Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Pozwolenie na pobyt

W Anglii uzyskanie pozwolenia na pobyt nie jest wymagane. Pozwolenie na pobyt ('registration certificate') można otrzymać po przepracowaniu na terenie Wielkiej Brytanii legalnie okresu 12 miesięcy bez przerwy. Dopełnienie tej formalności nie jest konieczne.
Więcej informacji na temat pozwolenia na pobyt znajduje się na stronie:
www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw

Pozwolenie na pracę

Pozwolenie na pracę nie jest potrzebne. Studenci mogą pracować i zarabiać równolegle do swoich studiów bez posiadania pozwolenia na pracę.

Należy jednak posiadać specjalny Numer Ubezpieczenia Społecznego (NIN - National Insurance Number), który jest odpowiednikiem naszego NIPu. National Insurance Number umożliwia korzystanie z publicznej opieki medycznej, służy rówież do rejestracji w systemie ubezpieczeń społecznych i podatkowym.
Aby otrzymać National Insurance Number należy skontaktować się z najbliższym urzędem pracy Jobcentre Plus, aby złożyć podanie o przydzielenie takiego numeru. Podanie składa się podczas rozmowy z urzędnikiem, na którą należy umówić się telefonicznie.

Więcej informacji na temat National Insurance Number znajduje się na stronie:
www.direct.gov.uk/en/moneytaxandbenefits/taxes/beginnersguidetotax/nationalinsurance/introductiontonationalinsurance/dg_190048

Niezbędne jest również założenie konta w banku.


Źródło:
www.direct.gov.uk