Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Gospodarka

Zjednoczone Królestwo jest państwem o gospodarce rynkowej, drugim co do PKB rynkiem w Europie (po Niemczech i przed Francją), a piątym na świecie (po USA, Japonii, Niemczech i Chinach). W ciągu ostatnich dwóch dekad rząd dokonał prywatyzacji wielu przedsiębiorstw państwowych, odchodząc w znacznym stopniu od zasad tzw. państwa opiekuńczego (welfare state). Intensywne, wysoko zmechanizowane i wydajne rolnictwo zaspokaja potrzeby żywnościowe kraju w 60%, przy czym w tym dziale gospodarki zatrudniony jest tylko 1,5% społeczeństwa. Wielka Brytania posiada bogate złoża węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej. Usługi, głównie bankowe i ubezpieczeniowe, stanowią największy udział w brytyjskim PKB i w tym sektorze Wielka Brytania jest druga na świecie za USA, natomiast przemysł traci na znaczeniu. Podatki stanowią 37% PKB. W czasach premiera Blaira kontynuowano w dużej mierze politykę Margaret Thatcher, chociaż zwiększono wydatki na edukację i służbę zdrowia z budżetu. Poziom zatrudnienia na poziomie 70% należy do najwyższych na świecie. PKB per capita wynosi nominalnie 39 tys. 213, a po zmierzeniu parytetem siły nabywczej 35 tys. 051 dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile w Holandii, Niemczech i Skandynawii.

Zjednoczone Królestwo posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć połączeń kolejowych. W 2006 posiadała 16 567 km linii kolejowych (w tym: 5 361 km zelektryfikowanych), co odpowiada gęstości sieci 6,77 km/100 km kwadratowych. Istnieje tu także gęsta sieć dróg i autostrad. W 2006 funkcjonowało tutaj 398 366 km dróg (w tym: 3 520 km autostrad), co daje wskaźnik gęstości wynoszący 162,7 km/100 km kwadratowych. Żegluga śródlądowa wykorzystuje drogi wodne o łącznej długości 3 200 km (dane z 2003), lecz tylko 620 km spełnia warunki umożliwiające regularny transport towarów.


Źródło:
wikipedia, licencja: GNU FDL, autorzy