Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Pozwolenie na pobyt

W Danii bez dopełniania formalności można przebywać do 90 dni. W przypadku dłuższego pobytu należy go zalegalizować występując o pozwolenie na pobyt.

Pozwolenie na pobyt można uzyskać w lokalnym urzędzie (Statsamt) lub w Duńskim Urzędzie ds. Emigrantów.
Istnieje również możliwość ubiegania się o pozwolenie na pobyt za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii w Polsce, dokumenty jednak należy jednak złożyć na 3 miesiące przed planowaną datą przyjazdu do Danii.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pobyt w związku ze studiami:

  • 2 wnioski (wnioski należy złożyć osobiście),
  • potwierdzenie o przyjęciu na uczelnię duńską,
  • 2 zdjęcia,
  • paszport do wglądu.

Tylko w przypadku aplikowania za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii w Polsce:

  • opłata manipulacyjna wynosi 420 PLN.
  • na decyzję czeka się około 2 miesiące.
  • dodatkowo należy przedstawić zaświadczenie o posiadaniu środków finansowych w 50.000 DKK na rok pobytu lub proporcjonalnie mniej, jeśli czas pobytu w Danii jest krótszy. Zaświadczenie może być w języku angielskim lub duńskim. Może to być zaświadczenie z banku, że student posiada odpowiednią kwotę, stypendium lub pożyczkę studencką. Osoba ubiegająca się o pobyt w Danii musi być właścicielem lub współwłaścicielem konta. Aplikując w ramach Programu eduABROAD nie trzeba przedstawiać takich zaświadczeń.

Ułatwienia dla studentów wyjeżdżających w ramach Programu eduABROAD:
Studenci rozpoczynający studia na jednej z uczelni, uczestniczącej w Programie eduABROAD, mogą skorzystać z ułatwień związanych z uzyskaniem pozwolenia na pobyt.
Studenci mogą dokonać wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na pobyt podczas spotkania z pracownikami lokalnego urzędu Statsamt. Pracownicy Statsamt pomogą w wypełnieniu wniosku. Studenci muszą jedynie przedstawić paszport lub inny dokument tożsamości, dokument potwierdzający fakt przyjęcia na studia oraz złożyć 2 zdjęcia. Dodatkowo razem z pozwoleniem na pobyt studenci otrzymują pozwolenie na pracę oraz numer CPR.

Najważniejsze jest to, że rozpoczynając studia na jednej z uczelni, uczestniczącej w Programie eduABROAD, pozwolenie na pobyt studenci otrzymują automatycznie, to znaczy, że nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń o posiadaniu środków finansowych w kwocie 50.000 DKK na rok pobytu. Jest to bardzo istotne, gdyż studiując w Danii studenci mogą również legalnie pracować. Zarobione środki pozwalają na utrzymanie się podczas studiów, czyli pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów oraz innych kosztów związanych z pobytem i edukacją.


Pozwolenie na pracę

Studenci z Polski od 1 maja 2006 r. zostali zrównani w prawach ze studentami z starych państw Unii Europejskiej. Dzięki temu polscy studenci mogą legalnie pracować podczas trwania roku akademickiego oraz przez całe wakacje bez ograniczeń godzinowych.
Zarobione środki pozwalają na samodzielne utrzymanie się podczas studiów, czyli pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów oraz innych kosztów związanych z pobytem i edukacją.

Ułatwienia dla studentów wyjeżdżających w ramach Programu eduABROAD:
Studenci rozpoczynający studia na jednej z uczelni, uczestniczącej w Programie eduABROAD, mogą skorzystać z ułatwień związanych z uzyskaniem pozwolenia na pracę. Studenci dokonują wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na pracę podczas spotkania z pracownikami stosownego urzędu.
Pracownicy pomogą w wypełnieniu wniosku. Pozwolenie na pracę studenci otrzymują razem z pozwoleniem na pobyt oraz numerem CPR.


Źródło:
www.nyidanmark.dk