Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Studiowanie w Anglii

Studia w Anglii są odpłatne, a wysokość czesnego ustalają uczelnie. Możesz uzyskać pożyczkę na opłacenie czesnego, którą rozpoczniesz spłacać dopiero w momencie podjęcia pracy. Możliwe jest uzyskanie różnych stypendiów oraz dofinansowań do studiów. więcej

Studiowanie w Danii

Studia w Danii są bezpłatne i prowadzone w języku angielskim. Uczelnie w większości nie wymagają od studentów certyfikatów językowych. Studenci mogą legalnie pracować w trakcie studiów. Zarobki z prac studenckich umożliwiają pokrycie kosztów życia i studiowania. więcej

Studiowanie w Holandii

Studia w Holandii w języku angielskim są odpłatne, a wysokość czesnego zależy od kierunku oraz poziomu studiów (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Można jednak ubiegać się o grant lub zdobyć stypendium. Możliwa jest legalna praca podczas studiów. więcej

Studiowanie w Szwecji

Studia w Szwecji są bezpłatne i prowadzone w języku angielskim. Studenci mogą legalnie pracować w trakcie studiów. Znalezienie pracy podczas studiów nie jest jednak łatwe, stąd należy posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów życia i studiowania. więcej