Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Saxion University of Applied Sciences

Saxion University of Applied Sciences to uczelnia która posiada trzy campusy, ulokowane w miastach Deventer, Enschede oraz Apeldoorn. Uczelnia powstała na początku 1998 roku w wyniku połączenia dwóch uczelni: Hogeschool Enschede i Hogeschool Ijselland, których historia sięga lat 20 i 30 XX wieku.
Saxion University of Applied Sciences oferuje kierunki studiów na poziomie studiów Bachelor (inżynier/licencjat), Master (magister) oraz różnego typu krótkie kursy certyfikujące oraz intensywne kursy przygotowujące języka angielskiego. Na uczelni studiuje blisko 20 000 studentów, głównie ze wschodnich regionów Holandii. Studenci międzynarodowi stanowią grupę blisko 2000 osób z 52 krajów świata. Wszystkie kierunki studiów spełniają wszystkie surowe rządowe normy jakości kształcenia. Doświadczenie i skala czynią z Saxion University of Applied Sciences silny i atrakcyjny uniwersytet.
Międzynarodowe programy studiów kształcą studentów od 1990 roku, głównie na kierunkach biznesowych, technicznych oraz z zakresu ochrony środowiska, zarówno na studiach na poziomie Bachelor (inżynier) oraz Master (magister). więcej


Międzynarodowe programy studiów prowadzone są w całości w języku angielskim. Na studentów czekają kierunki związane z:

księgowością, finansami, zarządzaniem, marketingiem, administracją, biznesem, prawem, inżynierią produkcji, human resource, informatyką, IT, inżynierią wodno-lądową, elektrotechniką, zarządzaniem środowiskiem, konserwacją i ochroną środowiska, zarządzaniem zasobami wodnymi, zarządzaniem bioróżnorodnością, zarządzaniem obiektami i nieruchomościami, hotelarstwem, turystyką, rekreacją, fizykoterapią, urbanistyką, sztuką, projektowaniem gier komputerowych, programowaniem gier komputerowych, produkcją gier komputerowych.

Szczegółowy opis kierunków w katalogu kierunków studiów

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:

 • do 1 lipca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: od września Procedura rekrutacji
  (w przypadku kierunku Bachelor in Physiotherapy, aplikacje przyjmowane są w terminie do 15 maja)
 • do 10 grudnia, dla studiów rozpoczynających się w terminie: od lutego Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: BA Degree lub MA Degree:
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Co to jest MA Degree  Dla kogo studia MA Degree


Koszt studiów:

Studenci ponoszą koszty czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Holandii dla studentów z Polski są odpłatne. Jednak, jako obywatele Polski, kraju członkowskiego Unii Europejskiej (EU/EEA), koszty czesnego są znacznie niższe niż dla studentów, którzy są obywatelami krajów nie należących do Unii Europejskiej.
Koszty czesnego oraz koszty zakwaterowania znajdują się w pliku w formacie .pdf do pobrania ze strony:
www.saxion.edu/fee-structure/
Studentów z Polski obowiązują mniejsze koszty czesnego i koszty zakwaterowania, zgodne z:
FOR EU/EEA STUDENTS. Bachelor courses to studia pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier), Master Programmes to studia drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister).
Na niektórych kierunkach studenci dodatkowo muszą pokryć koszty dodatkowych materiałów edukacyjnych, książek.


Wymagania:

Poniżej przedstawiono ogólne kryteria przyjęcia na studia do Saxion University of Applied Sciences. Na niektórych kierunkach studiów obowiązują dodatkowe kryteria przyjęcia na studia. Należy je sprawdzić w szczegółach danego kierunku, zakładka: 'Specific requirements' po wybraniu kierunku ze strony:
www.saxion.edu/programmes/

Ogólne kryteria przyjęcia na studia na wszystkie kierunki studiów:

 • student musi wykazywać, że posiada umiejętności, motywację i determinację do studia na wybranym kierunku,
 • dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier) student musi posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (oryginał lub odpis, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego), z odpowiednimi ocenami/wynikami z przedmiotów określonych w dodatkowych kryteriach przyjęcia na studia (Specific requirements),
 • dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister) student musi posiadać tytuł BA Degree (licencjat/inżynier; oryginał lub odpis oraz wykaz przedmiotów z ocenami, np. suplement do dyplomu, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego), na kierunku korespondującym z wybranym kierunkiem na poziomie MA Degree (magister),
 • student musi posiadać wystarczające umiejętności językowe z języka angielskiego dla danego kierunku studiów.
 • Wymagania językowe:
  dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier):
  zdany egzamin maturalny z języka angielskiego lub posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego Academic IELTS z wynikiem 6.0 albo inny certyfikat językowy na stosownym poziomie, według zestawienia:
  IELTS: 6.0 lub TOEFL: paper based: 550; computer based: 213; internet based: 79; First Certificate in English (FCE) grade B.
  dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister):
  wymagane jest posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego Academic IELTS z wynikiem 6.0 albo inny certyfikat językowy na stosownym poziomie, według zestawienia:
  IELTS: 6.0 lub TOEFL: paper based: 550; computer based: 213; internet based: 79.

Studenci mogą dowieść wymaganego poziomu języka angielskiego, bez konieczności posiadania stosownego certyfikatu językowego z języka angielskiego, przez przedstawianie, potwierdzonego przez nauczyciela, oświadczenia w języku angielskim ze szkoły średniej, szkoły językowej albo uczelni wyżej, informującego, iż dotychczasowa edukacja studenta była prowadzona w języku angielskim albo język angielski był częścią programu nauczania (wskazując liczbę lat, poziom języka i dołączając listę ocen).

Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia jest weryfikowane przez pracowników uczelni, na podstawie dostarczonych dokumentów, życiorysu, listu motywacyjnego, a jeżeli jest to niezbędne również na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.


Więcej informacji na: http://www.saxion.edu