Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Stypendia

Studenci posiadający obywatelstwo duńskie, w trakcie studiów otrzymują stypendium rządowe State Educational Grant, tzw. SU.
Jeżeli student nie posiada obywatelstwa duńskiego może być uprawiony do otrzymywania stypendium od rządu duńskiego, po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów. Kryteria te podzielone są na dwie grupy: kryteria zgodności z prawem duńskim (tzw. "Equal status according to Danish rules") oraz kryteria zgodności z prawem Unii Europejskiej (tzw. "Equal status according to EU law").

Aby dostać stypendium rządowe, trzeba spełniać jedno z kryteriów:

A. Kryteria zgodności z prawem duńskim:

  • przebywać legalnie z rodzicami na terenie Danii, przed ukończeniem 20 lat; przed rozpoczęciem studiów,
  • być w związku małżeńskim lub w związku zarejestrowanym z obywatelem Danii, co najmniej przez okres 2 lat przed ubieganiem się o stypendium,
  • pracować legalnie w Danii, przez okres co najmniej 2 lat, przed rozpoczęciem studiów, w wymiarze 30 godzin tygodniowo, odprowadzając podatki (w ten okres nie wlicza się praca jako au-pair),
  • legalnie mieszkać w Danii przez ciągły okres 5 lat.

B. Kryteria zgodności z prawem Unii Europejskiej:

  • być dzieckiem i mieszkać na terenie Danii razem z rodzicem lub być na utrzymaniu rodzica do czasu rozpoczęcia studiów, rodzić musi legalnie pracować w Danii,
  • być w związku małżeńskim lub w związku zarejestrowanym z osobą pracującą legalnie w Danii i mieszkać razem na terenie Danii,
  • pracować legalnie w Danii co najmniej 43 godziny miesięcznie, czyli ponad 10 godzin tygodniowo.

W innym przypadku studenci z Polski nie mogą liczyć na stypendium podczas nauki w Danii. Otrzymując stypendium, studenci z Polski mogą nadal legalnie pracować. Zarobki lub stypendium wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów życia, w tym zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów oraz materiałów edukacyjnych.

Stypendium wynosi maksymalnie:

  • dla studentów mieszkających bez opieki rodziców: 5941 DKK miesięcznie.

Należy pamiętać, że znalezienie pracy studenckiej w Danii nie jest zawsze łatwe, co może uniemożliwić otrzymanie stypendium. Uczelnie podczas rekrutacji zwracają uwagę na kwestie możliwości utrzymania się kandydatów podczas studiów, stąd główną motywacją do wyjazdu do Danii powinny być studia, a nie chęć otrzymywania stypendium.

Więcej informacji na temat SU: www.su.dk


Źródło:
www.su.dk