Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Dalsza nauka po BA Degree

Będąc absolwentem jednego z kierunków BA Degree możesz kontynuować naukę na wybranej wyższej uczelni. W ten sposób zdobędziesz tytuł magistra (MA).

Programy Professional Bachelor Degree (BA degree) trwają od 3 do 4 lat, a po ich ukończeniu absolwenci otrzymują od 180 do 240 punktów ECTS.
Punkty ECTS oraz dyplom BA Degree umożliwiają kontynuowanie nauki do poziomu magistra (MA) na dowolnej uczelni. Naukę rozpoczyna się od 4 roku studiów jednolitych, czyli studia na poziomie BA Degree zostaną uznane na podstawie punktów ECTS do pięcioletnich studiów na poziomie magistra (MA) lub od 1 roku studiów uzupełniających drugiego stopnia, czyli studia na poziomie BA Degree zostaną uznane i umożliwią podjęcie dwuletnich studiów uzupełniających drugiego stopnia na poziomie magistra (MA).

Po uzyskaniu tytułu inżyniera/licencjata (BA), możesz kontynuować naukę do poziomu magistra (MA), na kierunkach zbieżnych lub zbliżonych do ukończonego kierunku BA Degree.

Możliwe jest również kontynuowanie nauki do poziomu magistra (MA) na wybranej uczelni na świecie. Wymaga to jednak uznania dyplomu kierunku BA Degree przez uczelnię, na której chcesz kontynuować studia, na studiach uzupełniających drugiego stopnia na poziomie magistra (MA).