Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Kryteria stawiane kandydatom

Dotyczy Roehampton University:

 • studia undergraduate (licencjat/inżynier, BA Degree):
  Wymagane jest zdanie egzaminów maturalnych z odpowiednich przedmiotów, z określonymi wynikami, na odpowiednim poziomie, w zależności od wybranego kierunku studiów. Wymagane jest zdanie egzaminów maturalnych z co najmniej dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Jeżeli kandydat zdawał maturę z więcej niż 2 przedmiotów należy wskazać 2 przedmioty zgodne z kierunkiem, na który kandydat aplikuje. Każda aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie. Na podstawie złożonej aplikacji i kierunku, na jaki aplikuje kandydat, uczelnia określa swoje wymagania dotyczące przedmiotów, jakie należy zdawać na maturze i na jakim poziomie oraz wyników egzaminów maturalnych, jakie należy uzyskać.
  Jeżeli kandydat posiada już świadectwo maturalne, po złożeniu aplikacji, uczelnia oceni, czy kandydat spełnia wymagania na kierunek, na jaki aplikuje więcej
 • studia postgraduate (magister, MA Degree):
  Aby rozpocząć studia magisterskie uzupełniające kandydat powinien posiadać tytuł licencjata bądź inżyniera. Na dyplomie należy uzyskać min. ocenę dobrą (4.0). Każda aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie więcej
 • Wymagania językowe:
  studia undergraduate (licencjat/inżynier, BA Degree):
  egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym min. 60% (średnia wyników matury pisemnej i ustnej);
  IELTS: 6.0; TOEFL: 550 (paper tests), 213 (computer tests), 79 (internet tests) z wynikiem 4.0 w części pisemnej; Cambridge Advanced Certificate grade C; Cambridge Proficiency Certificate grade C;
  studia postgraduate (magister, MA Degree):
  IELTS: 6.5; TOEFL: 600 (paper tests), 250 (computer tests), 100 (internet tests) z wynikiem 4.0 w części pisemnej; Cambridge Advanced Certificate grade C; Cambridge Proficiency Certificate grade C.
  Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań językowych uczelnia posiada bogatą ofertę kursów językowych przygotowujących do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Dotyczy Sheffield Hallam University:

 • studia undergraduate (licencjat/inżynier, BA Degree):
  Wymagane jest zdanie egzaminów maturalnych z odpowiednich przedmiotów, z określonymi wynikami, na odpowiednim poziomie. Każda aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie. Na podstawie złożonej aplikacji i kierunku, na jaki aplikuje kandydat, uczelnia określa swoje wymagania dotyczące przedmiotów, jakie należy zdawać na maturze i na jakim poziomie oraz wyników egzaminów maturalnych, jakie należy uzyskać.
  Jeżeli kandydat posiada już świadectwo maturalne, po złożeniu aplikacji, uczelnia oceni, czy kandydat spełnia wymagania na kierunek, na jaki aplikuje.
 • studia postgraduate (magister, MA Degree):
  Aby rozpocząć studia magisterskie uzupełniające kandydat powinien posiadać tytuł licencjata bądź inżyniera. Każda aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie. więcej
 • Wymagania językowe:
  IELTS: 6.0; TOEFL: 550 (paper tests), 213 (computer tests); 79 (internet tests); inne certyfikaty językowe: więcej
  Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań językowych uczelnia posiada bogatą ofertę kursów językowych przygotowujących do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Dotyczy University of Sunderland:

 • studia undergraduate (licencjat/inżynier, BA Degree):
  Wymagane jest zdanie egzaminów maturalnych z odpowiednich przedmiotów, z określonymi wynikami, na odpowiednim poziomie. Każda aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie. Na podstawie złożonej aplikacji i kierunku, na jaki aplikuje kandydat, uczelnia określa swoje wymagania dotyczące przedmiotów, jakie należy zdawać na maturze i na jakim poziomie oraz wyników egzaminów maturalnych, jakie należy uzyskać.
  Jeżeli kandydat posiada już świadectwo maturalne, po złożeniu aplikacji, uczelnia oceni, czy kandydat spełnia wymagania na kierunek, na jaki aplikuje.
 • studia postgraduate (magister, MA Degree):
  Aby rozpocząć studia magisterskie uzupełniające kandydat powinien posiadać tytuł licencjata bądź inżyniera. Każda aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie. więcej
 • Wymagania językowe:
  IELTS: 6.0; TOEFL: 550 (paper tests), 213 (computer tests); 79-80 (internet tests)
  Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań językowych uczelnia posiada bogatą ofertę kursów językowych przygotowujących do podjęcia studiów na wybranym kierunku.