Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Procedura rekrutacji

Dotyczy Roehampton University, Sheffield Hallam University, University of Sunderland:

Proces aplikowania na studia w Anglii za pośrednictwem Programu eduABROAD, składa się z kilku etapów.
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za proces rekrutacji.

Coroczny ostateczny termin przesyłania formularza aplikacyjnego: do 30 czerwca.

Opis procedury przyjmowania zgłoszeń:

 1. Należy pobrać i wypełnić formularz aplikacyjny.

  Pobierz formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na studia w Anglii:

 1. Wypełniony formularz (w języku angielskim), wraz z zeskanowanymi i dołączonymi do formularza załącznikami należy przesłać na adres: anglia@eduabroad.pl (dotyczy tylko formularzy udostępnionych w formacie .doc).
  Formularze udostępnione w formacie .pdf wraz z ankietą Programu eduABROAD oraz dokumentem RPA (jeżeli dotyczy), należy po wypełnieniu przesłać pocztą tradycyjną, wraz z załącznikami, na adres korespondencyjny Programu eduABROAD: dane kontaktowe.

  Lista wymaganych załączników to:
 • kopia paszportu,
 • dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier): świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego) oraz świadectwo maturalne (oryginał lub odpis, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego, nie wymagane na tym etapie w przypadku tegorocznych maturzystów),
 • dokumenty potwierdzające poziom języka angielskiego: certyfikat TOEFL, IELTS lub Cambridge Certificate,
 • referencje, zgodnie z wymaganiami uczelni (informacje znajdują się w formularzu zgłoszeniowym).

 1. W przypadku tegorocznych maturzystów: w momencie otrzymania świadectwa maturalnego prosimy o przesłanie świadectwa maturalnego (oryginał lub odpis, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego) na adres korespondencyjny uczelni.
  W formularzu aplikacyjnym tegoroczni maturzyści jako oceny ze stosownych przedmiotów wpisują: 'Pending'.

 2. Aplikacja zostanie sprawdzona, a następnie konsultant Programu potwierdzi otrzymanie kompletnej aplikacji lub poprosi o jej uzupełnienie. Całość kontaktów odbywa się drogą mailową. Aplikacja zostanie przekazana do uczelni.

 3. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów uczelnia przekaże studentowi dalsze informacje na temat przyjęcia na studia oraz rozpoczęcia studiów:
 • uczelnia może zaakceptować aplikację bezwarunkowo, gdy kandydat spełnia wszystkie kryteria, bądź warunkowo, gdy przed kandydatem są jeszcze egzaminy maturalne lub inne, np. obrona pracy licencjackiej, uniemożliwiające kompletne wypełnienie aplikacji. Po dopełnieniu aplikacji i spełnieniu warunków uczelni student dostaje potwierdzenie akceptacji bezwarunkowej. Jeżeli uczelnia nie dysponuje miejscami na wybranym kierunku może zaoferować alternatywę dla wyboru kandydata,
 • gdy aplikacja została zaakceptowana bezwarunkowo to należy wysłać do uczelni wypełniony dokument Response Form, który załączony zostanie do listu powiadamiającego o akceptacji oraz wpłacić depozyt lub opłacić pierwszy rok studiów,
 • uczelnia może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, bądź poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do rozpoczęcia niektórych kierunków studiów np. badania lekarskie.

Po zakończeniu powyższej procedury należy przygotować się do wyjazdu do Anglii. Zapraszamy do działu:
Jak się żyje w Anglii