Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

O Programie eduABROAD

Program eduABROAD to szansa dla wszystkich pragnących zdobywać wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wyższych. Program eduABROAD oferuje bezpłatną pomoc przy wyborze odpowiedniego kraju, uczelni i kierunku studiów, a także zebraniu wszystkich dokumentów i przygotowaniu aplikacji.
Program eduABROAD to oficjalne przedstawicielstwo zagranicznych uczelni wyższych w Polsce. W Programie eduABROAD aplikację na studia za granicą można złożyć bezpośrednio i bez żadnych dodatkowych opłat.

Operatorem Programu eduABROAD jest SimpleOutsourcing.pl.
Program eduABROAD jest prowadzony przy współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet.

SimpleOutsourcing.pl to dynamiczna firma, którą tworzy zespół o świeżym spojrzeniu i innowacyjnych pomysłach. Nasze doświadczenie i kreatywność to gwarancja sukcesu naszych klientów, wśród których znajdują się największe i najbardziej prestiżowe uczelnie zagraniczne oraz krajowe firmy, instytucje i organizacje pozarządowe. SimpleOutsourcing.pl jest firmą świadczącą kompleksowe usługi outsourcingowe, dla firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Świadczymy usługi w zakresie profesjonalnej rekrutacji studentów.
Więcej informacji: SimpleOutsourcing.pl

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet jest apolityczną, niezależną, niekomercyjną organizacją pozarządową.
Głównym celem organizacji jest propagowanie edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu, czyli e-learningu oraz wspieranie inicjatyw służących rozwojowi młodzieży.
Więcej informacji: www.epi.org.pl

Zapraszamy do kontaktu z Krajowym Biurem Programu eduABROAD.