Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Ubezpieczenie i EKUZ

Studiując w Danii studenci z Polski mają takie same świadczenia zdrowotne jak obywatele Danii. Konieczne jest posiadanie pozwolenia na pobyt oraz numeru CPR. Automatycznie wszystkie świadczenia zostaną nam przyznane w terminie do około 6 tygodni. Zdarzają się jednak przypadki wydłużenia tego okresu do 8 tygodni lub więcej. Zostanie nam wtedy wydana karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Karta ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia dostęp do świadczeń duńskiej służby zdrowia i należy ją okazywać przy okazji wizyt u lekarza. Ponadto może ona służyć jako legitymacja w przypadkach, gdy nie jest wymagany dowód tożsamości ze zdjęciem.

Aby uniknąć konieczności płacenia za świadczenia, z których korzystanie będzie konieczne w ciągu pierwszych około 8 tygodni należy przed wyjazdem do Danii uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (www.nfz.gov.pl).

W celu uzyskania karty EKUZ należy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu (www.nfz.gov.pl) złożyć wniosek o wydanie karty.

Informacje dotyczące EKUZ dla osób wyjeżdżających do Danii:
www.ekuz.nfz.gov.pl/nauka/wyjezdzam-do/dania

O wydanie karty EKUZ mogą starać się wszyscy posiadający tytuł ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Polski.

W celu uzyskania zwrotu wydatków poniesionych z tytułu leczenia w Danii należy przedstawić:

  • oryginały wszystkich rachunków,
  • oryginały recept wystawionych przez lekarza.

Więcej informacji: www.ekuz.nfz.gov.pl/nauka/wyjezdzam-do/dania

W Danii studenci muszą wybrać swojego lekarza, który będzie ich lekarzem pierwszego kontaktu.


Źródło:
www.studyindenmark.dk