Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Pozwolenie na pobyt

W Holandii bez dopełniania formalności można przebywać do trzech miesięcy. W przypadku dłuższego pobytu należy go zalegalizować występując o pozwolenie na pobyt.
O pozwolenie na pobyt warto wystąpić od razu po przybyciu do Holandii, gdyż niektórzy pracodawcy mogą wymagać pozwolenia na pobyt przy zawieraniu umowy o pracę. Dodatkowo pozwolenie na pobyt jest niezbędne przy otwieraniu konta w banku. Inne instytucje mogą również wymagać okazania pozwolenia na pobyt.

W celu uzyskania pozwolenia na pobyt należy zgłosić się do urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce zakwaterowania w Holandii, z następującymi dokumentami:

  • ważny paszport,
  • dokument zaświadczający o miejscu zamieszkania na terenie Holandii (np. umowa wynajmu),
  • kopia metryki potwierdzona za zgodność z oryginałem, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Pozwolenie na pobyt wydawane jest na okres do końca danego roku akademickiego i należy je przedłużać. Dodatkowo można ubiegać się w urzędzie emigracyjnym IND o naklejkę pobytową dla EU/EEA do paszportu. W tym celu należy zarejestrować się w urzędzie emigracyjnym IND. W przeciwieństwie do pozwolenia na pobyt, nie jest to wymagane, ale może to ułatwiać załatwienie wielu spraw, np. podpisanie umowy na telefon komórkowy.

Na wjazd do Holandii, dla studentów posiadających polskie obywatelstwo, nie obowiązuje wiza.

Pozwolenie na pracę

Pozwolenie na pracę nie jest potrzebne. Studenci mogą pracować i zarabiać równolegle do swoich studiów bez posiadania pozwolenia na pracę. Nie ma restrykcji dotyczących maksymalnej liczny godzin pracy dla studenta w trakcie roku akademickiego.

Należy jednak posiadać specjalny numer, tzw. Citizen Service Number (dawniej zwany Sofinumber). W Holandii ten numer nazywa się Burger Servicenummer, a w skrócie BSN. Numer ten oznacza bycie zarejestrowanym w systemie podatkowym i ubezpieczeń społecznych. O numer Citizen Service Number należy ubiegać się w lokalnym biurze urzędu Tax and Customs Administration.