Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Lillebaelt Academy of Professional Higher Education

Lillebaelt Academy of Professional Higher Education jest największą uczelnią położoną w południowej części Danii, która oferuje szeroką gamę kierunków. Lillebaelt Academy of Professional Higher Education posiada kampusy w dwóch miastach: Odense, które jest powszechnie znane, jako miejsce urodzenia Hansa Christiana Andersena oraz Vejle. Kierunki prowadzone w języku angielskim uczelnia oferuje na dwóch kampusach: Seebladsgade w Odense oraz Boulevarden w Vejle.

Uczelnia oferuje kierunki studiów z zakresu biznesu, turystyki, hotelarstwa, studia techniczne oraz IT. Wszystkie kierunki oparte są na połączeniu teorii z praktyką. Lillebaelt Academy of Professional Higher Education oferuje: 2-letnie studia na stopniu AP Degree, 1,5-roczne studia uzupełniające inżynierskie oraz licencjackie, a także 3,5-letnie studia inżynierskie. W sumie 10 różnych kierunków studiów w języku angielskim. Studia na Lillebaelt Academy of Professional Higher Education są bezpłatne.

Wszyscy studenci znajdujący się na terenie uczelni mogą korzystać z bezprzewodowego Internetu bez ograniczeń. Mogą więc posługiwać się własnymi laptopami w każdym miejscu. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach, które są wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty. Ponadto, studenci mogą bez ograniczeń korzystać z biblioteki oraz uczestniczyć w konferencjach organizowanych przez uczelnię. Na kampusach Lillebaelt Academy of Professional Higher Education dostępne są dobrze zaopatrzone kantyny oferujące szeroki wachlarz napoi i przekąsek.

Studia w Lillebaelt Academy of Professional Higher Education prowadzone są w przyjaznej atmosferze. Wykładowcy oraz studenci pracują w środowisku sprzyjającym rozwojowi. Zadania wykonywane przez studentów najczęściej przeprowadzane są w grupach lub indywidualnie. W zajęciach uczestniczą również zaproszeni eksperci oraz goście, którzy dzielą się swoja wiedzą i doświadczeniem. Większość zajęć polega na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną. W trakcie studiów, studenci każdego kierunku odbywają obowiązkowe praktyki w przedsiębiorstwach w Danii lub za granicą, podczas których mogą zweryfikować swoją wiedzę.

Lillebaelt Academy of Professional Higher Education ściśle współpracuje z partnerami z biznesu i przemysłu, którzy mają duży wpływ na treści kształcenia na wszystkich kierunkach. Dzięki temu, absolwenci uczelni mają większe szanse na zatrudnienie na rynku pracy.

Odense jest miastem niezwykle przyjaznym studentom z całego świata. Obecnie, w mieście znajduje się największa liczba studentów w stosunku do liczby mieszkańców. Dzięki temu, młodzi ludzie z pewnością znajdą tu coś dla siebie. Co roku, władze miasta organizują koncert dla wszystkich nowo przybyłych studentów oraz wiele innych wydarzeń muzycznych i kulturowych. W Odense znajduje się wiele kawiarni, dyskotek, restauracji, kin i teatrów.
Vejle oferuje wiele miejsc do spędzenie wolnego czasu, począwszy od głośnych dyskotek, w których można bawić się do rana, aż do miłych i przytulnych kawiarenek. Studenci, kochający muzykę, z pewnością ucieszy fakt, że w Vejle orgaznizowane są najlepsze koncerty muzyki jazz i blues. Więcej informacji na: http://www.eal.dk

Lillebaelt Academy of Professional Higher Education oferuje naukę na kierunkach:

Informacje praktyczne:


Architectural Technology and Construction Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 października, dla studiów rozpoczynających się w terminie: luty, Procedura rekrutacji
Kolejny termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: BA Degree
Co to jest BA Degree  Dla kogo studia BA Degree  Dalsza nauka po BA Degree
Jeśli interesujesz się architekturą, budownictwem i zarządzaniem to studia na kierunku Architectural Technology and Construction Management są tym, czego szukasz.
Nauka na kierunku Architectural Technology and Construction Management trwa 3,5 roku, kończąc się tytułem inżyniera. Zasadniczą różnicą pomiędzy studiami na kierunkach architektura lub budownictwo, a Architectural Technology and Construction Management jest ujęcie w programie studiów również aspektu organizacyjnego całego procesu projektowania i budowy.
Podczas studiów na kierunku Architectural Technology and Construction Management studenci udoskonalają swoje umiejętności związane z pracą z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Podczas zajęć, studenci uczą się jak rozwiązywać problemy natury technicznej, administracyjnej, a także tworzyć dokumentację, np.: cesje i inne umowy. Ponadto, studenci zdobywają kwalifikacje do planowania, kontrolowania i administrowania całym procesem projektowania i budowy.
Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: konstrukcja, projektowanie, kontrola projektów, komunikacja, metody pracy, organizacja i kolaboracja, technologia informacyjna, matematyka, fizyka, język obcy, zarządzanie i prawo. Wszyscy studenci mają możliwość odbycia praktyk podczas studiów. Praktyki takie odbywają się przy współpracy uniwersytetu i przedsiębiorstwa. Praktyki zawsze odbywają się w 6 semestrze i trwają 10 tygodni. Praktyki to nie tylko możliwość przetestowania swojej wiedzy w praktyce, ale często pierwszy krok do wybrania tematu projektu dyplomowego, który realizuje się w siódmym semestrze.
Absolwenci kierunku Architectural Technology i Construction Management posiadają kwalifikacje do zatrudnienia w placówkach zajmujących się technologią architektoniczną, zarządzaniem konstrukcją, geodezją i zarządzaniem obiektami. Kierunek oferowany jest na kampusie Seebladsgade w Odense. więcej o kierunku

Innovation and Entrepreneurship

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie tworzenia, prowadzenia czy rozwoju nowych przedsiębiorstw lub pomysłów biznesowych, a także zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się innowacjami i nowymi produktami, to studia na kierunku Innovation and Entrepreneurship są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy niezbędnej do stworzenia własnego biznesu oraz do wprowadzania rozwojowych pomysłów, produktów i usług w życie. Ponadto, absolwenci uzyskują wiedzę niezbędną do prawidłowego zrozumienia zasad panujących na rynku, a także zasad sprzedaży produktu i tych panujących w organizacji i planowaniu. Kierunek Innovation and Entrepreneurship zapewnia zdobycie wiedzy multidyscyplinarnej i umożliwiającej zbudowanie profesjonalnej sieci kontaktów biznesowych. Program studiów opiera się na przekazaniu wiedzy teoretycznej i połączeniu jej z intensywną pracą nad zbudowaniem własnego przedsiębiorstwa. Praca w czasie studiów przekłada się na prawdziwe życie.
Podczas pierwszego semestru, studenci zdobywają wiedzę z zakresu innowacji i rozwoju swojego nowego przedsiębiorstwa. Ponadto, uzyskają wiedzę praktyczną z dziedziny marketingu, relacji z klientem, ekonomii, e-biznesu. W drugim semestrze studenci skupiają się na perspektywach wzrostu krótko i długoterminowego, a także zdobywają wiedzę z takich przedmiotów jak HR, zarządzanie strategiczne i techniki negocjacyjne. W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Innovation and Entrepreneurship muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków: Logistics Management, Marketing Management lub Service, Hospitality and Tourism Management.
Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani, aby założyć innowacyjne przedsiębiorstwo, rozwijając własne pomysły biznesowe lub inwestora, bądź pracować na kluczowych stanowiskach związanych z tworzeniem nowych działów w już istniejących przedsiębiorstwach. Kierunek oferowany jest na kampusie Seebladsgade w Odense i Boulevarden w Vejle. więcej o kierunku

International Hospitality Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie hotelarstwa, turystyki, analiz biznesowych, w budowaniu scenariuszy biznesowych oraz osiągnięciem zdolności menadżerskich, w wymiarze międzynarodowym, to studia na kierunku International Hospitality Management są tym, czego szukasz. Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, szeroko pojmowanej komunikacji międzyludzkiej, budowania i planowania zadań, rozwoju koncepcji marketingowych, wiedzy z zakresu turystyki, rekreacji oraz ogólnej wiedzy biznesowej.
Podczas pierwszego semestru studenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomi czy zarządzania. W drugim semestrze skupiają się na zagadnieniach związanych ze strategiami i realacjami z klientami czy też różnicami kulturowymi.
W trzecim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy. Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek International Hospitality Management muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na kierunku Service, Hospitality and Tourism Management.
manager hotelu, kierownik marketingu, kierownik w branży turystycznej, kierownik cateringu, konferansjer, kierownik do planowania eventów lub na innych stanowiskach w branży rekreacji i turystyki. Kierunek oferowany jest na kampusie Seebladsgade w Odense. więcej o kierunku

International Sales and Marketing Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie biznesu, sprzedaży czy marketingu, w wymiarze międzynarodowym, to studia na kierunku International Sales and Marketing Management są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu teorii i praktyki sprzedaży oraz marketingu i zarządzania w kontekście multikulturowym. Ponadto, studenci uczą się stosować różne strategie sprzedaży w wielu typach biznesu, są w stanie przeanalizować metody i narzędzia wspomagające sprzedaż i mające wpływ na sukces przedsiębiorstwa, potrafią wykreować i zmotywować środowisko w dziale sprzedaży, a także organizować spotkania sprzedażowe. W trakcie nauki, studenci podejmują się wielu form aktywności takich jak: projekty, praktyki, wykłady. Podczas pierwszego semestru, studenci skupiają na następujących zagadnieniach: klient, branża i konkurencja, innowacje i metodologia. Drugi semestr to zgłębianie wiedzy z dziedzin: rozwój i podstawy sprzedaży, realizacja sprzedaży. W trakcie trzeciego semestru studenci odbywają praktyki, podczas których mają możliwość skonfrontować wiedzę teoretyczna z praktyką przygotowują projekt dyplomowy. Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek International Sales and Marketing Management muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na kierunku Marketing Management.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować na stanowiskach związanych z reklamą, marketingiem, mediami, handlem, IT, finansami, bankowością, ubezpieczeniami czy administracja publiczną. Kierunek oferowany jest na kampusie Seebladsgade w Odense. więcej o kierunku

IT Technology

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeżeli w przyszłości chcesz zajmować się planowaniem, zarządzaniem lub pracą na szczeblu operacyjnym w zakresie stosowania innowacyjnych technologii, planowania projektowego, designu, elektroniki oraz systemów komunikacyjnych, to studia na kierunku IT Technology są tym, czego szukasz.
Nauka na kierunku obejmuje 4 semestry. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doświadczenia z zakresu techniki, finansów, zarządzania organizacją, jakością, ale również komunikacji, technologii interface, programowania, innowacji, zarządzania projektami, zrozumienia zagadnień związanych z zarządzaniem w biznesie, doradztwem i konsultingiem.
Studia obejmują takie obszary tematyczne jak: komunikacja lingwistyczna, dokumentacja techniczna, matematyka techniczna, technologie informacyjne, elektronika, handel, organizacja, finanse, zarządzanie projektami, środowisko techniczne i bezpieczeństwo, jakość, techniczne systemy komunikacji, systemy sieciowe i sprzęt sieciowy, transmisja mediów, systemy baz danych, bezpieczeństwo danych, układy elektroniczne, rozwój produktu, produkcja i sprzęt do badań, oprogramowanie, sieci komputerowe czy optymalizacja.
Studenci kierunku IT Technology daję możliwość wyboru jedną z dwóch specjalizacji: Electronics Technology oraz Network Technology. Na specjalizacji Electronics Technology studenci uzyskują wiedzę z zakresu komunikacji i technologii interface, technologii programowania, innowacji, zarządzania projektami i biznesem, doradztwa, konsultingu, technik matematycznych. Z kolei studenci specjalizacji Network Technology uzyskują wiedzę z następujących dziedzin: klient i technologie serwerowe, systemy baz danych, bezpieczeństwo w sieci, planowanie projektów sieciowych.
Na czwartym semestrze studenci odbywają 10 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy. Projekt jest przygotowywany w ścisłej współpracy z wybranym przedsiębiorstwem.
Absolwenci kierunku IT Technology posiadają kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia na takich stanowiskach jak: IT Planner, administrator sieci, konsultant IT, programista czy konstruktor elektroniki. Kierunek oferowany jest na kampusie Seebladsgade w Odense. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku Product Development and Technology Integration, który trwa 1,5 roku.

Logistics Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 października, dla studiów rozpoczynających się w terminie: luty, Procedura rekrutacji
Kolejny termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeżeli w przyszłości chcesz zajmować się innowacjami, logistyką, rozwojem produktów czy marketingiem, to studia na kierunku Logistics Management są tym, czego szukasz.
Nauka na kierunku obejmuje 4 semestry. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu zakupów, produkcji i funkcji dystrybucji oraz ich znaczenia dla łańcucha dostaw oraz serwisu logistycznego, form transportu, systemów logistycznych i przepływu wewnętrznych informacji w przedsiębiorstwie, celów przedsiębiorstwa i procesów w nim zachodzących, łącznie z zarządzaniem finansami, warunkami socjologiczno-ekonomicznymi, krajowymi i międzynarodowymi różnicami między rynkami i ich znaczeniem dla przedsiębiorstwa, prawa transportowego, różnych form finansowania, typów kosztów i kalkulacji.
Pierwsze dwa semestry studiów obejmują takie obszary tematyczne jak: zarządzanie logistyką, zarządzanie łańcuchem dostaw, analiza strategiczna i planowanie, analiza rynku, rachunkowość, prawo handlowe i angielski. W semestrze trzecim i czwartym studenci uzyskują wiedzę z zakresu marketingu międzynarodowego, logistyki i planowania, a także wybierają przedmioty dodatkowe w zależności od wybranej specjalizacji.
Nauka na tym kierunku opiera się na 7 głównych blokach tematycznych. Pierwsze dwa to tematy związane z przedsiębiorstwem, trzeci to rynek, czwarty zakupy, piąty produkcja, szósty dystrybucja, siódmy zarządzanie informacją. Nauka na kierunku opiera się na zastosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce. Podczas zajęć studenci rozwiązują problemy różnych firm związanych z logistyką i transportem. Zagadnienia te są poddane analizie i przedyskutowane. Metody nauczania opierają się na wykładach, projektach, przypadkach interdyscyplinarnych, pracy tematycznej oraz pracy indywidualnej i grupowej.
W czwartym semestrze studenci odbywają praktyki w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą. Podczas praktyk, studenci rozwijają się i uczą stosować wiedzę w praktyce. W ostatnim semestrze studenci przygotowują również projekt dyplomowy.
Absolwenci kierunku Logistics Management posiadają kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia na takich stanowiskach jak: menedżer przedsiębiorstwa, logistyk, pracownik działu marketingu, menedżer działu zajmującego się komunikacją wewnątrz przedsiębiorstwa oraz wszystkich firmach posiadających dział logistyki, na całym świecie. Kierunek oferowany jest na kampusie Boulevarden w Vejle. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku International Sales and Marketing Management lub Innovation and Entrepreneurship, które trwają 1,5 roku.

Marketing Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeżeli w przyszłości chcesz zajmować się zagadnieniami związanymi z analizą, planowaniem i wprowadzaniem rozwiązań szeroko związanych z marketingiem, w kontekście krajowym i międzynarodowym, to studia na kierunku Marketing Management są tym, czego szukasz.
Studia na kierunku Marketing Management to kombinacja wiedzy z takich dziedzin jak: finanse, prawo, organizacja, kultura, socjologia i technologia, rozpatrywanych pod kątem marketingu i globalnego rynku.
Nauka na kierunku obejmuje 4 semestry. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu: strategii i struktury finansowej biznesu, podstawowych warunków socjologiczno-ekonomicznych, procesu sprzedaży, kwestii związanych z prawem handlowym, metod rozwiązywania problemów w sposób kompleksowy.
W trakcie pierwszego semestru studenci pogłębiają swoją wiedzę z analizy strategicznej, statystyki, mikroekonomii, komunikacji, struktury organizacyjnej, tworzenia i analizy łańcucha dostaw, podstaw prawa, bezpieczeństwa. W drugim semestrze prowadzone są zajęcia ze statystyki, języka obcego, analizy rynku, strategii wzrostu, selekcji rynku, inwestycji, finansów, ekonomii, analizy kulturowej czy innowacji. W trakcie trzeciego semestru prowadzone zajęcia to: strategie marketingowe, makroekonomia, budżet i parametry optymalizacji, zarządzanie projektami i sprzedażą, rozwój organizacji. W trakcie czwartego semestru studenci odbywają praktyki w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy.
Po ukończeniu studiów, absolwenci mogą ubiegać się o pracę na stanowiskach: asystent do spraw marketingu, koordynator marketingowy, koordynator eksportu, menedżer, konsultant, logistyk, menedżer sprzedaży, pracownik public relations czy menedżer produktów. Kierunek oferowany jest na kampusie Seebladsgade w Odense. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku International Sales and Marketing Management lub Innovation and Entrepreneurship, które trwają 1,5 roku.

Product Development and Technology Integration

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie rozwoju produktu i integracji technologicznej, to studia na kierunku Product Development and Technology Integration są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania nowych technologii i modeli systemów technicznych oraz produktów. Wszystkie zagadnienia na zajęciach rozpatrywane są pod kątem krajowym i międzynarodowym, co daje studentom możliwość spojrzenia na problem z wielu perspektyw. Podczas studiów na kierunku Product Development and Technology Integration, studenci będą pogłębiać swoją wiedzę w trzech podstawowych dziedzinach: IT and electronics for IT and electronics engineers; Installation and automation for installation contractors, automation engineers, and energy technologists; Development of products and productions for production engineers.
IT and electronics jest specjalizacją skupiającą się na następujących zagadnieniach: rozwój i kompleksowe rozwiązania IT, kontrakty techniczne i systemy sieciowe, projektowanie rozwiązań sieciowych i IT, implementacja, administracja i operowanie rozwiązaniami IT, rozwój elektronicznych i skomputeryzowanych systemów blokowych, projektowanie, konstruowanie i testowanie elektronicznej dokumentacji i systemów komputerowych.
Installation and automation for installation contractors, automation engineers, and energy technologists to specjalizacja, w której skupia się przede wszystkim na tworzeniu kontraktów, projektowaniu, konsultacji, instalacji i zarządzaniu, specjalizacji w instalowaniu rozwiązań IT dla klienta t.j.: rynek telekomunikacyjny, alarmy, systemy bezpieczeństwa, inteligentne konstrukcje oraz wszystkie zagadnienia związane z sektorem energetycznym.
Development of products and productions for production engineers to specjalizacja, która umożliwia studentom zdobycie wiedzy z dziedziny analizy i rozwoju zagadnień związanych z inżynierią produkcji, połączonych z optymalizacją łańcucha dostaw. Ponadto, pogłębiona zostanie wiedza z systemu ERP czyli zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie oraz koordynowania zadaniami jakościowymi np.: nadzór, mierzenie procesów i systemy bezpieczeństwa.
W trakcie trzeciego semestru studenci odbywają praktyki w przedsiębiorstwie z branży oraz przygotowują projekt dyplomowy.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem inżyniera. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Product Development and Technology Integration muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na kierunku IT Technology.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować na stanowiskach związanych z konstrukcją produktów i ich technicznym rozwojem. Kierunek oferowany jest na kampusie Seebladsgade w Odense. więcej o kierunku

Service, Hospitality and Tourism Management

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 października, dla studiów rozpoczynających się w terminie: luty, Procedura rekrutacji
Kolejny termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: AP Degree
Co to jest AP Degree  Dla kogo studia AP Degree  Dalsza nauka po AP Degree
Jeżeli w przyszłości chcesz zajmować się zagadnieniami związanymi z usługami, hotelarstwem i zarządzaniem turystyką, to studia na kierunku Service, Hospitality and Tourism Management są tym, czego szukasz.
Nauka na kierunku obejmuje 4 semestry. Celem studiów jest zdobycie przez studenta umiejętności zarządzania specyficzną branżą, jaką jest turystyka. Po ukończeniu studiów, absolwent posiada następujące kompetencje: umiejętności współpracy z grupą oraz indywidualnymi klientami, komunikatywność i kompetencje lingwistyczne, umiejętność praktycznego rozwiązywania pojawiających się problemów, kompetencje związane ze współpracą z osobami z innych kultur.
Zajęcia obejmują takie obszary tematyczne jak: metodologia badań, ekonomia, service management, struktury organizacyjne, motywacja i rozwój, zarządzanie projektami, planowanie strategiczne, marketing międzynarodowy, zarządzanie zasobami ludzkimi, studia kultury, relacje z klientem czy koncepcja jakości.
W trakcie pierwszego semestru, studenci uzyskują wiedzę z zakresu branży usługowej i wiedzy o przedsiębiorstwie. W drugim semestrze, natomiast ze strategii i marketingu. W trzecim semestrze przekazana zostaje wiedza na temat relacji w przedsiębiorstwie. W trakcie trzeciego semestru, studenci odbywają praktyki, które trwają 13 tygodni i mogą być realizowane w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą. Natomiast w czwartym semestrze studenci przygotowują projekt dyplomowy.
Studenci mogą wybierać spośród trzech specjalności: Hotel and Restaurant Management, Tourism Management lub Service Management.
Absolwenci kierunku Service, Hospitality and Tourism Management posiadają kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia na takich stanowiskach jak: koordynator marketingu, koordynator sprzedaży, asystent do spraw cateringu, koordynator imprez, asystent w biurach podróży, asystent projektów czy doradca, a także na różnych stanowiskach w hotelach, restauracjach lub centrach kongresowych. Kierunek oferowany jest na kampusie Seebladsgade w Odense i Boulevarden w Vejle. więcej o kierunku

Aby uzyskać tytuł BA Degree, po ukończeniu studiów na stopniu AP Degree studenci mogą kontynuować naukę na kierunku International Hospitality Management lub Innovation and Entrepreneurship, które trwają 1,5 roku.

Web Development

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 10 marca, dla studiów rozpoczynających się w terminie: koniec sierpnia, Procedura rekrutacji

Rodzaj studiów: BA Top up
Co to jest BA Top up   Dla kogo studia BA Top up   Dalsza nauka po BA Top up
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie projektowania i programowania aplikacji webowych, baz danych czy projektowania interfejsu, to studia na kierunku Web Development są tym, czego szukasz.
Celem studiów jest przekazanie absolwentom szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu programowania obiektowego, teorii klient-serwer, baz danych, XML, środowisk programistycznych, systemów CMS, komunikacji internetowej, socjologii internetowej, interfejsu, mediów, zarządzania projektami czy bezpieczeństwa informacji.
Program studiów na kierunku Web Development składa się z trzech modułów, które w połączeniu dają pełny obraz sytuacji na rynku oraz odpowiednie kompetencje do podjęcia pracy zawodowej. Podczas nauki na tym kierunku, studenci uzyskują następujące kompetencje: analizowanie, planowanie i rozwój aplikacji, analizowanie i planowanie rozwoju systemów, wykonywanie procesów w oparciu o analizy zewnętrzne.
W pierwszym semestrze studenci skupiają się na zagadnieniach związanych z programowaniem sieciowym. W trakcie zajęć projektują nowoczesne aplikacje sieciowe, stosują narzędzia zorientowane na programowanie możliwości współpracy w relacji klient- serwer. W trakcie drugiego semestru, studenci skupiają się natomiast na zagadnieniach związanych z bazami danych i XML. Ponadto, podejmują decyzje związane z rozwojem środowiska w relacji z platformami i siecią, systemami zarządzania w przedsiębiorstwach, poznają tajniki komunikacji sieciowej oraz socjologii. Studenci muszą stawić czoła zaawansowanym technologiom medialnym, które umożliwiają analizę produkcji, a także zapoznają się z tajnikami zarządzania projektami, które umożliwią sprawne funkcjonowanie całej organizacji. Co więcej, skupiają się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem podczas pracy z bazami danych.
W ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwie w Danii lub za granicą oraz przygotowują projekt dyplomowy.
Studia prowadzone w języku angielskim trwają 1,5 roku i kończą się tytułem licencjata. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Web Development muszą posiadać dyplom ukończenia studiów AP degree na jednym z kierunków: Computer Science lub Multimedia Design and Communication.
Po ukończeniu studiów, absolwenci mogą ubiegać się o pracę na stanowiskach związanych z sieciami i biznesem multimedialnym. Absolwenci są specjalistami w tworzeniu zaawansowanych projektów, tworzonych na różnych platformach z wykorzystaniem różnorodnych multimediów. Kierunek oferowany jest na kampusie Seebladsgade w Odense. więcej o kierunku

Koszt studiów:
Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Danii dla studentów z Polski są bezpłatne dzięki finansowaniu nauki przez rząd duński.

Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne:
Uczelnia nie wymaga wpłacenia bezzwrotnej opłaty za materiały edukacyjne.
Studenci muszą jednak liczyć się z koniecznością zakupu książek lub innych materiałów edukacyjnych.

Kryteria przyjęcia na studia:

Dla wszystkich kierunków studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona podczas testu ze znajomości języka angielskiego. Aby uzyskać zwolnienie z testu ze znajomości języka angielskiego należy okazać się certyfikatem językowym z odpowiednim wynikiem: IELTS 6.5; TOEFL 560 (paper based), 83 (internet based) lub Cambridge ESOL: Certificate in Advanced English (CAE) lub First Certificate in English (FCE).
Dodatkowo kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania j. angielskiego, w którym przewidziano w sumie minimum 210 godzin (po 60 minut), czyli 280 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
W przypadku kierunków: Innovation and Entrepreneurship, International Hospitality Management, International Sales and Marketing, Product Development and Technology Integration, Web Development, należy jednak okazać się certyfikatem językowym z wyższym wynikiem: IELTS 6.5; TOEFL 575 (paper based), 85 (internet based) lub Cambridge ESOL: Certificate of Proficiency in English (CPE) z oceną min. B, Certificate in Advanced English (CAE) z oceną min. B, First Certificate in English (FCE) z oceną min. B. W przypadku tych kierunków nie jest sprawdzana liczba godzin realizowanego programu nauczania z j. angielskiego.

Oprócz znajomości języka angielskiego uczelnia wymaga posiadania odpowiednich ocen, w zależności od kierunku:

 • Architectural Technology and Construction Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Innovation and Entrepreneurship:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków: Computer Science, Logistics Management, Marketing Management, Multimedia Design and Communication lub Service, Hospitality and Tourism Management.

 • International Hospitality Management:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na kierunku Service, Hospitality and Tourism Management.

 • International Sales and Marketing:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na kierunku Marketing Management.

 • IT Technology:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Logistics Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Marketing Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • International Hospitality Management:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na kierunku IT Technology.

 • Service, Hospitality and Tourism Management:
  Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dostateczną (3.0 lub 45%-54%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
  Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 125 godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).

 • Web Development:
  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów AP Degree na jednym z kierunków: Computer Science lub Multimedia Design and Communication.


Więcej informacji na: http://www.eal.dk