Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Ubezpieczenie i EKUZ

Przed wyjazdem do Holandii na studia należy uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (www.nfz.gov.pl).

W celu uzyskania karty EKUZ należy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu www.nfz.gov.pl) złożyć wniosek o wydanie karty.

Informacje dotyczące EKUZ dla osób wyjeżdżających do Holandii:
www.ekuz.nfz.gov.pl/nauka/wyjezdzam-do/holandia

O wydanie karty EKUZ mogą starać się wszyscy posiadający tytuł ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Polski.

W celu uzyskania zwrotu wydatków poniesionych z tytułu leczenia w Holandii należy przedstawić:

  • oryginały wszystkich rachunków,
  • oryginały recept wystawionych przez lekarza.

Więcej informacji: www.ekuz.nfz.gov.pl/nauka/wyjezdzam-do/holandia

W Holandii studenci muszą wybrać swojego lekarza, który będzie ich lekarzem pierwszego kontaktu. W tej kwestii studentom pomaga uczelnia.

W przypadku rozpoczęcia pracy w trakcie studiów pracodawca jest zobowiązany ubezpieczyć studenta w publicznym systemie opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego:
www.studyinholland.nl/practical-matters/insurance/healthcare-insurance

W Holandii niezwykle ważne jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie takie, w przypadku wyrządzenia komuś szkody, np. zniszczenie własności lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, pokrywa koszty odszkodowania.

Koszt ubezpieczenia w Holandii to 500 euro za rok nauki. Wszystkie informacje otrzymasz od uczelni, która dopełnia również formalności za studentów.


Źródło:
www.nuffic.nl