Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Stypendia

Studentów z Polski obowiązują mniejsze koszty czesnego. Dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej (EU/EEA), koszty czesnego dla studentów z Polski są znacznie niższe niż dla studentów, którzy są obywatelami krajów nie należących do Unii Europejskiej.

Studiując na studiach dziennych w Holandii można otrzymać stypendium.
Należy spełniać następne trzy wymogi:

  • Wiek: należy mieć poniżej 30 lat, w momencie przyznawania stypendium
  • Narodowość: należy posiadać obywatelstwo holenderskie lub mieć takie same prawa jak obywatele Holandii (np. mieszkać, pracować w Holandii, szczegóły poniżej).
  • Studia: należy być studentem studiów dziennych.

Aby sprawdzić, czy jesteś uprawniony do otrzymywania stypendium, wejdź na stronę:
www.duo.nl/particulier/international-student/student-finance/applying-for-student-finance.jsp
i kliknij na napis: '> Nationality chart'.
Należy odpowiedzieć na pytania, na podstawie których można zweryfikować możliwość otrzymywania stypendium na studia w Holandii.

W przypadku negatywnego zweryfikowania w zakresie możliwości otrzymywania stypendium, przy jednoczesnym byciu poniżej 30 roku życia i posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej - EU/EEA lub Szwajcarii) można ubiegać się o pożyczkę na opłacenie czesnego (tuition fees). Pożyczka wypłacana jest w miesięcznych ratach, a jej spłatę rozpoczyna się po ukończeniu studiów.

Więcej informacji na temat pożyczki na opłacenie czesnego, sposobu jej otrzymania i formalnościach:
www.duo.nl/particulier/international-student/student-finance/loan.jsp

Informacje na temat innych możliwych grantów i dofinansowań można znaleźć na portalu Grantfinder. Grantfinder jest wyszukiwarką on-line, umożliwia znalezienie pełnej informacji o holenderskich stypendiach dla studentów z całego świata, którzy chcą studiować w Holandii: www.grantfinder.nl


Źródło:
www.ib-groep.nl