Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Dalsza nauka po BA Degree

Będąc absolwentem jednego z kierunków BA Degree możesz kontynuować naukę bezpośrednio na uczelni w Szwecji lub na wybranej wyższej uczelni w całej Europie. W ten sposób zdobędziesz tytuł magistra (MA Degree).
Programy Bachelor Degree (BA Degree) trwają 3 lata. Posiadając dyplom ukończenia studiów na poziomie Bachelor Degree, tytuł magistra (MA Degree) można zdobyć w czasie od 1 roku do 2 lat na studiach uzupełniających drugiego stopnia, czyli studia na poziomie BA Degree zostaną uznane i umożliwią podjęcie studiów uzupełniających drugiego stopnia na poziomie magistra (MA Degree).

Po uzyskaniu tytułu inżyniera/licencjata (BA), możesz kontynuować naukę do poziomu magistra (MA Degree), na kierunkach zbieżnych lub zbliżonych do ukończonego kierunku BA Degree.

Możliwe jest również kontynuowanie nauki do poziomu magistra (MA Degree) na wybranej uczelni na świecie. Wymaga to uznania dyplomu kierunku BA Degree przez uczelnię, na której chcesz kontynuować studia, na studiach uzupełniających drugiego stopnia na poziomie magistra (MA Degree).