Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

Studia za granicą Studia w Anglii Studia w Wielkiej Brytanii Studia Anglia Studia Wielka Brytania Studia w Danii Studia Dania Studia w Szwecji Studia Szwecja Studia w Holandii Studia Holandia
 
Studia za granicą Studia w Anglii Studia w Wielkiej Brytanii Studia Anglia Studia Wielka Brytania Studia w Danii Studia Dania Studia w Szwecji Studia Szwecja Studia w Holandii Studia Holandia
  Program eduABROAD na facebook   Program eduABROAD na twitter   Program eduABROAD na youtube
  Program eduABROAD na blogger   Program eduABROAD na myspace   Program eduABROAD na nk.pl  
 
Studia za granicą Studia w Anglii Studia w Wielkiej Brytanii Studia Anglia Studia Wielka Brytania Studia w Danii Studia Dania Studia w Szwecji Studia Szwecja Studia w Holandii Studia Holandia
 
 

O Programie eduABROAD

Program eduABROAD to szansa dla wszystkich pragnących zdobywać wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wyższych. Program eduABROAD oferuje bezpłatną pomoc przy wyborze odpowiedniego kraju, uczelni i kierunku studiów, a także zebraniu wszystkich dokumentów i przygotowaniu aplikacji.
Program eduABROAD to oficjalne przedstawicielstwo zagranicznych uczelni wyższych w Polsce. W Programie eduABROAD aplikację na studia za granicą można złożyć bezpośrednio i bez żadnych dodatkowych opłat.

Operatorem Programu eduABROAD jest SimpleOutsourcing.pl.
Program eduABROAD jest prowadzony przy współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet.

SimpleOutsourcing.pl to dynamiczna firma, którą tworzy zespół o świeżym spojrzeniu i innowacyjnych pomysłach. Nasze doświadczenie i kreatywność to gwarancja sukcesu naszych klientów, wśród których znajdują się największe i najbardziej prestiżowe uczelnie zagraniczne oraz krajowe firmy, instytucje i organizacje pozarządowe. SimpleOutsourcing.pl jest firmą świadczącą kompleksowe usługi outsourcingowe, dla firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Świadczymy usługi w zakresie profesjonalnej rekrutacji studentów.
Więcej informacji: SimpleOutsourcing.pl

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet jest apolityczną, niezależną, niekomercyjną organizacją pozarządową.
Głównym celem organizacji jest propagowanie edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu, czyli e-learningu oraz wspieranie inicjatyw służących rozwojowi młodzieży.
Więcej informacji: www.epi.org.pl

Zapraszamy do kontaktu z Krajowym Biurem Programu eduABROAD.