Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Aarhus University, Faculty of Arts

Aarhus University to jedna z czołowych uczelni, która oferuje szeroką gamę kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Uniwersytet znajduje się w pierwszej dziesiątce uczelni z całego świata, założonych w ciągu ostatnich 100 lat. Aarhus University ma długą tradycję partnerstw z najlepszymi instytutami badawczymi i sieciami uniwersyteckimi na świecie. Uczelnia kształci na czterech wydziałach: Faculty of Arts, Faculty of Health, Faculty of Science and Technology, School of Business and Social Sciences.

Obecnie w ramach Programu eduABROAD oferujemy możliwość rozpoczęcia studiów oferowanych jedynie przez Faculty of Arts. Aarhus University, Faculty of Arts oferuje szeroki wybór kierunków, wśród nich 3-letnie studia pierwszego stopnia licencjackie, a także 2-letnie studia drugiego stopnia magisterskie. W ofercie uczelni znajduje się 1 kierunek studiów pierwszego stopnia oraz blisko 30 różnych kierunków studiów drugiego stopnia, w języku angielskim. Studia Aarhus University, Faculty of Arts są bezpłatne.

Zajęcia na Aarhus University, Faculty of Arts odbywają się w nowoczesnych salach, które są wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty. Dodatkowo uczelnia Aarhus University posiada wiele doskonale wyposażonych laboratoriów.

Studia na Aarhus University, Faculty of Arts umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności na wysokim poziomie akademickim. Uczelnia zwraca szczególną uwagę na rozwijanie niezależnego i krytycznego myślenia wśród studentów. Nieformalne podejście do studentów przez wykładowców oraz bezpośredni dialog ze studentami, są ważnymi elementami na wszystkich kierunkach studiów. Aarhus University, Faculty of Arts ściśle współpracuje z instytucjami i przedsiębiorstwami z branży. Aarhus University umożliwia wyjazd na wymianę studencką do 50 różnych krajów. Dzięki takim formom studiowania studenci rozwijają swoje umiejętności pracy zespołowej i jednocześnie stają się dobrze przygotowani do rynku pracy.

Aarhus University posiada swój główny kampus w mieście Aarhus, ale część wydziałów i ośrodków badawczych znajduje się również w innych miastach w Danii.
Aarhus jest drugim pod względem wielkości miastem w Danii, które zamieszkuje około 250 tysięcy mieszkańców. Aarhus położone jest w środkowej części Jutlandii. Pięknie usytuowana, nadmorska miejscowość jest niezwykle bezpiecznym i przyjaznym miejscem, obecnie jest to duży ośrodek związany ze sztuką, kulturą, muzyką oraz oferujący wiele atrakcji na spędzanie czasu wolnego. Aarhus to ważny port morski i węzeł kolejowy. Aarhus jest dużym ośrodkiem akademickim, w którym co roku studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów. Fakt, że język angielski jest tutaj powszechnie znany powoduje, że miejsce to jest wybierane przez wielu studentów z całego świata.
Więcej informacji na: http://www.arts.au.dk/en

Aarhus University, Faculty of Arts zaprasza na trzyletnie studia pierwszego stopnia licencjackie na kierunku:

  • Cognitive Science

Aarhus University, Faculty of Arts oferuje również blisko 30 różnych kierunków studiów drugiego stopnia magisterskich z zakresu:
antropologii, antropologii edukacji i globalizacji, studiów islamskich, historia sztuki, sinologii, japonistyki, studia azjatyckie, archeologii, semiotyki, anglistyki, europeistyki, historii, bezpieczeństwa, nowych technologii, studiów międzykulturowych i międzynarodowych, dziennikarstwa, mediów, globalizacji, językoznawstwa, filozofii, religii europejskich, zrównoważonego zarządzania dziedzictwem, estetyki i kultury.


Szczegółowy opis kierunków w katalogu kierunków studiów (kliknij w Faculty, a następnie Arts; kierunki oferowane w j. angielskim oznaczone są jako EN lub DA/EN):
studia inżynierskie/licencjackie (Bachelor's Programmes), kliknij w Faculty, Arts
studia magisterskie (Master's Programmes), kliknij w Faculty, Arts

Najbliższy termin przyjmowania aplikacji:
do 20 lutego, studia drugiego stopnia, dla studiów rozpoczynających się w terminie: wrzesień,
do 10 marca, studia pierwszego stopnia, dla studiów rozpoczynających się w terminie: wrzesień, Procedura rekrutacji.


Koszt studiów:
Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Danii dla studentów z Polski są bezpłatne dzięki finansowaniu nauki przez rząd duński.


Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne:
Uczelnia nie wymaga wpłacenia bezzwrotnej opłaty za materiały edukacyjne.
Studenci muszą jednak liczyć się z koniecznością zakupu książek lub innych materiałów edukacyjnych.

Kryteria przyjęcia na studia:

Dla wszystkich kierunków studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. Wymagane jest posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego. Należy okazać się certyfikatem językowym z odpowiednim wynikiem: IELTS 6.5; TOEFL 560 (paper based), 83 (internet based) lub Cambridge ESOL: Certificate in Advanced English (CAE) z oceną A, B, C lub First Certificate in English (FCE) z oceną min. A.

Oprócz znajomości języka angielskiego uczelnia wymaga posiadania odpowiednich ocen, w zależności od kierunku studiów:

studia drugiego stopnia: kryteria rekrutacji

studia pierwszego stopnia:

  • Cognitive Science:
    Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać matematyki na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
    Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym przewidziano w sumie minimum 250 godzin (po 60 minut), czyli 334 lekcje (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).
    Kandydaci powinni posiadać minimum ocenę dobrą (4.0 lub 55%-74%) z historii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (ocena uzyskana z egzaminu maturalnego lub ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - nie trzeba zdawać historii na egzaminie maturalnym; w przypadku tegorocznych maturzystów: ocena na ostatnim świadectwie ze szkoły ponadgimnazjalnej/ocena na ostatni semestr).
    Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest program nauczania historii, w którym przewidziano w sumie minimum 150 godzin (po 60 minut), czyli 200 lekcji (po 45 minut), w ciągu ostatnich trzech lat nauki (suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu nauczania).


Więcej informacji na: http://www.arts.au.dk/en