr koncentruje się wokół tematu Business development in an international perspective i składa się z obszarów tematycznych: rozwój podstaw sprzedaży, finalizowania sprzedaży i obsługa posprzedażowa. Ponadto studenci wybierają temat obieralny.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako dyrektor sprzedaży, manager sprzedaży, Key Account Manager, manager eksportu, koordynator sprzedaży i marketingu, manager produktu. więcej o kierunku

Marketing Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli jesteś przedsiębiorczy i w przyszłości chcesz zajmować się marketingiem, komunikacją biznesową, zarządzaniem projektami czy sprzedażą, a może marzysz o własnym przedsiębiorstwie, lub chcesz pracować w, bądź prowadzić własną agencję reklamową, to studia na kierunku Marketing Management są tym, czego szukasz.
Studia na kierunku Marketing Management opierają się na bezpośrednim kontakcie między studentami, a wykładowcami. Zajęcia prowadzone się w małych grupach. Studia łączą teorię z praktyką, a wykładowcy wykorzystują różne metody nauczania, takie jak projekty, wyjazdy studyjne, gry symulacyjne, zadania indywidualne czy studia przypadku. Kierunek ma bardzo bliskie powiązania z biznesem, a tematy do projektów oraz studia przypadku zaczerpnięte są z rzeczywistych przedsiębiorstw.
Nauka na kierunku obejmuje cztery semestry. Przez trzy semestry studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie w ramach różnych przedmiotów, takich jak: marketing, komunikacja biznesowa, finanse, prawo, organizacja, zarządzanie projektami, logistyka, ekonomia, handel zagraniczny, zarządzanie, innowacje i projektowanie. Studenci mogą wybierać spośród czterech specjalności: International, Management, Tourism and Events Management.
Na specjalności International studenci studiują dodatkowo takie przedmioty jak: eksport, outsourcing, międzynarodowy marketing, na specjalności Management: zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo, zarządzanie strategiczne, natomiast na specjalności Tourism and Events Management są to: zarządzanie w turystyce, zarządzanie jakością, usługi turystyczne.
Studenci mają również możliwość dalszego wybierania specjalności za pomocą przedmiotów wybieralnych oferowanych przez uczelnię.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy. Projekt jest przygotowywany w ścisłej współpracy z wybranym przedsiębiorstwem. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku International Sales and Marketing, który trwa 1,5 roku.

Multimedia Design

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeżeli w przyszłości chcesz zajmować się projektowaniem, planowaniem i implementacją projektów multimedialnych, gier, produkcji wideo, z wykorzystaniem najnowszych technologii, to studia na kierunku Multimedia Design są tym, czego szukasz.
Nauka na kierunku obejmuje cztery semestry. Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu generowania pomysłów i idei, projektowania oraz prezentowania i komunikowania różnorodnych treści, procedur testowania, zarządzania współpracą i komunikacją środowisk biznesowych.
Studia na kierunku obejmują różne formy nauczania, takie jak: wykłady, dyskusje, warsztaty, projekty indywidualne oraz grupowe, wizyty w przedsiębiorstwach z branży czy wykłady profesjonalistów. Podczas studiów studenci uczestniczą w zajęciach podczas których przedsiębiorcy i specjaliści z branży powierzają studentom do rozwiązania i opracowania rzeczywiste problemy z ich przedsiębiorstw i prowadzonych projektów.
Przez trzy semestry studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie w ramach różnych przedmiotów, takich jak: biznes, komunikacja, zarządzanie projektami, interaktywne media, projektowanie, technologie multimedialne, animacja, grafika 3D, projektowanie gier, produkcje wideo.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy.
Absolwenci kierunku są przygotowani do prowadzenia projektów komunikacji cyfrowej i wizualnej, projektowania graficznego, projektowania stron internetowych, zarządzania projektami, tworzenia animowanej grafiki i filmów wideo. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako specjaliści do spraw informacji, konsultanci do spraw komunikacji, asystenci do spraw marketingu, asystenci w projektach. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku Digital Concept Development, Web Development, lub Innovation and Entrepreneurship, które trwają 1,5 roku.

Koszt studiów:
Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Danii dla studentów z Polski są bezpłatne dzięki finansowaniu nauki przez rząd duński.

Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne:
Uczelnia nie wymaga wpłacenia bezzwrotnej opłaty za materiały edukacyjne.
Studenci muszą jednak liczyć się z koniecznością zakupu książek lub innych materiałów edukacyjnych.

Kryteria przyjęcia na studia:

Dla wszystkich kierunków studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas testu ze znajomości języka angielskiego. Aby uzyskać zwolnienie z testu ze znajomości języka angielskiego należy okazać się certyfikatem językowym z odpowiednim wynikiem: IELTS 6.5; TOEFL 560 (paper based), 83 (internet based); Cambridge English Qualifications: C1 Advanced: 180 (dawniej Certificate in Advanced English - CAE z oceną A, B, C) lub C2 Proficiency: 200 (dawniej Certificate in Proficiency English - CPE z oceną A, B, C).

Dodatkowo kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania j. angielskiego, w którym przewidziano w sumie minimum 210 godzin (po 60 minut), czyli 280 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

Oprócz znajomości języka angielskiego uczelnia wymaga posiadania odpowiednich ocen, w zależności od kierunku:

 • Euro-Asia Business Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • International Sales and Marketing Management:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na kierunku Marketing Management.

 • Marketing Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Multimedia Design:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).


Więcej informacji na: http://www.iba.dk