Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Pozwolenie na pobyt

Każdy kto zamierza przebywać w Szwecji na czas dłuższy niż trzy miesiące, musi zarejestrować się w Urzędzie Studenci starający się o pozwolenie na pobyt muszą przedłożyć zaświadczenie o przyjęciu na studia w Szwecji oraz dokument toższamości. Muszą również zaświadczyć, że mają zapewnione utrzymanie oraz posiadają pełne ubezpieczenie chorobowe, ważne w Szwecji, np. karta EKUZ.

Pozwolenie na pracę

Pozwolenie na pracę nie jest potrzebne. Studenci mogą pracować i zarabiać równolegle do swoich studiów bez posiadania pozwolenia na pracę.