Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Ubezpieczenie i EKUZ

Przed wyjazdem do Szwecji na studia należy uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (www.nfz.gov.pl).

W celu uzyskania karty EKUZ należy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu www.nfz.gov.pl) złożyć wniosek o wydanie karty.

Informacje dotyczące EKUZ dla osób wyjeżdżających do Szwecji:
www.ekuz.nfz.gov.pl/nauka/wyjezdzam-do/szwecja

O wydanie karty EKUZ mogą starać się wszyscy posiadający tytuł ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Polski, więcej informacji:
www.ekuz.nfz.gov.pl/nauka/uprawnienia-oraz-ich-utrata

W celu uzyskania zwrotu wydatków poniesionych z tytułu leczenia w Szwecji należy przedstawić:

  • oryginały wszystkich rachunków i dowody zapłaty,
  • oryginały recept wystawionych przez lekarza.

Więcej informacji: www.ekuz.nfz.gov.pl/nauka/wyjezdzam-do/szwecja