Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

BA Degree

Studia na poziomie Bachelor Degree oferowane przez uczelnie z Anglii uczestniczące w Programie eduABROAD, trwają od 3 do 4 lat. Programy nauczania na poziomie BA Degree to praktyczne studia, które otwierają rynki pracy zarówno Wielkiej Brytanii, Polski, jak i całej Europy i świata. Studia są odpowiednikiem polskiego tytułu licencjata lub inżyniera.
Będąc absolwentem jednego z kierunków BA Degree studenci mogą kontynuować naukę bezpośrednio na uczelni w Anglii lub na wybranej innej wyższej uczelni w całej Europie. W ten sposób absolwenci kierunków BA mogą uzyskać tytuł magistra (MA Degree).

Studia w Anglii są dwustopniowe, to znaczy aby uzyskać tytył magistra (MA Degree) najpierw należy ukończyć studia na poziomie licencjat/inżynier (BA Degree).

Dzięki temu są one atrakcyjne dla kilku grup kandydatów:

  • osoby z wykształceniem średnim, które chcą rozpocząć kształcenie akademickie. Po ukończeniu programu BA Degree można podjąć zatrudnienie lub kontynuować edukację do poziomu tytułu magistra (MA), więcej o dalszej nauce po BA Degree,
  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w swoim zawodzie (w przypadku wyboru programu BA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów)
  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w swoim zawodzie (w przypadku wyboru programu BA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów), którzy chcą podjąć pracę w międzynarodowych przedsiębiorstwach, instytucjach w kraju lub za granicą,
  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w innym zawodzie (w przypadku wyboru programu BA Degree innego niż kierunek ukończonych studiów).

Programy BA Degree dają wszystkim studentom solidną wiedzę teoretyczną oraz wyposażają w umiejętność stosowania teorii do praktyki.

Studentami mogą zostać osoby z całej Polski. Wystarczy matura lub ukończone studia wyższe i znajomość języka angielskiego.

Wszystkie programy BA Degree praktycznie przygotowują studentów do zawodu i otwierają drogę do zatrudnienia.

Podczas studiów oprócz klasycznych wykładów przybliżających teorie, studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, w tym ćwiczeniach oraz laboratoriach a także przygotowują projekty.

Programy BA Degree wyposażają studentów w analityczne i praktyczne umiejętności niezbędne w późniejszej pracy. Są to programy, które łączą teorię z praktyką.
Dodatkowo programy BA Degree umożliwiają dalszą edukację w celu uzyskania tytułu magistra (MA Degree).
Po ukończeniu programu BA Degree aby uzyskać tytuł magistra (MA Degree), należy po otrzymaniu tytułu inżyniera/licencjata (BA) studiować jeszcze od 1 roku do 2 lat. Po ukończeniu programu BA Degree dalszą edukację można kontynuować po angielsku w Anglii, ale także w Polsce lub na innej wybranej uczelni w Europie (w zależności od kraju i wybranej uczelni bezpłatnie, częściowo odpłatnie lub w pełni odpłatnie).

Wszystkie programy BA Degree oferują bardzo wysoki poziom edukacji.