Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Test ze znajomości języka angielskiego

Wyjeżdżając na studia w Danii prowadzone w języku angielskim bardzo ważne jest posiadanie odpowiednich umiejętności językowych.
Uczelnie wymagają znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. Studenci muszą znać język angielski, aby móc uczestniczyć w zajęciach z językiem angielskim, jako językiem wykładowym, wykonywać zadania, przygotowywać projekty, sporządzać notatki.

Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu ze znajomości języka angielskiego.
Aby uzyskać zwolnienie z testu ze znajomości języka angielskiego należy okazać się certyfikatem językowym z odpowiednim wynikiem. więcej o kryteriach przyjęcia na studia

Wszyscy kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu językowego z odpowiednim wynikiem, powinni uczestniczyć w teście ze znajomości języka angielskiego.
Test ze znajomości języka angielskiego, w zależności od uczelni, wygląda następująco:

Business Academy Aarhus:
Test składa się z dwóch części:

 • Gramatyka - są to ćwiczenia sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa oraz umiejętność rozumienia tekstów.
 • Słuchanie - są to ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu.

Copenhagen Business Academy:
Test składa się z dwóch części:

 • Gramatyka - są to ćwiczenia sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa oraz umiejętność rozumienia tekstów.
 • Słuchanie - są to ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu.

Dania Academy:
Test składa się z dwóch części:

 • Gramatyka - są to ćwiczenia sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa oraz umiejętność rozumienia tekstów.
 • Słuchanie - są to ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu.

International Business Academy:
Test składa się z dwóch części:

 • Gramatyka - są to ćwiczenia sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa oraz umiejętność rozumienia tekstów.
 • Słuchanie - są to ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu.

VIA Design, TEKO Design + Business:
Test składa się z jednej części:

 • Gramatyka - są to ćwiczenia sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa oraz umiejętność rozumienia tekstów.
 • Słuchanie - są to ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu.

University College of Northern Denmark:
Test składa się z dwóch części:

 • Gramatyka - są to ćwiczenia sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa oraz umiejętność rozumienia tekstów.
 • Słuchanie - są to ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu.

University of Southern Denmark, Faculty of Engineering:
Test składa się z dwóch części:

 • Gramatyka - są to ćwiczenia sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa oraz umiejętność rozumienia tekstów.
 • Słuchanie - są to ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu.

VIA University College School of Technology and Business:
Test składa się z dwóch części:

 • Gramatyka - są to ćwiczenia sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa oraz umiejętność rozumienia tekstów.
 • Słuchanie - są to ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu.

Zealand - Academy of Technologies and Business:
Test składa się z dwóch części:

 • Gramatyka - są to ćwiczenia sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa oraz umiejętność rozumienia tekstów.
 • Słuchanie - są to ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu.

W każdym przypadku test trwa 60 minut. Uczestnictwo w teście ze znajomości języka angielskiego jest bezpłatne. Wyniki testu ze znajomości języka angielskiego zostaną automatycznie przekazane do uczelni. Informacje na temat dat odbywania się testu ze znajomości języka angielskiego znajdują się w procedurze rekrutacji.Jak przygotować się do testu ze znajomości języka angielskiego

Przed przystąpieniem do testu ze znajomości języka angielskiego należy się do niego starannie przygotować. Podstawą jest znajomość zasad gramatyki, które każdy kandydat powinien opanować. W celu utrwalenia zasad gramatyki warto rozwiązać pewną ilość testów gramatycznych. Słownictwo jest niezbędne w ćwiczeniach gramatycznych, w czytaniu ze zrozumieniem oraz przy pisaniu eseju. Oprócz klasycznej nauki słówek, warto również oglądać programy telewizyjne w języku angielskim, słuchać angielskojęzycznych audycji radiowych czy oglądać filmy w języku angielskim. W przypadku eseju należy zapoznać się z zasadami przygotowania tej formy wypowiedzi.
Ogólne obycie z językiem angielskim jest niezwykle ważne, również podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem uczelni. Warto wcześniej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, można poćwiczyć rozmawiając z przyjacielem czy znajomym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można spodziewać się pytań dotyczących wyboru danej uczelni czy kierunku studiów, motywacji do studiowania za granicą, planów na przyszłość, zainteresowań, osiągnięć, a także pytań dotyczących bezpośrednio kierunku studiów, na jaki kandydat aplikuje.