Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Dania Academy

Dania Academy jest uczelnią posiadającą dwa kampusy, które mieszczą się w miejscowościach Randers i Viborg, które położone są w Jutlandii. Dzięki dobrej sieci kolejowej, drogowej oraz lotniskom zlokalizowanym w niedużej odległości, oba miasta mają doskonałe połączenie zarówno z innymi miejscami w Danii, jak i z resztą Europy. Na obu kampusach uczelni kształci się blisko 800 studentów. Uczelnia zatrudnia wykwalifikowanych wykładowców akademickich oraz oferuje doskonałe warunki do studiowania i dobrze wyposażone sale wykładowe oraz pracownie. Zajęcia prowadzone są w międzynarodowych grupach, w których oprócz Polaków mogą znaleźć się studenci z całego świata, co sprawia, że studiowanie na uczelni jest prawdziwą przygodą. Dzięki połączeniu tradycyjnych wykładów i ćwiczeń z wykonywaniem przez studentów zadań, projektów, prezentacji oraz pracy w grupach i wizytach w przedsiębiorstwach z branży, studenci zdobywają praktyczną wiedzę.

Uczelnia oferuje kierunki studiów z zakresu biznesu, turystyki, hotelarstwa, studia techniczne oraz IT. Wszystkie kierunki oparte są na połączeniu praktyki z teorią. Dania Academy oferuje studia pierwszego stopnia: 2-letnie studia na stopniu AP Degree oraz 1,5-roczne studia uzupełniające licencjackie. W sumie 5 różnych kierunków studiów w języku angielskim. Studia na Dania Academy są bezpłatne.

bo Na uczelni studiuje mniej studentów, niż na klasycznych uniwersytetach, dzięki czemu studenci mogą liczyć na bliski kontakt z wykładowcami akademickimi i wsparcie w indywidualnym rozwoju oraz zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji.

Randers i Viborg położone są w Jutlandii. Oba miasta słyną z licznych atrakcji turystycznych zlokalizowanych nie tylko bezpośrednio w mieście, ale również w okolicach. Wolny czas w obu miastach można spędzić w kawiarniach lub pubach oraz uprawiając różne sporty. Więcej informacji na: https://eadania.com

Dania Academy oferuje naukę na kierunkach:

Informacje praktyczne:


Automotive Technology

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Interesują Cię technologie wykorzystywane w najnowszych modelach samochodów? Jeśli tak, to studia na kierunku Automotive Technology są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych technologii samochodowych, w połączeniu z elementami marketingu, zarządzania, sprzedaży i umiejętnościami komunikacji.
Nauka na kierunku obejmuje cztery semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako konsultant lub ekspert do spraw rozwiązywania problemów w dużych warsztatach samochodowych lub stacjach diagnostycznych, działach technicznych przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, technik diagnosta samochodowy, manager warsztatu samochodowego lub stacji diagnostycznej lub na innych stanowiskach w branży motoryzacyjnej czy też rozwijać własny biznes w tej branży.
W trzecim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie z branży. Natomiast w ostatnim semestrze studenci przygotowują projekt dyplomowy. Kierunek oferowany jest na kampusie Viborg. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku Innovation and Entrepreneurship, który trwa 1,5 roku. więcej

Service, Hospitality and Tourism Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli chcesz w przyszłości zrobić karierę w branży turystycznej, planowania podróży lub w przemyśle gościnności, to studia na kierunku Service, Hospitality and Tourism Management są tym, czego szukasz.
Zajęcia na kierunku umożliwiają studentom indywidualny rozwój, sprzyjają kreatywności oraz innowacyjności, gdyż opierają się na pracy w małych grupach oraz wykonywaniu projektów opartych na rzeczywistych zleceniach z branży, przez co łączą teorię z praktyką.
Celem kierunku jest umożliwienie studentom uzyskania teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnego planowania, realizacji i rozwijania ofert w branży turystycznej oraz usług turystycznych dla przedsiębiorstw o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
Nauka na kierunku trwa cztery semestry. Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: organizacja i zarządzanie, marketing i strategie, komunikacja globalna, przedsiębiorstwo usługowe, otoczenie przedsiębiorstwa, ekonomia, finanse, technologie informatyczne, wprowadzenie do branży turystycznej, zrównoważony rozwój turystyki i planowanie, innowacje i rozwój, prawo, kanały dystrybucji.
W trzecim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie z branży. Natomiast w ostatnim semestrze studenci przygotowują projekt dyplomowy. Projekt może być przygotowywany we współpracy z wybranym przedsiębiorstwem. Kierunek oferowany jest na kampusie Randers. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku International Sales and Marketing Management lub International Hospitality Management lub Innovation and entrepreneurship, które trwają 1,5 roku.

International Hospitality Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w różnych zakresach związanych z branżą rekreacji i turystyki, to studia na kierunku International Hospitality Management są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy i oceny rozwiązań biznesowych, zadań związanych z planowaniem, funkcjonowaniem, zarządzaniem i administracją oraz rozwojem przedsiębiorstw, organizacji i instytucji z branży rekreacji i turystyki.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek International Hospitality Management muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków: Service, Hospitality and Tourism Management lub Marketing Management.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako manager restauracji, ośrodka wypoczynkowego lub hotelu, konsultant do spraw turystyki, koordynator marketingu, manager do spraw wydarzeń lub na innych stanowiskach w branży rekreacji i turystyki czy też rozwijać własne pomysły biznesowe w tych branżach. Kierunek oferowany jest na kampusie Randers. więcej o kierunku

IT Technology

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli chcesz w przyszłości zrobić karierę w branży IT lub elektronicznej, to studia na kierunku IT Technology są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach związanych z analizą, budową i wdrażaniem systemów elektronicznych, komputerowych lub technologii komunikacyjnych.
Po ukończeniu kierunku IT Technology studenci posiadają kwalifikacje do pracy z nowoczesnymi technologiami w zakresie: sprzedaży i wsparcia technicznego w branży IT, planowania i zarządzania technikami produkcji oraz testów, doradztwa i konsultingu w branży IT.
Absolwenci kierunku IT Technology są przygotowani do pracy również w obszarze innowacji, planowania, budowy, eksploatacji, zakupów i serwisowania systemów elektronicznych, komputerowych lub technologii komunikacyjnych.
Nauka na kierunku trwa cztery semestry. Studenci mogą wybierać spośród dwóch specjalności: Electronics oraz Networks. Program studiów obejmuje przedmioty wspólne dla obu specjalności, takie jak: komunikacja, biznes, dokumentacja, zarządzanie projektami, elektronika, IT, systemy operacyjne, systemy komunikacyjne. Na specjalności Electronics studenci studiują takie przedmioty jak: mikrokontrolery, elektronika, systemy wbudowane, programowanie, natomiast na specjalności Networks są to: sieci i technologie sieciowe, bezpieczeństwo, bazy danych, doradztwo technologiczne.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie oraz przygotowują projekt dyplomowy. Projekt jest przygotowywany w ścisłej współpracy z wybranym przedsiębiorstwem. Kierunek oferowany jest na kampusie Viborg. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku Product Development and Integrative Technology, który trwa 1,5 roku. więcej

Marketing Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli chcesz w przyszłości zrobić karierę w świecie marketingu, sprzedaży, PR, logistyki lub prowadzić własną działalność gospodarczą, to studia na kierunku Marketing Management są tym, czego szukasz.
Zajęcia na kierunku opierają się na pracy w małych grupach, interdyscyplinarnych studiach przypadku oraz wykonywaniu projektów opartych na rzeczywistych sytuacjach biznesowych. Klasyczne wykłady wykorzystywane są do łączenia teorii z praktyką, co umożliwia wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.
Nauka na kierunku trwa cztery semestry. Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: międzynarodowy marketing, handel zagraniczny, ekonomia, komunikacja, organizacja, zarządzanie, prawo gospodarcze. Przez trzy semestry studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w ramach różnych przedmiotów, takich jak: analiza strategiczna firmy i otoczenia, statystyka, analizy rynku, strategie, sprzedaż, negocjacje, mikroekonomia, makroekonomia, inwestycje, finanse, budżetowanie i optymalizacja, komunikacja, zarządzanie łańcuchem dostaw, innowacje, zarządzanie projektami, prawo gospodarcze i inne. Na kierunku oferowanym na kampusie Randers dostępne są specjalności: Media and Advertising oraz Economics, natomiast na kierunku oferowanym na kampusie Viborg: Logistics, Business German oraz Entreprenuership.
Wybierając specjalność studenci mają możliwość rozwijania się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Na poszczególnych specjalnościach studenci uczestniczą w dodatkowych zajęciach, odpowiednio na specjalnościach: Media and Advertising - są to Media production oraz Market communication, Economics - są to Statistics oraz Business Economics, Logistics - są to Internal logistics oraz External logistics, Business German - są to German as Foreign language oraz German as Negotiation and export language, a na specjalności Entreprenuership - są to Logistics, Communication oraz Entrepreneurship.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie oraz przygotowują projekt dyplomowy. Projekt jest przygotowywany w ścisłej współpracy z wybranym przedsiębiorstwem. Kierunek oferowany jest na kampusie Randers oraz Viborg. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku International Sales and Marketing Management, International Hospitality Management, Entrepreneurship lub Sport Management, które trwają 1,5 roku. więcej

Koszt studiów:
Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Danii dla studentów z Polski są bezpłatne dzięki finansowaniu nauki przez rząd duński.

Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne:
Uczelnia wymaga wpłacenia bezzwrotnej opłaty za materiały edukacyjne w wysokości 150,00 Euro.
Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne powinna zostać przekazana na konto bankowe uczelni po otrzymaniu listu informującego o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, maksymalnie 2 tygodnie po otrzymaniu listu.
Studenci powinni również liczyć się z koniecznością zakupu dodatkowych książek lub innych materiałów edukacyjnych.

Kryteria przyjęcia na studia:

Dla wszystkich kierunków studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas testu ze znajomości języka angielskiego. Aby uzyskać zwolnienie z testu ze znajomości języka angielskiego należy okazać się certyfikatem językowym z odpowiednim wynikiem: IELTS 6.5; TOEFL 560 (paper based), 83 (internet based); Cambridge English Qualifications: B2 First: 180 (dawniej First Certificate in English - FCE z oceną min. A) lub C1 Advanced: 180 (dawniej Certificate in Advanced English - CAE z oceną A, B, C) lub C2 Proficiency: 200 (dawniej Certificate in Proficiency English - CPE z oceną A, B, C).

Dodatkowo kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania j. angielskiego, w którym przewidziano w sumie minimum 210 godzin (po 60 minut), czyli 280 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

Oprócz znajomości języka angielskiego uczelnia wymaga posiadania odpowiednich ocen, w zależności od kierunku:

 • Automotive Technology:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Service, Hospitality and Tourism Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • International Hospitality Management:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków: Service, Hospitality and Tourism Management lub Marketing Management.

 • IT Technology:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Marketing Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).


Więcej informacji na: https://eadania.com