Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Dla kogo studia MA Degree

Studentami mogą zostać osoby z całej Polski. Warunkiem przyjęcia na studia na poziomie MA Degree jest posianie tytułu BA Degree z pokrewnej dziedziny/korespondującego kierunku i znajomość języka angielskiego.

Studia w Anglii są dwustopniowe, to znaczy aby uzyskać tytył magistra (MA Degree) najpierw należy ukończyć studia na poziomie licencjat/inżynier (BA Degree).

Dzięki temu są one atrakcyjne dla kilku grup kandydatów:

  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA), które chcą kontynuować kształcenie akademickie (w przypadku wyboru programu MA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów),
  • osoby z tytułem magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w swoim zawodzie (w przypadku wyboru programu MA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów),
  • osoby z tytułem magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w swoim zawodzie (w przypadku wyboru programu MA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów), którzy chcą podjąć pracę w międzynarodowych przedsiębiorstwach, instytucjach w kraju lub za granicą,