Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Koszty studiowania

Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Danii dla studentów z Polski są bezpłatne dzięki finansowaniu nauki przez rząd duński.
Studenci muszą jednak we własnym zakresie pokryć koszty materiałów edukacyjnych, książek, wyjazdów uczelnianych itp., które wynoszą ok. 4000 DKK (ok. 2000 zł) na semestr.

Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne:

Niektóre uczelnie wymagają wpłacenia bezzwrotnej opłaty za materiały edukacyjne.
Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne płatna jest na rachunek bankowy danej uczelni i ma na celu zapewnienie, że zaakceptowani studenci będą posiadać odpowiednie materiały edukacyjne oraz rozpoczną studia. Bezzwrotna opłata za materiały edukacyjne powinna zostać przekazana na konto bankowe uczelni po otrzymaniu listu informującego o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku nie stawienia się studenta w celu rozpoczęcia studiów lub niezdanego egzaminu maturalnego, kwota przepada.

Koszty życia

Student powinien pokryć koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdów.
To koszt przeciętnie około 4000 DKK - 6000 DKK na miesiąc, czyli około 2300 zł - 3400 zł. To dokładnie tyle ile musisz liczyć na te same wydatki w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu, a studiujesz w Danii.

1 DKK (korona duńska) to około 0,57 zł (styczeń 2020)

Średnie ceny w Danii:

 • Mleko (1 litr): 7-10 DKK
 • Bochenek chleba: 10-28 DKK
 • Jajka (opakowanie 12 jajek): 15-30 DKK
 • Ryż (1 kilogram): 10-20 DKK
 • Ser (1 kilogram): 50-110 DKK
 • Wołowina (1 kilogram): 55-150 DKK
 • Kurczak (1 kilogram): 50-85 DKK
 • Sok (1,5 litra): 10-15 DKK
 • Piwo (0,33 litra) 5-20 DKK w supermarkecie
 • Wino (0,75 litra): 50-90 DKK
 • Papierosy (opakowanie): 42-48 DKK

Miesięczne wydatki kształtują się na poziomie:

 • Zakwaterowanie: 2000 DKK - 5000 DKK (1100 zł - 2800 zł)
 • Żywność i inne wydatki: 1000 DKK - 2000 DKK (500 zł - 1000 zł)
 • Dojazdy: 350 DKK (175 zł)
 • Telefon: 120 DKK (60 zł)

Razem: 3470-7470 DKK (2000 zł - 4300 zł)

Należy pamiętać, iż przy wynajmowaniu miejsca zakwaterowania należy wpłacić kaucję, która zazwyczaj wynosi trzykrotność miesięcznego czynszu (może być mniej lub więcej). Kaucja jest zwracana przy wyprowadzaniu się (miejsce zakwaterowania musi być pozostawione czyste i niezniszczone).

Studenci z Polski mogą legalnie pracować. Zarobki wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów życia, w tym zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów oraz materiałów edukacyjnych.
Zalecamy posiadanie kwoty umożliwiającej samodzielne utrzymanie się przez okres około 6 miesięcy. Okres ten powinien wystarczyć na dopełnienie wszystkich formalności i znalezienie pracy.

W Danii bardzo popularnym środkiem transportu jest rower, czemu sprzyja bardzo duża ilość ścieżek rowerowych. Umożliwia to zaoszczędzenie na przejazdach środkami komunikacji miejskiej.


Źródło:
www.studyindenmark.dk