Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

VIA University College School of Technology and Business

VIA University College School of Technology and Business powstał w 2001 roku. Uczelnia posiada dwa kampusy w miejscowościach: Horsens oraz Aarhus. Kampus w Horsens ulokowany jest zaledwie w odległości 20 minut spacerem od centrum miasta. Kampus w Aarhus oferuje studentom możliwość doświadczenia miasta pełnego sklepów oraz nocnego życia.

Uczelnia oferuje kierunki studiów z zakresu biznesu, studia techniczne oraz IT. Wszystkie kierunki oparte są na połączeniu praktyki z teorią. VIA University College School of Technology and Business oferuje studia pierwszego stopnia: 2-letnie studia na stopniu AP Degree, 1,5-roczne studia uzupełniające licencjackie, a także 3,5-letnie i 4,5-letnie studia inżynierskie oraz licencjackie. W sumie 9 różnych kierunków studiów w języku angielskim. Studia na VIA University College School of Technology and Business są bezpłatne.

VIA University College School of Technology and Business jest częścią VIA University College, który kształci ponad 15000 studentów i posiada blisko 2000 pracowników akademickich. VIA University College School of Technology and Business kształci ponad 2000 studentów, w tym oczywiście liczną grupę studentów zagranicznych.

Grupy studenckie, zazwyczaj 25 osobowe, tworzy mieszanka wielonarodowościowa, z czego osoby z tego samego kraju to maksymalnie 20% grupy. Grupy tworzą studenci, którzy przyjechali między innymi z Niemiec, Rosji, Litwy, Norwegii i wielu innych europejskich krajów, jak i nawet państw afrykańskich.
Po przyjeździe do VIA University College School of Technology and Business wszystkie formalności związane z pozwoleniem na pracę, czy też na pobyt pomaga dopełnić uczelnia.

Podczas nauki studenci wykonują dużą liczbę projektów, związanych bezpośrednio z obowiązkami, zadaniami prawdziwej firmy, korporacji, a każdy program dostosowywany jest indywidualnie do możliwości studentów. Zajęcia odbywają się od godzin porannych, maksymalnie do 16.

Na kampusie w Horsens znajduje się wspaniale wyposażona biblioteka, księgarnia, a także kantyna i bar studencki, a otrzymana legitymacja studencka staje się kluczem do uczelni, w razie potrzeby umożliwia korzystanie z wyposażenia uczelni 24 godziny na dobę. Uczelnia posiada własne akademiki w miejscowości Horsens oraz oferuje także możliwość zakwaterowania w mieszkaniach studenckich. Studiując na kampusie w Aarhus studenci mogą zamieszkać w jednym z wielu akademików znajdujących się w mieście. Więcej informacji na: http://www.en.via.dk/

VIA University College School of Technology and Business oferuje naukę na kierunkach:

Informacje praktyczne:


Architectural Technology and Construction Management

Kierunek dostępny jest na dwóch kampusach uczelni VIA University College School of Technology and Business: w Horsens oraz w Aarhus. Aplikując na kierunek wybierz kampus, na którym chcesz studiować.

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Jeśli chcesz projektować budynki i zarządzać całym procesem ich tworzenia to studia na kierunku Architectural Technology and Construction Management są tym, czego szukasz.
Nauka na kierunku Architectural Technology and Construction Management trwa 3,5 roku, kończąc się tytułem inżyniera. Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i planowania budynków, sporządzania kosztorysów oraz zarządzania budowami. Studia przygotowują do podjęcia nauki na studiach uzupełniających magisterskich. Kształcenie odbywa się w sposób praktyczny. Studenci wykonują zadania i przygotowują projekty. Ważnym elementem studiów jest przygotowanie do pracy poprzez mobilizację studentów do prezentowania swoich projektów na forum grupy studenckiej. Podczas studiów studenci mają możliwość uczestniczenia w życiu firm zajmujących się projektowaniem bądź wykonawstwem projektów budowlanych.
Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: projektowanie, architektura, materiałoznawstwo, komunikacja, metod pracy, organizacja i praca w grupie, matematyka, zarządzanie budowami, budownictwo, prawo budowlane, pozwolenia, konstrukcje budowlane, rysunki konstrukcyjne, pomiary budowlane, tworzenie budżetów i kosztorysów, remonty budynków i inne.
W semestrze szóstym studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie z branży, a podczas siódmego semestru przygotowują projekt dyplomowy, najlepiej we współpracy z przedsiębiorstwem. Kierunek oferowany jest na kampusie w Horsens oraz w Aarhus. więcej

Civil Engineering

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Studia na kierunku Civil Engineering dostarczają wiedzę i umiejętności potrzebne do obliczeń statycznych, projektowania i tworzenia dokumentacji obiektów, obliczeń mechaniki gruntów, projektów drogowych i tworzenia budżetów oraz kosztorysów. Elastyczność kierunku oraz różnorodność przedmiotów obieralnych pozwalają każdemu studentowi stworzyć swoją indywidualną ścieżkę rozwoju i kariery.
Civil Engineering, czyli inżynieria wodno-lądowa jest międzynarodową profesją, która wiąże się z projektami, budownictwem, konstrukcjami, zarządzaniem i rozbudowywaniem istniejącej infrastruktury.
Przyszli inżynierowie budownictwa wodnego i lądowego zdobywają podczas studiów techniczną biegłość i umiejętności zarządzania, projektowania, konstruowania i utrzymywania w dobrym stanie takich obiektów, jak: budynki, mosty, sieci wodociągowe, systemy sanitarne, drogi i sieci kolejowe, lotniska i porty morskie, aby jednocześnie redukować ich wpływ na środowisko naturalne.
Na kierunku Civil Engineering studenci mogą wybierać spośród trzech specjalizacji: Structural design, Environmental Engineering, City Engineering - Urban infrastructure. Kierunek Civil Engineering charakteryzują takie pojęcia kluczowe, jak: projektowanie budynków, urbanistyka i rozwój miast, projektowanie strukturalne, budownictwo na terenach wiejskich.
Studia trwają 3,5 roku i kończą się tytułem inżyniera. Podczas pierwszych 4 semestrów studenci zdobywają solidną wiedzę niezbędna każdemu inżynierowi budownictwa wodnego i lądowego, z takich obszarów jak: kinematyka, analiza matematyczna, geometria, algebra liniowa, obliczenia wytrzymałościowe, geologia, zanieczyszczenia trwałe, inżynieryjne oprogramowanie komputerowe, projektowanie budynków, instalacje budowlane, drogi, autostrady, planowanie zabudowy miejskiej, materiałoznawstwo, projektowanie struktur nośnych, planowanie infrastruktury miast, hydraulika, mechanika gruntów, tworzenie budżetów i kosztorysowanie, energetyka, geodezja. W 5 semestrze studenci podejmują pracę w firmie w celu zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia. W kolejnym semestrze studenci wybierają specjalizację i studiują wybrane przedmioty z obszaru swojej specjalizacji. Ostatnie dwa semestry to dalsze pogłębianie wiedzy z obszaru specjalizacji. Studenci w tym czasie przygotowują również projekt dyplomowy, przygotowywany zawsze we współpracy z przedsiębiorstwem z branży. Kierunek oferowany jest na kampusie w Horsens. więcej

Climate and Supply Engineering

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Jeśli chcesz rozwiązywać problemy związane ze zmianami klimatu czy spowodowane przez powodzie lub zajmować się kwestiami związanymi z zaopatrzeniem w wodę pitną, ochroną wód podziemnych i rozwojem źródeł energii przyszłości, to studia na kierunku Climate and Supply Engineering są tym, czego szukasz.
Nauka na kierunku Climate and Supply Engineering trwa 3,5 roku, kończąc się tytułem inżyniera. Nauczanie na kierunku odbywa się nie tylko za pomocą wykładów i ćwiczeń, ale przede wszystkim poprzez pracę nad projektami lub zadaniami. Dlatego studia na kierunku to w większości praktyczna praca, a nie teoretyczne wykłady.
Podczas studiów na kierunku Climate and Supply Engineering studenci pracują zarówno indywidualnie, jak i w grupach, ale zawsze w sposób zorientowany na praktykę. W każdym semestrze studenci pracują nad interdyscyplinarnym projektem, który łączy różne przedmioty nauczane w trakcie semestru. Studenci z semestru na semestr zwiększają wiedzę i udoskonalają swoje umiejętności, w tym pracy metodą projektową. Wszystkie projekty studenci realizują we współpracy z przedsiębiorstwami z branży.
Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: geologia, geotechnika, hydraulika, klimatologia, instalacje sanitarne, zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną, inżynieria zasilania, gospodarka ściekowa, zagospodarowania terenu, analiza danych, GIS, metodologia projektowa, projektowanie, AutoCAD, MATLAB, analiza dostaw, zarządzanie procesem budowlanym, nadzór budowlany, ekonomia, jakości w sektorze budownictwa, nauka o materiałach i produktach, statystyka, elementy prawa. Wszyscy studenci mają możliwość odbycia praktyk podczas studiów. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach z branży, z którymi uczelnia posiada szerokie kontakty. Praktyki zawsze odbywają się w 5 semestrze. Praktyki dają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy już podczas studiów i dowiedzieć się, jak rozwiązać zadania inżynierskie w praktyce. Dzięki praktykom studenci mogą ćwiczyć swoje umiejętności pracy w zespole i poprawić swoje umiejętności analityczne i kreatywne, a także zdobyć wiedzę nt. organizacji przedsiębiorstw. Ostatnie dwa semestry to dalsze pogłębianie wiedzy z obszaru specjalizacji. Studenci kierunku Climate and Supply Engineering mają możliwość wyboru jednej z trzech specjalizacji: Water, Wastewater, District heating. Ostatni semestr to również czas na wykonanie projektu dyplomowego i kończący się uzyskaniem tytułu licencjata.
Absolwenci kierunku Climate and Supply Engineering posiadają kwalifikacje do zatrudnienia w przedsiębiorstwach zaopatrujących w wodę, energię elektryczną czy odprowadzających ścieki, a także w przedsiębiorstwach konsultingowych oraz inżynieryjnych czy też budowlanych. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w sektorze publicznym. Kierunek oferowany jest na kampusie w Horsens. więcej

Global Business Engineering

Kierunek dostępny jest na dwóch kampusach uczelni VIA University College School of Technology and Business: w Horsens oraz w Aarhus. Aplikując na kierunek wybierz kampus, na którym chcesz studiować.

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Jeśli chcesz być managerem, to studia na kierunku Global Business Engineering są tym, czego szukasz.
Global Business Engineering to unikalny, program obejmujący 9 semestrów i kończący się tytułem inżyniera. Studia na tym kierunku to połączenie wiedzy w zakresie technologii z ekonomią, komunikacją i marketingiem międzynarodowym. Studenci po ukończeniu kierunku przygotowani są do pracy na stanowiskach project manager, export manager, marketing manager, sales manager.
Pierwsze dwa lata obejmują nauczanie z zakresu matematyki, fizyki, chemii, jak i przedmiotów technicznych, między innymi mechaniki, IT, design, a także przedmioty biznesowe. Duży nacisk położony jest również na komunikację i nauczanie drugiego języka np. niemieckiego, francuskiego czy hiszpańskiego. Studenci zdobywają wiedzę praktycznie, przygotowując wspólne i indywidualne projekty i rozwiązując zadania problemowe.
Na kierunku dostępne są cztery specjalności: Global Business Development, Innovation Product Design, Information Technology and Production Management, Intelligent Mechanics Systems.
Uczelnia stwarza możliwość na 5 semestrze studiowania poza Danią, w celu zdobycia nowych doświadczeń. Natomiast 7 semestr to praktyka w firmie, dzięki której studenci zdobywają niezbędną do przyszłej pracy wiedzę. W semestrze 8 studenci wykonują duże projekty, a w 9 przygotowują pracę dyplomową. Kierunek oferowany jest na kampusie w Horsens oraz w Aarhus. Studiując w Aarhus studenci spędzają tam pierwsze cztery semestry, natomiast semestry 6, 8 i 9 studenci spędzają w Horsens. więcej

International Sales and Marketing Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Studia na kierunku International Sales and Marketing Management są idealnym wyborem jeśli szukasz kierunku, dzięki któremu rozpoczniesz karierę w świecie marketingu lub zarządzania.
Studiując na kierunku International Sales and Marketing Management rozwiniesz swoją wiedzę i kompetencje z takich obszarach, jak: marketing, logistyka, zarządzanie, ekonomia, prawo, rozwój platform sprzedaży, platformy biznesowe, sprzedaż, kontrola sprzedaży, konkurencja na rynku, metodologia i teoria nauki.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek International Sales and Marketing Management muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków: Marketing Management, Service Management lub Hospitality and Tourism Management.
Semestry pierwszy i drugi obejmują zajęcia z dwóch tematów: klient i zarządzanie w handlu oraz rozwój przedsiębiorstw w wymiarze globalnym, które dzielą się na przedmioty. Oznacza to, że wszystkie przedmioty są nauczane w kontekście ogólnych tematów. Podczas ostatniego semestru studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie i przygotowują pracę dyplomową, która przygotowywana jest zawsze we współpracy z firmą. Kierunek oferowany jest na kampusie w Horsens. więcej

Marketing Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeśli interesujesz się biznesem i w przyszłości chcesz zajmować się marketingiem, finansami, komunikacją, zarządzaniem lub sprzedażą, to studia na kierunku Marketing Management są tym, czego szukasz.
Absolwenci kierunku są przygotowani do samodzielnej pracy w zakresie analizy, planowania i wdrażania rozwiązań w zakresie marketingu w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Kierunek dostarcza również wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz do opracowywania nowych produktów i koncepcji dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Zajęcia na kierunku opierają się na studiach przypadku, zadaniach i problemach, które należy rozwiązać. Liczne projekty grupowe i indywidualne pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności, które będą docenione przez przyszłych pracodawców.
Nauka na kierunku trwa cztery semestry. Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: marketing, handel, ekonomia, komunikacja, organizacja, zarządzanie, prawo gospodarcze. Przez trzy semestry studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w ramach różnych przedmiotów, takich jak: analiza strategiczna firmy i otoczenia, statystyka, analizy rynku, strategie, sprzedaż, negocjacje, mikroekonomia, makroekonomia, finanse, budżetowanie i optymalizacja, komunikacja, zarządzanie łańcuchem dostaw, innowacje, zarządzanie projektami, prawo gospodarcze i inne.
W 2 i 3 semestrze studenci wybierają dodatkowe przedmioty, według swoich zainteresowań. Mogą to być m.in. języki obce, ekonomika przedsiębiorstw, statystyka, e-biznes, komunikacja rynkowa lub inne.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie oraz przygotowują projekt dyplomowy. Projekt jest przygotowywany w ścisłej współpracy z wybranym przedsiębiorstwem. Kierunek oferowany jest na kampusie w Horsens. więcej

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku International Sales and Marketing Management Top up, który trwa 1,5 roku. więcej

Mechanical Engineering

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Rozwijanie pomysłów, tym w skrócie zajmuje się inżynier mechanik. Inżynier mechanik wymyśla, projektuje i rozwija nowe produkty. A to wszystko dzięki twórczemu myśleniu i umiejętnościom inżynierskim, jakie dzięki studiom na tym kierunku, każdy inżynier mechanik zdobywa.
Jako student na kierunku Mechanical Engineering nie tylko będziesz miał dostęp do rozwijających się technologii, zdobędziesz również wiedzę i umiejętności, które umożliwiają wpływanie na rozwój technologii. Pojęcia takie jak odpowiedzialność, kompetencje zawodowe i umiejętność ocenienia ryzyka charakteryzują każdego inżyniera mechanika. Kierunek Mechanical Engineering łączy takie zagadnienia jak: techniki produkcyjne, energetyka i środowisko, systemy pomiarowe, hydraulika, symulacja systemów mechanicznych, systemy sterowania, projektowanie 3D, systemy regulacji, wizualizacja pomysłów, systemy rozpoznawania obrazów, modelowanie, systemy CAD, ergonomia, systemy monitoringu, testowanie wytrzymałości, systemy zdalnego sterowania, robotyka, systemy GPS, komunikacja satelitarna.
Na kierunku Mechanical Engineering studenci mogą wybierać specjalizacje: Innovation and Product Design oraz Intelligent Mechanics and Systems
Kierunek Mechanical Engineering skonstruowany został tak, aby rozwijać zawodowe kompetencje studentów. W trakcie studiów, studenci przygotowują projekty w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami z przemysłu: automatyzacyjnego, energetycznego lub innego.
Studia trwają 3,5 roku i kończą się tytułem inżyniera. Podczas pierwszych 4 semestrów studenci zdobywają solidną wiedzę z podstawowych dyscyplin inżynierii. W 5 semestrze studenci podejmują pracę w firmie w celu zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia. W kolejnym semestrze studenci wybierają specjalizację i studiują wybrane przedmioty z obszaru swojej specjalizacji. Ostatnie dwa semestry to dalsze pogłębianie wiedzy z obszaru specjalizacji, a podczas ostatniego semestru studenci przygotowują projekt dyplomowy. Może to być projekt indywidualny lub grupowy, przygotowywany zawsze we współpracy z przedsiębiorstwem przemysłowym. Kierunek oferowany jest na kampusie w Horsens. więcej

Software Technology Engineering

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Jeśli marzysz o pracy jako Information Technology Consultant, System Manager, Planning Manager, Project Manager to studia na kierunku Software Technology Engineering są tym, czego szukasz.
Studenci zdobywają wiedzę, która jest potrzebna do zarządzania systemami informacyjnymi. Program studiów porusza zagadnienia związane z systemami inteligentnymi, technologią i zarządzaniem. Każdy semestr kończy się wykonaniem projektu. Tematyka projektów jest ściśle związana z przedmiotami danego semestru. Program jest wyjątkowo elastyczny, a duża gama przedmiotów wybieralnych daje szansę kierowania swoją karierą wedle zainteresowań.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 3,5 roku i kończą się tytułem inżyniera. Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: programowanie, projektowanie interfejsu do urządzeń elektronicznych, programowanie urządzeń elektronicznych i interfejsów w czasie rzeczywistym, sieci komputerowe i technologia klient-serwer, bazy danych, Internet i multimedia.
W 5 semestrze studenci podejmują pracę w firmie w celu zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia.
Ostatnie dwa semestry to dalsze pogłębianie wiedzy z obszaru specjalizacji. Na kierunku Information Technology Engineering studenci mogą wybierać specjalizacje: Internet-of-things, Cross Media, Data Engineering, AR/VR (specjalnoœć oferowana po 3 semestrze w mieście Viborg).
Podczas ostatniego semestru studenci przygotowują projekt dyplomowy. Zadaniem projektu jest nabycie praktyki przez przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę, co wpływa oczywiście na lepsze zrozumienie poznanych zagadnień. W dzisiejszych czasach liczy się przede wszystkim wiedza praktyczna i umiejętności, teoria może je tylko uzupełniać. Projekt dyplomowy przygotowywany we współpracy z przedsiębiorstwem z branży. Kierunek oferowany jest na kampusie w Horsens. więcej

Value Chain Management

Kierunek dostępny jest na dwóch kampusach uczelni VIA University College School of Technology and Business: w Horsens oraz w Aarhus. Aplikując na kierunek wybierz kampus, na którym chcesz studiować.

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
Brak naboru na studia na kierunku oferowanym w j. angielskim.

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Jeśli interesujesz się biznesem, planowaniem, zarządzaniem projektami, zakupami, logistyką, produkcją, chcesz wiedzieć jakie są między nimi zależności i jak zastosować je w biznesie, to studia na kierunku Value Chain Management są tym, czego szukasz.
Ukończenie kierunku Value Chain Management pozwala na zrozumienie powiązań między technicznymi aspektami produkcji, a ekonomią, finansami, logistyką i dystrybucją, a także marketingiem i zarządzaniem. Celem kierunku Value Chain Management jest zapoznanie studenta z całym procesem tworzenia od surowców do produktu końcowego. Znając zagadnienia ekonomiczne związane między innymi z teorią kosztu, logistyką czy strategiami organizacji i mając wiedzę techniczną można optymalizować pracę i wyniki firmy. Pod koniec każdego semestru studenci przygotowują projekt współpracując z wybraną firmą. Dodatkowym atutem jest poznanie środowiska biznesowego w praktyce.
Studia trwają 3,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Pierwsze 4 semestry stanowią trzon studiów, a zajęcia skierowane są do wszystkich studentów. Program studiów obejmuje takie obszary tematyczne jak: zarządzanie łańcuchem dostaw, popyt na rynku i plan produkcji, zarządzanie przepływem, optymalizacja łańcucha wartości, procesy zmian. W 5 semestrze studenci podejmują pracę w firmie w celu zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia. Kolejny semestr kreowany jest przez studentów, którzy poprzez wybór przedmiotów mogą skoncentrować się na tej dziedzinie, którą są najbardziej zainteresowani. Ostatni semestr to czas na wykonanie projektu dyplomowego. który kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Może to być projekt indywidualny lub grupowy. Kierunek oferowany jest na kampusie w Horsens oraz w Aarhus. więcej

Koszt studiów:
Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Danii dla studentów z Polski są bezpłatne dzięki finansowaniu nauki przez rząd duński.

Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne:
Uczelnia nie wymaga wpłacenia bezzwrotnej opłaty za materiały edukacyjne.
Studenci muszą jednak liczyć się z koniecznością zakupu książek lub innych materiałów edukacyjnych.

Kryteria przyjęcia na studia:

Dla wszystkich kierunków studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas testu ze znajomości języka angielskiego. Aby uzyskać zwolnienie z testu ze znajomości języka angielskiego należy okazać się certyfikatem językowym z odpowiednim wynikiem: IELTS 6.5; TOEFL 560 (paper based), 83 (internet based); Cambridge English Qualifications: B2 First: 180 (dawniej First Certificate in English - FCE z oceną min. A) lub C1 Advanced: 180 (dawniej Certificate in Advanced English - CAE z oceną A, B, C) lub C2 Proficiency: 200 (dawniej Certificate in Proficiency English - CPE z oceną A, B, C).

W przypadku kierunku Global Business Engineering aby uzyskać zwolnienie z testu ze znajomości języka angielskiego należy okazać się certyfikatem językowym z odpowiednim wynikiem: IELTS 7.0; TOEFL 600 (paper based), 100 (internet based); C1 Advanced: 191 (dawniej Certificate in Advanced English - CAE z oceną A, B, C) lub C2 Proficiency: 191 (dawniej Certificate in Proficiency English - CPE z oceną A, B, C).

Dodatkowo kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania j. angielskiego, w którym przewidziano w sumie minimum 210 godzin (po 60 minut), czyli 280 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

Oprócz znajomości języka angielskiego uczelnia wymaga posiadania odpowiednich ocen, w zależności od kierunku:

 • Architectural Technology and Construction Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Civil Engineering:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 375 godzin (po 60 minut), czyli 500 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni posiadać dodatkowo minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać fizyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania fizyki, w którym przewidziano w sumie minimum 200 godzin (po 60 minut), czyli 267 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni posiadać dodatkowo minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać chemii na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania chemii, w którym przewidziano w sumie minimum 75 godzin (po 60 minut), czyli 100 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Oprócz świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz świadectwa dojrzałości, należy udokumentować zakres programu nauczania z matematyki ze szkoły ponadgimnazjalnej. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie: Math requirements, który należy wypełnić i dołączyć do Aplikacji rekrutacyjnej.

 • Climate and Supply Engineering:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 375 godzin (po 60 minut), czyli 500 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni posiadać dodatkowo minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać fizyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania fizyki, w którym przewidziano w sumie minimum 200 godzin (po 60 minut), czyli 267 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni posiadać dodatkowo minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać chemii na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania chemii, w którym przewidziano w sumie minimum 75 godzin (po 60 minut), czyli 100 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Oprócz świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz świadectwa dojrzałości, należy udokumentować zakres programu nauczania z matematyki ze szkoły ponadgimnazjalnej. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie: Math requirements, który należy wypełnić i dołączyć do Aplikacji rekrutacyjnej.

 • Global Business Engineering:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania). Brak wymagań dotyczących liczby godzin z matematyki, jest to jedynie rekomendowana liczba godzin nauczania.
  Kandydaci powinni posiadać dodatkowo minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z drugiego języka obcego (niemiecki lub francuski lub hiszpański) na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać drugiego języka obcego na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania z drugiego języka obcego (niemiecki lub francuski lub hiszpański), w którym przewidziano w sumie minimum 75 godzin (po 60 minut), czyli 100 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest pprogram nauczania j. angielskiego, w którym przewidziano w sumie minimum 335 godzin (po 60 minut), czyli 447 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • International Sales and Marketing Management:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków: Marketing Management, Service Management lub Hospitality and Tourism Management.

 • Marketing Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Mechanical Engineering:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 375 godzin (po 60 minut), czyli 500 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni posiadać dodatkowo minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać fizyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania fizyki, w którym przewidziano w sumie minimum 200 godzin (po 60 minut), czyli 267 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni posiadać dodatkowo minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać chemii na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania chemii, w którym przewidziano w sumie minimum 75 godzin (po 60 minut), czyli 100 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Oprócz świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz świadectwa dojrzałości, należy udokumentować zakres programu nauczania z matematyki ze szkoły ponadgimnazjalnej. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie: Math requirements, który należy wypełnić i dołączyć do Aplikacji rekrutacyjnej.

 • Software Technology Engineering:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 375 godzin (po 60 minut), czyli 500 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Kandydaci powinni posiadać dodatkowo minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać fizyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania fizyki, w którym przewidziano w sumie minimum 200 godzin (po 60 minut), czyli 267 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
  Oprócz świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz świadectwa dojrzałości, należy udokumentować zakres programu nauczania z matematyki ze szkoły ponadgimnazjalnej. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie: Math requirements, który należy wypełnić i dołączyć do Aplikacji rekrutacyjnej.

 • Value Chain Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).


Więcej informacji na: http://www.en.via.dk/