Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Stypendia

W Anglii studenci mogą liczyć na różne formy pomocy skierowane do grupy młodych, kształcących się osób.

Studenci mogą otrzymać kredyty, które spłaca się dopiero po zakończeniu studiów i pod warunkiem otrzymywania wynagrodzenia na pewnym ustalonym poziomie pozwalającym na spłatę zaciągniętego długu, w zależności od kraju, w którym student będzie pracować po studiach ('repayment threshold').
Po przekroczeniu poziomu wynagrodzenia, po którym należy spłacać pożyczkę, pożyczkę spłaca się w wysokości 9% sumy stanowiącej nadwyżkę nad kwotą stanowiącą poziom wynagrodzenia po którym należy spłacać pożyczkę. Pożyczka ulega przedawnieniu po 25 latach, jeżeli nie osiąga się w tym okresie wynagrodzenia na poziomie po którym należy spłacać pożyczkę.

Istnieją dwa rodzaje pożyczek: 'Tuition fee loan' oraz 'Maintenance loan'.

Pożyczka 'Tuition fee loan' umożliwia sfinansowanie kosztu czesnego, jakie należałoby płacić na rzecz uczelni. Więcej informacji na temat 'Tuition fee loan' znajduje się na stronie: www.direct.gov.uk

Pożyczka 'Maintenance loan' umożliwia sfinansowanie części kosztów studiowania, w tym wyżywienia, zakwaterowania, dojazdów. Więcej informacji na temat 'Maintenance loan' znajduje się na stronie: www.direct.gov.uk


Powyższe możliwości dotyczą studentów na studiach undergraduate (BA Degree). Informacje na temat możliwych form finansowania studiów na poziomie postgraduate dostępne są na stronie: www.direct.gov.uk

Istnieje także szeroka oferta stypendiów i grantów oferowanych przez uczelnie. Stypendium można otrzymać za wyniki w nauce lub za specjalne osiągnięcia.
Niektóre uczelnie proponują również dodatkowe stypendia przyznawane tylko i wyłącznie studentom pewnych kierunków.
Stypendia wahają się od 300 GBP do 3000 GBP, co pozwala zauważyć iż otrzymane stypendium nie pozwoli w pełni pokryć kosztów życia.

Stypendia oferowane przez uczelnie:

Więcej informacji na temat finansowych form wsparcia dla studentów znajduje się na stronie: www.direct.gov.uk