Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Procedura rekrutacji

Dotyczy Business Academy Aarhus, Copenhagen Business Academy, Dania Academy, International Business Academy, VIA Design, TEKO Design + Business, University College of Northern Denmark, University of Southern Denmark, Faculty of Engineering, VIA University College School of Technology and Business, Zealand - Academy of Technologies and Business:

Proces aplikowania na studia w Danii za pośrednictwem Programu eduABROAD, składa się z kilku części, natomiast sama Aplikacja rekrutacyjna jest składana przez kandydatów w dwóch etapach.
Program eduABROAD nie pobiera żadnych opłat.


Coroczne terminy rekrutacji na studia w Danii:

 • do 10 marca, do godziny 23:59:59 (północ) - dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym, od sierpnia/września
 • do 10 października , do godziny 23:59:59 (północ) - dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim, od lutego

Opis procedury przyjmowania zgłoszeń na studia:

 1. Etap 1: Należy wypełnić Aplikację rekrutacyjną:
  Aplikacja rekrutacyjna znajduje się tutaj

  Aplikacja rekrutacyjna jest przesyłana do Krajowego Biura Programu eduABROAD. Aplikację rekrutacyjną należy wypełnić w języku angielskim. Do aplikacji rekrutacyjnej należy dołączyć wymagane załączniki, w wersji elektronicznej. Wymagane załączniki należy przygotować przed rozpoczęciem wypełniania Aplikacji rekrutacyjnej (należy je zapisać w dowolnym formacie tekstowym, np. plik .doc, .odt, .pdf, itd. lub zeskanować lub wykonać ich zdjęcia).

  Aplikacje rekrutacyjne w etapie 1 są przyjmowane corocznie w terminach:
 • do 10 marca, do godziny 23:59:59 (północ) - dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym, od sierpnia/września
 • do 10 października , do godziny 23:59:59 (północ) - dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim, od lutego

Aplikacja rekrutacyjna jest traktowana jako złożona dopiero po zakończeniu etapu 2.

Lista wymaganych załączników aplikacji rekrutacyjnej to:

 • paszport lub dowód osobisty,
 • zdjęcie,
 • list motywacyjny (list motywacyjny, w języku angielskim, powinien opisywać motywację do ubiegania się na dany kierunek studiów za granicą oraz wszelkie dodatkowe informacje, które są istotne, takie jak oczekiwania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, plany na przyszłość, itd.. Proszę użyć około 500 słów. List motywacyjny może być przygotowany w dowolnym formacie tekstowym, np. plik .doc, .odt, .pdf, itd.),
 • świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (tegoroczni maturzyści: w przypadku nie posiadania jeszcze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, wymagane jest świadectwo z pierwszej i drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej - dotyczy to 3-letniego cyklu nauczania lub z pierwszej, drugiej i trzeciej - dotyczy to tylko 4-letniego cyklu nauczania oraz wypis z ocen na semestr w klasie maturalnej; w przypadku nie posiadania jeszcze świadectwa dojrzałości, nie jest ono wymagane),
 • tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz świadectwa dojrzałości lub tłumaczenie świadectwa z pierwszej i drugiej (ew. trzeciej) klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Szablon tłumaczenia można pobrać w formacie: .doc lub .pdf
 • formularz weryfikacji, który powinien zostać wypełniony, a następnie potwierdzony przez przedstawiciela szkoły ponadgimnazjalnej. Formularz weryfikacji można pobrać w formacie: .doc lub .pdf
  Zestawienie dotyczące wymaganej liczby godzin, na poszczególnych kierunkach, znajduje się tutaj.
 • list z rekomendacją od nauczyciela lub nauczyciela akademickiego (jeżeli rekomendacja jest w języku polskim, proszę dodać tłumaczenie rekomendacji. Tłumaczenie rekomendacji może być przygotowane w dowolnym formacie tekstowym, np. plik .doc, .odt, .pdf, itd. lub jako zeskanowana strona. Tłumaczenie można wykonać samodzielnie),
 • list z rekomendacją od pracodawcy (nie dotyczy w przypadku braku doświadczenia zawodowego. Jeżeli rekomendacja jest w języku polskim, proszę dodać tłumaczenie rekomendacji. Tłumaczenie rekomendacji może być przygotowane w dowolnym formacie tekstowym, np. plik .doc, .odt, .pdf, itd. lub jako zeskanowana strona. Tłumaczenie można wykonać samodzielnie).
  Także w przypadku bycia wolontariuszem lub odbywania stażu lub praktyki,
 • tylko dla uczelni Business Academy Aarhus: dokument "Motivated application", dla wybranego kierunku (poszczególnych kierunków), oferowanych przez uczelnię Business Academy Aarhus. Dokument "Motivated application" można pobrać w formacie: .doc
 • tylko dla uczelni VIA Design, TEKO Design+Business: Curriculum vitae (CV, Życiorys) oraz Zadanie wstępne dla wybranego kierunku (poszczególnych kierunków), oferowanych przez uczelnię VIA Design, TEKO Design+Business, więcej,
 • tylko dla kierunków: Civil Engineering; Climate and Supply Engineering; Mechanical Engineering; Software Technology Engineering, oferowanych przez uczelnię VIA University College, dokument "Math requirements", więcej.

 1. Po przesłaniu, aplikacja rekrutacyjna zostanie sprawdzona, a następnie konsultant Programu eduABROAD potwierdzi otrzymanie kompletnej aplikacji rekrutacyjnej lub poprosi o jej uzupełnienie. Całość kontaktów odbywa się drogą mailową.

 2. Etap 2: Należy wprowadzić Aplikację rekrutacyjną do skoordynowanego systemu rekrutacji na studia w Danii.

  Gdy aplikacja rekrutacyjna jest kompletna kandydat/kandydatka otrzyma instrukcję dotyczącą wprowadzenia swojej aplikacji rekrutacyjnej do skoordynowanego systemu rekrutacji na studia w Danii. Do skoordynowanego systemu rekrutacji na studia w Danii kandydaci wprowadzają dane i załączniki, zgodnie z otrzymanymi informacjami od konsultanta Programu eduABROAD. Po wprowadzeniu danych i załączników do skoordynowanego systemu rekrutacji na studia w Danii, kandydaci pobierają z systemu tzw. "Signature page" i przesyłają ten dokument dokument do uczelni w sposób podany przez konsultanta Programu eduABROAD. Dopiero po dostarczeniu "Signature page" aplikacja rekrutacyjna jest traktowana jako złożona.

  Aplikacje rekrutacyjne w etapie 2 należy wprowadzić w terminie:
 • do 15 marca, do godziny 11:59:59 (południe) - dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym, od sierpnia/września
 • do 15 października , do godziny 11:59:59 (południe) - dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim, od lutego

Po złożeniu aplikacji rekrutacyjnej, należy złożyć aplikację na zakwaterowanie.
Więcej informacji znajduje się w dziale: Zakwaterowanie


 1. W przypadku spełnienia kryteriów rekrutacji, kandydat/kandydatka zostanie zaproszony/zaproszona na test ze znajomości języka angielskiego, a następnie rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem uczelni, na którą aplikuje.

  Dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym, od sierpnia/września:

  Wykaz terminów i miejsc testów, dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym

  Business Academy Aarhus:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce: w dniach 11, 12 i 13 marca i będzie prowadzony zdalnie (przez Internet) i/lub 12 marca w Kielcach oraz 13 marca w Warszawie (w zależnoœci od aktualnej sytuacji epidemiologicznej).
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona przez Internet. Uczelnia prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi na zasadzie losowej kandydatami, tzn. nie ze wszystkimi kandydatami, których chce przyjąć na studia. Oznacza to, że kandydat/kandydatka może zostać przyjęty/przyjęta również bez rozmowy kwalifikacyjnej (po spełnieniu kryteriów rekrutacji oraz w wyniku pozytywnej oceny złożonej aplikacji rekrutacyjnej na studia).

  Copenhagen Business Academy:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce: w dniach 11, 12 i 13 marca i będzie prowadzony zdalnie (przez Internet) i/lub 12 marca w Kielcach oraz 13 marca w Warszawie (w zależnoœci od aktualnej sytuacji epidemiologicznej).
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona przez Internet. Uczelnia prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi na zasadzie losowej kandydatami, tzn. nie ze wszystkimi kandydatami, których chce przyjąć na studia. Oznacza to, że kandydat/kandydatka może zostać przyjęty/przyjęta również bez rozmowy kwalifikacyjnej (po spełnieniu kryteriów rekrutacji oraz w wyniku pozytywnej oceny złożonej aplikacji rekrutacyjnej na studia).

  Dania Academy:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce: w dniach 11, 12 i 13 marca i będzie prowadzony zdalnie (przez Internet) i/lub 12 marca w Kielcach oraz 13 marca w Warszawie (w zależnoœci od aktualnej sytuacji epidemiologicznej).
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała miejsce w kwietniu lub maju i będzie przeprowadzona przez Internet.

  International Business Academy:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce: w dniach 11, 12 i 13 marca i będzie prowadzony zdalnie (przez Internet) i/lub 12 marca w Kielcach oraz 13 marca w Warszawie (w zależnoœci od aktualnej sytuacji epidemiologicznej).
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała miejsce w kwietniu lub maju i będzie przeprowadzona przez Internet.

  VIA Design, TEKO Design + Business:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce: w dniach 11, 12 i 13 marca i będzie prowadzony zdalnie (przez Internet) i/lub 12 marca w Kielcach oraz 13 marca w Warszawie (w zależnoœci od aktualnej sytuacji epidemiologicznej).
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała miejsce w kwietniu lub maju i będzie przeprowadzona przez Internet.

  University College of Northern Denmark:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce: w dniach 11, 12 i 13 marca i będzie prowadzony zdalnie (przez Internet) i/lub 12 marca w Kielcach oraz 13 marca w Warszawie (w zależnoœci od aktualnej sytuacji epidemiologicznej).
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona przez Internet. Uczelnia prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi na zasadzie losowej kandydatami, tzn. nie ze wszystkimi kandydatami, których chce przyjąć na studia. Oznacza to, że kandydat/kandydatka może zostać przyjęty/przyjęta również bez rozmowy kwalifikacyjnej (po spełnieniu kryteriów rekrutacji oraz w wyniku pozytywnej oceny złożonej aplikacji rekrutacyjnej na studia).

  University of Southern Denmark, Faculty of Engineering:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce: w dniach 11, 12 i 13 marca i będzie prowadzony zdalnie (przez Internet) i/lub 12 marca w Kielcach oraz 13 marca w Warszawie (w zależnoœci od aktualnej sytuacji epidemiologicznej).
  Uczelnia może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną przez Internet.

  VIA University College School of Technology and Business:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce: w dniach 11, 12 i 13 marca i będzie prowadzony zdalnie (przez Internet) i/lub 12 marca w Kielcach oraz 13 marca w Warszawie (w zależnoœci od aktualnej sytuacji epidemiologicznej).
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona przez Internet. Uczelnia prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi na zasadzie losowej kandydatami, tzn. nie ze wszystkimi kandydatami, których chce przyjąć na studia. Oznacza to, że kandydat/kandydatka może zostać przyjęty/przyjęta również bez rozmowy kwalifikacyjnej (po spełnieniu kryteriów rekrutacji oraz w wyniku pozytywnej oceny złożonej aplikacji rekrutacyjnej na studia).

  Zealand - Academy of Technologies and Business:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce: w dniach 11, 12 i 13 marca i będzie prowadzony zdalnie (przez Internet) i/lub 12 marca w Kielcach oraz 13 marca w Warszawie (w zależnoœci od aktualnej sytuacji epidemiologicznej).
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona przez Internet. Uczelnia prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi na zasadzie losowej kandydatami, tzn. nie ze wszystkimi kandydatami, których chce przyjąć na studia. Oznacza to, że kandydat/kandydatka może zostać przyjęty/przyjęta również bez rozmowy kwalifikacyjnej (po spełnieniu kryteriów rekrutacji oraz w wyniku pozytywnej oceny złożonej aplikacji rekrutacyjnej na studia).

  Dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim, od lutego:

  Business Academy Aarhus:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce między 10 października a 21 października, w Warszawie/Kielcach.
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona przez Internet. Uczelnia prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi na zasadzie losowej kandydatami, tzn. nie ze wszystkimi kandydatami, których chce przyjąć na studia. Oznacza to, że kandydat/kandydatka może zostać przyjęty/przyjęta również bez rozmowy kwalifikacyjnej (po spełnieniu kryteriów rekrutacji oraz w wyniku pozytywnej oceny złożonej aplikacji rekrutacyjnej na studia).

  Copenhagen Business Academy:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce między 10 października a 22 listopada, w Warszawie/Kielcach.
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona przez Internet. Uczelnia prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi na zasadzie losowej kandydatami, tzn. nie ze wszystkimi kandydatami, których chce przyjąć na studia. Oznacza to, że kandydat/kandydatka może zostać przyjęty/przyjęta również bez rozmowy kwalifikacyjnej (po spełnieniu kryteriów rekrutacji oraz w wyniku pozytywnej oceny złożonej aplikacji rekrutacyjnej na studia).

  University College of Northern Denmark:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce między 10 października a 22 listopada, w Warszawie/Kielcach.
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona przez Internet. Uczelnia prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi na zasadzie losowej kandydatami, tzn. nie ze wszystkimi kandydatami, których chce przyjąć na studia. Oznacza to, że kandydat/kandydatka może zostać przyjęty/przyjęta również bez rozmowy kwalifikacyjnej (po spełnieniu kryteriów rekrutacji oraz w wyniku pozytywnej oceny złożonej aplikacji rekrutacyjnej na studia).

  VIA University College School of Technology and Business:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce między 10 października a 22 listopada, w Warszawie/Kielcach.
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona przez Internet. Uczelnia prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi na zasadzie losowej kandydatami, tzn. nie ze wszystkimi kandydatami, których chce przyjąć na studia. Oznacza to, że kandydat/kandydatka może zostać przyjęty/przyjęta również bez rozmowy kwalifikacyjnej (po spełnieniu kryteriów rekrutacji oraz w wyniku pozytywnej oceny złożonej aplikacji rekrutacyjnej na studia).

  Zealand - Academy of Technologies and Business:
  Test ze znajomości języka angielskiego będzie miał miejsce między 10 października a 22 listopada, w Warszawie/Kielcach.
  Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona przez Internet. Uczelnia prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi na zasadzie losowej kandydatami, tzn. nie ze wszystkimi kandydatami, których chce przyjąć na studia. Oznacza to, że kandydat/kandydatka może zostać przyjęty/przyjęta również bez rozmowy kwalifikacyjnej (po spełnieniu kryteriów rekrutacji oraz w wyniku pozytywnej oceny złożonej aplikacji rekrutacyjnej na studia).


  Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać ze sobą paszport lub dowód osobisty.
  Więcej informacji o Teście ze znajomości języka angielskiego.

 2. Po rozmowie kwalifikacyjnej oraz teście ze znajomości języka angielskiego, pracownicy uczelni podejmują decyzję o przyjęciu kandydatów na studia.

 3. O wynikach selekcji kandydaci powiadamiani są pisemnie na podany w formularzu aplikacyjnym adres pocztowy lub adres e-mail.

  Do listu informującego o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, załączone są szczegółowe instrukcje, dotyczące wpłaty bezzwrotnej opłaty za materiały edukacyjne (jeżeli dana uczelnia wymaga bezzwrotnej opłaty za materiały edukacyjne).

  Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne płatna jest na rachunek bankowy danej uczelni i ma na celu zapewnienie, że zaakceptowani studenci będą posiadać odpowiednie materiały edukacyjne oraz rozpoczną studia. Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne powinna zostać przekazana na konto bankowe uczelni po otrzymaniu listu informującego o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku nie stawienia się studenta w celu rozpoczęcia studiów kwota przepada.

  Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne wymagana jest tylko przez uczelnie: Business Academy Aarhus, Copenhagen Business Academy, Dania Academy, University College of Northern Denmark, Zealand - Academy of Technologies and Business.

 4. W przypadku tegorocznych maturzystów: w momencie otrzymania świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz świadectwa dojrzałości prosimy o:
 • wykonanie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz świadectwa dojrzałości i przesłanie ich do Krajowego Biura Programu eduABROAD (dotyczy uczelni: Business Academy Aarhus)
 • wykonanie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz świadectwa dojrzałości i przesłanie ich na adres korespondencyjny uczelni (dotyczy uczelni: Copenhagen Business Academy, Dania Academy, International Business Academy, TEKO Design + Business, University College of Northern Denmark, VIA University College School of Technology and Business, Zealand - Academy of Technologies and Business)

Po zakończeniu powyższej procedury należy przygotować się do wyjazdu do Danii. Zapraszamy do działu:
Jak się żyje w Danii