Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Business Academy Aarhus

Business Academy Aarhus jest jedną z największych uczelni biznesowych w Danii. Na uczelni studiuje ponad 4500 studentów. Business Academy Aarhus znajduje się w drugim co do wielkości mieście w Danii, w Aarhus. Uczelnia posiada trzy kampusy: Sonderhoj, Ringvej Syd, Hasselager.

Uczelnia oferuje kierunki studiów z zakresu biznesu, studia techniczne oraz IT. Wszystkie kierunki oparte są na połączeniu praktyki z teorią. Business Academy Aarhus oferuje studia pierwszego stopnia: 2-letnie studia na stopniu AP Degree, 1,5-roczne studia uzupełniające inżynierskie oraz licencjackie, a także 3,5-letnie studia licencjackie. W sumie 10 różnych kierunków studiów w języku angielskim. Studia na Business Academy Aarhus są bezpłatne.

Wszyscy studenci mają dostęp do budynków uczelni przez 24 godziny na dobę. Studenci mogą korzystać z komputerów znajdujących się na uczelni bez ograniczeń, a bezprzewodowy dostęp do Internetu umożliwia korzystanie z własnych laptopów w każdym miejscu. Studenci Business Academy Aarhus mają również do dyspozycji nowoczesną bibliotekę, z której można korzystać w komfortowy sposób.
W budynkach uczelni znajduje się wiele małych sal, w których studenci wykonują projekty grupowe, dyskutują, omawiają zagadnienia i przygotowują prezentacje. Ponadto, w każdym kampusie uczelni znajduje się stołówka serwująca zdrowe posiłki w cenach przystępnych dla studentów. Uczelnia posiada dwa puby, ulokowane w dwóch różnych kampusach, w których studenci mogą spotkać się po zajęciach.

Nauczanie w Business Academy Aarhus odbywa się w małych grupach, po około 30 studentów. Umożliwia to bliski kontakt między wykładowcą akademickim, a studentami. Projekty, case studies i praktyczne zadania wykonywane w grupach, są ważnymi elementami na wszystkich kierunkach studiów. Każdy kierunek studiów wymaga, aby studenci odbyli praktykę w Danii lub za granicą, jako integralną część studiów.
Business Academy Aarhus ma ścisłe powiązania z sektorem biznesu i przemysłem oraz współpracuje z ponad 300 firmami. Dzięki bliskiej współpracy studenci mają możliwość odbywania wizyt oraz staży, we współpracujących firmach. Uczelnia organizuje spotkania z przedstawicielami wiodących firm. Studenci mogą poznać sytuację na rynku i jego potrzeby. Spotkania mają na celu umożliwić studentom świadomy wybór kierunku rozwoju i tematu projektu końcowego. Jest to również szansa do nawiązania kontaktów.

Aarhus jest drugim pod względem wielkości miastem w Danii (ok. 250 tysięcy mieszkańców) położonym w środkowej części Jutlandii. Pięknie usytuowana, nadmorska miejscowość jest niezwykle bezpiecznym i przyjaznym miejscem. Aarhus jest dużym ośrodkiem akademickim, w którym co roku studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów. Fakt, że język angielski jest tutaj powszechnie znany powoduje, że miejsce to jest wybierane przez wielu studentów z całego świata. Więcej informacji na: http://www.baaa.dk

Business Academy Aarhus oferuje naukę na kierunkach:

Informacje praktyczne:


Chemical and Biotechnical Science

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli chcesz prowadzić badania w laboratorium, poznać tajniki chemii i biotechnologii oraz genetyki, to studia na kierunku Chemical and Biotechnical Science są tym, czego szukasz.
Studia zorientowane są na praktykę, a nauka obejmuje pięć semestrów. Studenci spędzają większość czasu w laboratoriach, gdzie wykonują doświadczenia pod okiem nauczycieli. W budynku uczelni, w którym prowadzony jest kierunek, znajdują się laboratoria i sale przeznaczone tylko dla studentów tego kierunku.
Przez trzy semestry studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie w ramach różnych przedmiotów, takich jak: mikrobiologia, biotechnologia, laboratorium urządzeń, laboratorium technik, metody analizy, chemia, bezpieczeństwo, zapewnienie jakości. Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: woda, ochrona środowiska, branża spożywcza, synteza chemiczna, fermentacja, biotechnologia i technologia chemiczna.
Ostatnie dwa semestry to czas na odbycie praktyki w jednym lub w kilku przedsiębiorstwach, instytucjach z branży oraz wykonanie projektu dyplomowego na podstawie odbytej praktyki. Celem praktyki jest rozwinięcie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zapewniania jakości, tworzenia dokumentacji, procedur udzielania zamówień publicznych, obsługi specjalistycznych programów komputerowych oraz metod laboratoryjnych.
Jest to kierunek dla osób, które chcą prowadzić badania w laboratoriach kontroli jakości lub w laboratoriach rozwoju w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, kosmetycznych, produkujących żywność i innych przedsiębiorstwach produkcyjnych lub są zainteresowane badaniem DNA, bądź chcą pracować w instytucji publicznej lub naukowej. Kierunek oferowany jest na kampusie Hasselager. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology lub Innovation and entrepreneurship, które trwają 1,5 roku.

Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz osiągnąć sukces w krajowych lub międzynarodowych laboratoriach oraz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie najnowszych technologii oraz metod naukowych i społecznych, to studia na kierunku Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do ciągłego zdobywania nowej wiedzy w dziedzinie, która stale się rozwija oraz zdobycie kompetencji niezbędnych do stosowania środków technicznych i wyników badań naukowych w praktyce. Umiejętności te są jednym z głównych atutów absolwentów kierunku.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na kierunku Chemical and Biotechnical Science.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w firmach farmaceutycznych, zajmować się badaniami i rozwojem, pracować jako Project Manager, na stanowisku odpowiedzialnym za planowanie, rozwój, produkcję, dokumentację lub kontrolę jakości. Kierunek oferowany jest na kampusie Hasselager. więcej o kierunku

Digital Concept Development

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w dziedzinie e-commerce, marketingu, projektowania i komunikacji, to studia na kierunku Digital Concept Development są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy z zakresu strategicznego rozwoju koncepcji projektów i rozwiązań komunikacyjnych z wykorzystaniem interaktywnych treści cyfrowych. Program studiów na kierunku Digital Concept Development został opracowany we współpracy z agencjami reklamowymi, agencjami interaktywnymi i firmami e-commerce.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Digital Concept Development muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków: Multimedia Design lub Marketing Management.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zajmować się zarządzaniem sklepami lub platformami internetowymi, wdrażaniem rozwiązań cyfrowych, pracować jako concept developer lub web designer. Kierunek oferowany jest na kampusie Ringvej Syd. więcej o kierunku

Financial Management and Services

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Jeżeli chcesz zajmować się doradztwem, sprzedażą i konsultingiem w sektorze księgowości lub bankowości, to studia na kierunku Financial Management and Services są tym czego szukasz.
Studia na kierunku Financial Management and Services łączą teorię z praktyką, dzięki licznym projektom i studiom przypadku zaczerpniętym z rzeczywistych przedsiębiorstw. Kierunek prowadzony jest w ścisłej współpracy z przedstawicielami sektora finansowego. Stąd sektor finansowy ma duży wpływ zarówno na strukturę studiów, jak i zawartość merytoryczną, co oznacza, że program studiów spełnia wymagania sektora finansów, w stosunku do absolwentów kierunku.
Studia prowadzone są w języku angielskim trwają 3,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Pierwsze 3 semestry stanowią trzon studiów, a zajęcia skierowane są do wszystkich studentów i obejmują takie przedmioty jak: ekonomia, ekonomika przedsiębiorstwa, marketing, doradztwo, etyka, jak również finansowanie deweloperskie. Program studiów obejmuje również moduł międzynarodowy, który może zostać zrealizowany jako pobyt za granicą lub jako kurs w Danii. W 5 semestrze studenci podejmują praktyki w firmie w celu zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia. Na kierunku Financial Management and Services studenci mogą wybierać spośród dwóch specjalizacji: Accountancy oraz Financial business and consultancy (bank). Przedmioty z zakresu specjalizacji umieszczone są w programie studiów na 4 oraz 6 semestrze. Ostatni semestr to czas na wykonanie projektu dyplomowego i kończący się uzyskaniem tytułu licencjata. Projekt zazwyczaj będzie opracowany we współpracy z przedsiębiorstwem. Kierunek oferowany jest na kampusie Sonderhoj. więcej o kierunku

Innovation and Entrepreneurship

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie tworzenia, prowadzenia oraz rozwoju nowych przedsiębiorstw lub pomysłów biznesowych oraz testowania ich w praktyce, to studia na kierunku Innovation and Entrepreneurship są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy z zakresu zakładania oraz prowadzenia przedsiębiorstwa, jego organizacji, budowania relacji, finansów, innowacji, zarządzania projektami, marketingu, strategii rozwoju czy komunikacji. Studenci mają możliwość specjalizowania się za pomocą przedmiotów wybieralnych oferowanych przez uczelnię.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Innovation and Entrepreneurship muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków: Chemical and Biotechnical Science, IT Technology, Marketing Management lub Multimedia Design.
Tematem pierwszego semestru są zagadnienia: Innovation and development, The new company oraz Practical business operations. Drugi semestr koncentruje się wokół tematów: Growth oraz Growth entrepreneur.
Przez cały okres studiów studenci objęci są indywidualnym coachingiem, a w ramach programu studiów mogą założyć swoje własne przedsiębiorstwo.
Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani, aby założyć nowe przedsiębiorstwo, rozwijając własne pomysły biznesowe lub inwestora, bądź pracować na stanowiskach związanych z tworzeniem nowych działów w już istniejących przedsiębiorstwach. Kierunek oferowany jest na kampusie Sonderhoj. więcej o kierunku

IT Technology

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli interesujesz się telekomunikacją, technologiami sieciowymi lub elektroniką, to studia na kierunku IT Network and Electronics Technology są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy przy projektach związanych z rozwojem produktu, planowaniem i utrzymaniem systemów w branży technologii komputerowych lub elektroniki, zarówno w sektorze prywatnym, jak również w sektorze publicznym.
Nauka na kierunku obejmuje cztery semestry. Studenci mogą wybierać spośród dwóch specjalności: Electronics oraz Network Technique. Program studiów obejmuje przedmioty wspólne dla obu specjalności, takie jak: Electronic systems, Communication Technology systems oraz Software development. Na specjalności Electronics studenci studiują takie przedmioty jak: mikrokontrolery, elektronika analogowa i cyfrowa, systemy wbudowane, układy programowalne, cyfrowa obróbka sygnałów, natomiast na specjalności Network Technique są to: sieci i technologie sieciowe, systemy wbudowane, technologie serwerowe, doradztwo technologiczne, bazy danych. Na obu specjalnościach w programie studiów przewidziano również przedmioty biznesowe. Studenci mają również możliwość dalszego wybierania specjalności za pomocą przedmiotów wybieralnych, takich jak: programowanie układów FPGA, technologie wysokiej częstotliwości, programowanie obiektowe, bazy danych, serwery wirtualne, oprogramowanie do symulacji procesów i inne. Przedmioty te mogą być prowadzone także przez wykładowców z innych uczelni lub pracowników przedsiębiorstw z branży, mogą odbywać się również na zasadzie praktyk w przedsiębiorstwach z branży.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie oraz przygotowują projekt dyplomowy. Projekt jest przygotowywany w ścisłej współpracy z wybranym przedsiębiorstwem. Kierunek oferowany jest na kampusie Sonderhoj. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku Product Development and Integrative Technology lub Innovation and entrepreneurship, które trwają 1,5 roku.

Marketing Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli chcesz zdobyć wiedzę i kompetencje umożliwiające rozpoczęcie kariery w świecie marketingu, sprzedaży lub komunikacji biznesowej, decydować jakie produkty znajdą się na sklepowych półkach, to studia na kierunku Marketing Management są tym, czego szukasz.
Studia na kierunku Marketing Management łączą teorię z praktyką dzięki licznym projektom i studiom przypadku zaczerpniętym z rzeczywistych przedsiębiorstw. Zajęcia opierają się na wykonywaniu projektów i rozwiązywaniu problemów istniejących na rynku przedsiębiorstw. Kierunek opiera się na współpracy ze środowiskiem biznesowym i jest nieustannie dostosowywany do wymagań rynku i rozwoju technologii. Podczas studiów studenci uczestniczą w wizytach w przedsiębiorstwach oraz w seminariach prowadzonych przez dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw. Podczas studiów na kierunku Marketing Management duży nacisk kładzie się na pracę w małych grupach. Studia uczą komunikacji, wypracowywania wspólnych celów, prezentacji. Absolwenci kierunku Marketing Management są przygotowani do podjęcia pracy, gdyż posiadają praktyczną wiedzę, popartą teorią oraz umiejętnościami.
Nauka na kierunku trwa cztery semestry. Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: międzynarodowy marketing, handel zagraniczny, ekonomia, komunikacja, organizacja i zarządzanie, prawo gospodarcze. Studenci mają możliwość rozwijania się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierając dodatkowe przedmioty. Mogą to być m.in. komunikacja biznesowa, języki obce, zakupy, sprzedaż, ekonomika przedsiębiorstw, statystyka.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie oraz przygotowują projekt dyplomowy. Projekt jest przygotowywany w ścisłej współpracy z wybranym przedsiębiorstwem. Studia na kierunku Marketing Management oferują również możliwość spędzenia części studiów, ucząc się w innym kraju. Kierunek oferowany jest na kampusie Sonderhoj. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku International Sales and Marketing Management, Digital Concept Development lub Innovation and entrepreneurship, które trwają 1,5 roku.

Multimedia Design

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli chcesz być specjalistą od planowania, zarządzania i wprowadzania w życie produkcji multimedialnych, projektować strony internetowe, być specjalistą od reklamy i e-marketingu lub tworzyć gry komputerowe, to studia na kierunku Multimedia Design są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu rozwoju i projektowania stron internetowych, gier interaktywnych, grafiki komputerowej, komunikacji cyfrowej, projektowania interfejsu i programowania. Studia na kierunku obejmują wiele różnych form nauczania, takich jak: wykłady, dyskusje, warsztaty, projekty indywidualne oraz grupowe. Studenci uczą się prezentacji własnych pomysłów i projektów. Podczas studiów studenci uczestniczą w seminariach prowadzonych przez przedsiębiorców i specjalistów z branży.
Nauka na kierunku trwa cztery semestry. Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: biznes, komunikacja i upowszechnianie informacji, rozwój interakcji, projektowanie i wizualizacja. Przez trzy semestry studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w ramach różnych przedmiotów, takich jak: innowacje, wiedza biznesowa i zarządzanie projektami, strategia komunikacji i rozpowszechniania informacji, budowa i modelowanie interakcji, procesy i metody projektowania cyfrowego, cyfrowa estetyka i projektowanie interfejsu, socjologia komunikacji i mediów, bazy danych.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie oraz przygotowują projekt dyplomowy. Projekt może być przygotowywany we współpracy z wybranym przedsiębiorstwem.
Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w zakresie komunikacji cyfrowej, projektowania graficznego, programowania i zarządzania projektami, są w stanie kreatywnie łączyć ze sobą tekst, dźwięk, zdjęcia, animowaną grafikę i filmy wideo, dzięki czemu komunikat może być efektywnie przekazywany za pomocą mediów elektronicznych. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w różnych branżach, zazwyczaj jednak w branży reklamowej, w marketingu, mediach, przedsiębiorstwach informatycznych i telekomunikacyjnych. Kierunek oferowany jest na kampusie Ringvej Syd. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku Digital Concept Development, Web Development lub Innovation and entrepreneurship, które trwają 1,5 roku.

Product Development and Integrative Technology

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w dziedzinie integracji technologii i rozwoju produkcji lub chcesz budować mosty między technologicznymi, kreatywnymi i handlowymi częściami procesu rozwoju produktu, to studia na kierunku Product Development and Integrative Technology są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy niezbędnej do integracji różnych technik i form w rozwoju systemów technologicznych i produktów.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem inżyniera. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Product Development and Integrative Technology muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na kierunku IT Technology.
Dzięki specjalistycznej wiedzy i znajomości zaawansowanych narzędzi absolwenci kierunku mogą zajmować się kompetentnym i kreatywnym rozwojem produktów, przy użyciu wielodyscyplinarnego podejścia. Kierunek oferowany jest na kampusie Sonderhoj. więcej o kierunku

Web Development

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chciałbyś uczestniczyć w projektowaniu i konstruowaniu aplikacji internetowych, powinieneś wybrać kierunek studiów Web Development. Po ukończeniu studiów możesz rozpocząć karierę w wewnętrznych działach rozwoju przedsiębiorstw albo działających na dużą skalę firmach doradztwa internetowego, bądź w przedsiębiorstwie tworzącym oprogramowanie. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i tworzenia stron i aplikacji internetowych oraz wykorzystywania różnych technologii webowych i platform dystrybucyjnych.
Po ukończeniu studiów na kierunku Web Development studenci są przygotowani do rozpoczęcia kariery jako Web Developer, Web Master, Web Designer, Project Manager, Project Coordinator, Multimedia Consultant, Event Manager, Media Planner, Web Administrator. Kierunek Web Development skierowany jest do osób, którzy planują swoją karierę w społeczeństwie charakteryzującym się szybkim rozwojem digitalizacji, przemysłu i mediów.
Studia na kierunku Web Development łączą teorię z praktyką, dzięki projektom i zajęciom warsztatowym. Podczas studiów studenci wykonują powierzone zadania zarówno samodzielnie, jak i w grupach.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem inżyniera. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Web Development muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków: Computer Science lub Multimedia Design.
W pierwszym i drugim semestrze studenci sami wybierają obszary tematyczne jakie chcą studiować. Obejmują one takie zagadnienia jak: teoria nauki, zabezpieczenia, zarządzanie projektami, projektowanie interfejsu, estetyka cyfrowa, zaawansowane technologie multimedialne, środowiska deweloperskie, systemy CMS, bazy danych, systemy sieciowe, socjologia systemów sieciowych, komunikacja oparta na systemach webowych, programowanie webowe, systemy front-end, systemy back-end.
Podczas trzeciego semestru studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie oraz przygotowują projekt dyplomowy, który przygotowywany jest zawsze we współpracy z firmą. Kierunek oferowany jest na kampusie Sonderhoj. więcej o kierunku

Koszt studiów:
Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Danii dla studentów z Polski są bezpłatne dzięki finansowaniu nauki przez rząd duński.

Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne:
Uczelnia wymaga wpłacenia bezzwrotnej opłaty za materiały edukacyjne w wysokości 150,00 Euro lub 300,00 Euro (dotyczy tylko kierunku Marketing Management).
Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne powinna zostać przekazana na konto bankowe uczelni po otrzymaniu listu informującego o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Studenci powinni również liczyć się z koniecznością zakupu dodatkowych książek lub innych materiałów edukacyjnych.

Kryteria przyjęcia na studia:

Dla wszystkich kierunków studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas testu ze znajomości języka angielskiego. Aby uzyskać zwolnienie z testu ze znajomości języka angielskiego należy okazać się certyfikatem językowym z odpowiednim wynikiem: IELTS 6.5; TOEFL 83 (internet based); Cambridge English Qualifications: C1 Advanced: 180 (dawniej Certificate in Advanced English - CAE z oceną A, B, C) lub C2 Proficiency: 200 (dawniej Certificate in Proficiency English - CPE z oceną A, B, C).

Dodatkowo kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania j. angielskiego, w którym przewidziano w sumie minimum 210 godzin (po 60 minut), czyli 280 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

Kandydaci powinni wypełnić dokument "Motivated application", dla wybranego kierunku (poszczególnych kierunków), oferowanych przez uczelnię Business Academy Aarhus. Dokument "Motivated application" można pobrać w formacie: .doc Wypełniony dokument należy dołączyć do Formularza zgłoszeniowego dla kandydatów.

Oprócz znajomości języka angielskiego uczelnia wymaga posiadania odpowiednich ocen, w zależności od kierunku:

 • Chemical and Biotechnical Science:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni posiadać dodatkowo ocenę minimum dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać chemii na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania chemii, w którym przewidziano w sumie minimum 75 godzin (po 60 minut), czyli 100 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na kierunku Chemical and Biotechnical Science.

 • Digital Concept Development:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków: Multimedia Design lub Marketing Management.

 • Financial Management and Services:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Innovation and entrepreneurship:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków: Chemical and Biotechnical Science, IT Technology, Marketing Management lub Multimedia Design and Coommunication.

 • IT Technology:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Marketing Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Multimedia Design:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Product Development and Integrative Technology:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na kierunku IT Technology.

 • Web Development:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków: Computer Science lub Multimedia Design.


Więcej informacji na: http://www.baaa.dk