Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Ubezpieczenie i EKUZ

Przed wyjazdem do Anglii na studia należy uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (www.nfz.gov.pl).

W celu uzyskania karty EKUZ należy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu www.nfz.gov.pl) złożyć wniosek o wydanie karty.

Informacje dotyczące EKUZ dla osób wyjeżdżających do Anglii:
www.ekuz.nfz.gov.pl/nauka/wyjezdzam-do/wielka-brytania

O wydanie karty EKUZ mogą starać się wszyscy posiadający tytuł ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Polski.

W celu uzyskania zwrotu wydatków poniesionych z tytułu leczenia w Anglii należy przedstawić:

  • oryginały wszystkich rachunków i dowody zapłaty,
  • oryginały recept wystawionych przez lekarza.

Więcej informacji: www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=4&artnr=1072

Usługi zdrowotne w Wielkiej Brytanii są świadczone przez Państwową Służbę Zdrowia (National Health Service - NHS).

Większość usług w publicznej służbie zdrowia jest bezpłatna, natomiast trzeba zapłacić, na przykład za recepty i usługi stomatologiczne. Obywatele z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym z Polski, mogą korzystać z usług NHS na jednakowych zasadach jak obywatele brytyjscy, jeżeli posiadają ze sobą kartę EKUZ.

Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii należy zarejestrować się w lokalnej przychodni, gdzie zostanie się przypisanym do lekarza pierwszego kontaktu. Leczenie w szpitalach należących do państwowej służby zdrowia jest bezpłatne. Jeżeli ulegnie się wypadkowi lub nagle zachoruje, należy udać się na pogotowie. W przypadku innego leczenia szpitalnego, wymagane jest najczęściej skierowanie od lekarza rodzinnego.

Więcej informacji: www.nhs.uk