Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Praca dla studenta

Polscy studenci holenderskich uczelni mogą legalnie pracować podczas studiów bez ograniczeń czasowych w trakcie roku akademickiego i podczas przerwy wakacyjnej. Nie jest wymagane pozwolenie na pracę. Należy jednak posiadać specjalny numer, tzw. Citizen Service Number (dawniej zwany Sofinumber).
W wielu holenderskich firmach językiem roboczym lub językiem na danym stanowisku jest język angielski.
Ważnym atutem holenderskiego rynku pracy jest małe bezrobocie oraz powszechna dostępność pracy. Nie ma żadnych problemów z uzyskaniem pracy w niepełnym wymiarze godzin podczas studiów, która pozwoli na pokrycie części kosztów studiowania.

Łatwo jest również znaleźć pracę sezonową podczas wakacji, głównie w rolnictwie lub ogrodnictwie, np. przy zbiorze owoców lub warzyw albo przy kwiatach.

Studenci mogą liczyć na płacę w wysokości od 6 do 10 euro brutto za godzinę.

Na miejscu warto skontaktować się z polskimi lub innymi zagranicznymi studentami, polecą oni pracodawców, którzy szukają pracowników.

Pracę można znaleźć również za pośrednictwem:

  • ogłoszeń w Internecie,
  • ogłoszeń w gazetach,
  • ogłoszeń wywieszanych bezpośrednio w oknach firm poszukujących pracowników (głównie sklepy, supermarkety, puby, restauracje),
  • za pomocą lokalnych urzędów zatrudnienia, biura Centrum Pracy i Dochodu (CWI).