Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

MA Degree

Studia na poziomie Master Degree oferowane przez uczelnie z Anglii uczestniczące w Programie eduABROAD, trwają od 1 roku do 2 lat. Programy nauczania na poziomie MA Degree to praktyczne studia, które otwierają rynki pracy zarówno Anglii, Polski, jak i całej Europy i świata. Studia są odpowiednikiem polskiego tytułu magistra.
Studia w Anglii są dwustopniowe, to znaczy aby uzyskać tytył magistra (MA Degree) najpierw należy ukończyć studia na poziomie licencjat/inżynier (BA Degree).
Warunkiem przyjęcia na studia na poziomie MA Degree jest posianie tytułu BA Degree z pokrewnej dziedziny/korespondującego kierunku.

Dzięki temu są one atrakcyjne dla kilku grup kandydatów:

  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA), które chcą kontynuować kształcenie akademickie (w przypadku wyboru programu MA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów),
  • osoby z tytułem magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w swoim zawodzie (w przypadku wyboru programu MA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów),
  • osoby z tytułem magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w swoim zawodzie (w przypadku wyboru programu MA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów), którzy chcą podjąć pracę w międzynarodowych przedsiębiorstwach, instytucjach w kraju lub za granicą,

Programy MA Degree dają wszystkim studentom solidną wiedzę teoretyczną oraz wyposażają w umiejętność stosowania teorii do praktyki.

Studentami mogą zostać osoby z całej Polski. Wystarczą ukończone studia wyższe na poziomie licencjat/inżynier i znajomość języka angielskiego.

Wszystkie programy MA Degree praktycznie przygotowują studentów do zawodu i otwierają drogę do zatrudnienia.

Podczas studiów oprócz klasycznych wykładów przybliżających teorie, studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, w tym ćwiczeniach oraz laboratoriach a także przygotowują projekty.

Programy MA Degree wyposażają studentów w analityczne i praktyczne umiejętności niezbędne w późniejszej pracy. Są to programy, które łączą teorię z praktyką.

Wszystkie programy MA Degree oferują bardzo wysoki poziom edukacji.