Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Podatki

W Holandii wyróżniane są trzy rodzaje dochodu, które podlegają opodatkowaniu:

  • podstawa 1 - dochód ze stosunku pracy i mieszkania,
  • podstawa 2 - dochód z tytułu znacznego udziału,
  • podstawa 3 - dochód z oszczędności i lokat.

Dochód stałych podatnika może być obniżony o kwotę odliczenia. Odliczenia tego dokonuje się z tytułu wydatków związanych z kosztami studiów i na nadzwyczajne wydatki, np. z powodu choroby.

Obliczenia podatku od dochodu podlegającego opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania odbywa się zgodnie ze stawkami:

  • I próg - 34,15 % części dochodu do wysokości 17 046 euro, gdzie 2,45 % stanowi podatek, a 31,70 % to składki na ubezpieczenie społeczne,
  • II próg - 41,45 % od kolejnej części 13 585 euro, z czego 9,75 % stanowi podatek i 31,70 % składki na ubezpieczenie społeczne,
  • III próg - 42 % od kolejnej części 21 597 euro, stawka stanowi wyłącznie podatek,
  • IV próg - 52 proc. od pozostałej części, stawka stanowi wyłącznie podatek.

Podatek z tytułu znacznego udziału liczony jest według stałej stawki 25 %. Podatek z oszczędności i lokat liczony jest według stałej stawki 30 %. Deklarację podatkową składa się w urzędzie skarbowym w terminie do 1 kwietnia każdego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie należy liczyć się z możliwością otrzymania kary.


Źródło:
www.eures.praca.gov.pl