Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Dla kogo studia BA Degree

Studentami mogą zostać osoby z całej Polski. Wystarczy matura lub ukończone studia wyższe i znajomość języka angielskiego.

Dzięki temu są one atrakcyjne dla kilku grup kandydatów:

  • osoby z wykształceniem średnim, które chcą rozpocząć kształcenie akademickie. Po ukończeniu programu BA Degree można podjąć zatrudnienie lub kontynuować edukację do poziomu tytułu magistra (MA), więcej o dalszej nauce po BA Degree,
  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w swoim zawodzie (w przypadku wyboru programu BA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów)
  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w swoim zawodzie (w przypadku wyboru programu BA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów), którzy chcą podjąć pracę w międzynarodowych przedsiębiorstwach, instytucjach w kraju lub za granicą,
  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w innym zawodzie (w przypadku wyboru programu BA Degree innego niż kierunek ukończonych studiów).

Po ukończeniu programu BA Degree aby uzyskać tytuł magistra (MA), należy po otrzymaniu tytułu inżyniera/licencjata (BA) studiować jeszcze od 1 roku do 2 lat.

Zobacz również: Dalsza nauka po BA Degree