Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

O Holandii

Królestwo Niderlandów położone jest w zachodniej części Europy nad Morzem Północnym, które oblewa je od północy i zachodu. Holandia graniczy na południu z Belgią oraz na wschodzie z Niemcami.

Królestwo Niderlandów od 16 marca 1815 jest monarchią konstytucyjną, na czele państwa stoi monarcha. Mianuje on szefa rządu, wywodzącego się najczęściej ze zwycięskiego ugrupowania. Do zadań monarchy oprócz reprezentowania państwa na zewnątrz należy wygłaszanie corocznego orędzia w którym przedstawia główne cele i zamierzenia rządu na najbliższy rok.

Wielu historyków uważa, że to właśnie w Holandii narodził się kapitalizm. Współcześnie Holandia jest gospodarką rynkową z przeważającą własnością prywatną. Holandia jest trzecim po Stanach Zjednoczonych i Francji eksporterem żywności, mimo iż w rolnictwie zatrudnionych jest tylko 4% społeczeństwa. Jest także piątym na świecie wydobywcą gazu ziemnego. Port w Rotterdamie jest drugim na świecie, a pierwszym w Europie pod względem tonażu przeładowywanych towarów. Bardzo ważną rolę w gospodarce Holandii odgrywają tulipany.

Obowiązującą walutą Królestwa Niderlandów jest euro (EUR). Przelicznik euro na złotówki wynosi w przybliżeniu 4,34 (wrzesień 2011).

Kraj leży w dorzeczu trzech rzek: Renu, Mozy i Skaldy. Długą tradycję (od XIII wieku) ma tu osuszanie terenów nadmorskich, jezior i zatok.

Oficjalnym językiem Królestwa Niderlandów jest język niderlandzki, a we Fryzji od niedawna także fryzyjski.

W Holandii szkoły wyższe są podzielone na dwie kategorie: uniwersytety oraz szkoły wyższe zawodowe.

Znani malarze holenderscy to między innymi Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh i Jan Vermeer van Delft. W Holandii tworzyli także Erazm z Rotterdamu, Christiaan Huygens i Spinoza.

Państwo jest znane ze swoich wiatraków, sera, chodaków, tulipanów, rowerów oraz wysokiego poziomu tolerancji. W Holandii swoją siedzibę ma Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Międzynarodowy Trybunał Karny.


Źródło:
wikipedia, licencja: GNU FDL, autorzy