Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Dane rejestrowe

SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000330583
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: PL6572823444, REGON: 260301639


Adres do korespondencji:

SimpleOutsourcing.pl
Inkubator Technologiczny Skye Inc
Kieleckiego Parku Technologicznego
ul. Olszewskiego 6/2.05
25-663 Kielce