Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

BA Degree

Studia na poziomie Bachelor Degree oferowane przez uczelnie z Holandii uczestniczące w Programie eduABROAD, trwają 4 lata. Programy nauczania na poziomie BA Degree to praktyczne studia, które otwierają rynki pracy zarówno Holandii, Polski, jak i całej Europy i świata. Studia są odpowiednikiem polskiego tytułu licencjata lub inżyniera.
Za każdy zaliczony przedmiot studenci otrzymują punkty kredytowe ECTS. Dzięki ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia studiów na jednej uczelni, a okres studiów odbyty na jednej uczelni może być w pełni uznany przez inną uczelnię. Po ukończeniu studiów na poziomie Bachelor Degree absolwenci otrzymują 240 punktów ECTS.
Absolwenci posiadający już tytuł licencjata/inżyniera lub magistra, którzy chcą dalej studiować na kierunku zbliżonym ze swoim wykształceniem mogą podjąć 1 roczne studia na poziomie Bachelor Degree. W ten sposób absolwenci otrzymają drugi tytuł Bachelor Degree.
Będąc absolwentem jednego z kierunków BA Degree studenci mogą kontynuować naukę bezpośrednio na uczelni w Holandii lub na wybranej innej wyższej uczelni w całej Europie. W ten sposób absolwenci kierunków BA mogą uzyskać tytuł magistra (MA Degree).

Studia w Holandii są dwustopniowe, to znaczy aby uzyskać tytył magistra (MA Degree) najpierw należy ukończyć studia na poziomie licencjat/inżynier (BA Degree).

Dzięki temu są one atrakcyjne dla kilku grup kandydatów:

  • osoby z wykształceniem średnim, które chcą rozpocząć kształcenie akademickie. Po ukończeniu programu BA Degree można podjąć zatrudnienie lub kontynuować edukację do poziomu tytułu magistra (MA), więcej o dalszej nauce po BA Degree,
  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w swoim zawodzie (w przypadku wyboru programu BA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów). W tym przypadku studia BA Degree trwają tylko 1 rok,
  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w swoim zawodzie (w przypadku wyboru programu BA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów), którzy chcą podjąć pracę w międzynarodowych przedsiębiorstwach, instytucjach w kraju lub za granicą. W tym przypadku studia BA Degree trwają tylko 1 rok,
  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w innym zawodzie (w przypadku wyboru programu BA Degree innego niż kierunek ukończonych studiów).

Edukacja w Holandii nastawiona na praktyczne kształcenie ma długą tradycję, a takie programy są oferowane przez specjalistyczne uczelnie - Universities of Applied Sciences. Programy BA Degree dają wszystkim studentom solidną wiedzę teoretyczną oraz wyposażają w umiejętność stosowania teorii do praktyki.

Studentami mogą zostać osoby z całej Polski. Wystarczy matura lub ukończone studia wyższe i znajomość języka angielskiego.

Wszystkie programy BA Degree praktycznie przygotowują studentów do zawodu i otwierają drogę do zatrudnienia.

Podczas studiów oprócz klasycznych wykładów przybliżających teorie, studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, w tym ćwiczeniach oraz laboratoriach a także przygotowują projekty.

Programy BA Degree wyposażają studentów w analityczne i praktyczne umiejętności niezbędne w późniejszej pracy. Są to programy, które łączą teorię z praktyką.
Dodatkowo programy BA Degree umożliwiają dalszą edukację w celu uzyskania tytułu magistra (MA Degree).
Po ukończeniu programu BA Degree aby uzyskać tytuł magistra (MA Degree), należy po otrzymaniu tytułu inżyniera/licencjata (BA) studiować jeszcze od 1 roku do 2 lat. Po ukończeniu programu BA Degree dalszą edukację można kontynuować po angielsku w Holandii, ale także w Polsce lub na innej wybranej uczelni w Europie (w zależności od kraju i wybranej uczelni bezpłatnie, częściowo odpłatnie lub w pełni odpłatnie).

Wszystkie programy BA Degree oferują bardzo wysoki poziom edukacji.