Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Dalsza nauka po BA Degree Top up

Będąc absolwentem jednego z kierunków BA Degree Top up możesz kontynuować naukę na wybranej wyższej uczelni. W ten sposób zdobędziesz tytuł magistra (MA).

Programy Bachelor Degree Top up (BA degree Top up) trwają 1,5 roku i kształcą na poziomie BA Degree, a po ich ukończeniu absolwenci otrzymują 90 punktów ECTS.
Punkty ECTS oraz dyplom BA Degree umożliwiają kontynuowanie nauki do poziomu magistra (MA) na dowolnej uczelni. Naukę rozpoczyna się od 4 roku studiów jednolitych, czyli studia na poziomie BA Degree zostaną uznane na podstawie punktów ECTS do pięcioletnich studiów na poziomie magistra (MA) lub od 1 roku studiów uzupełniających drugiego stopnia, czyli studia na poziomie BA Degree zostaną uznane i umożliwią podjęcie dwuletnich studiów uzupełniających drugiego stopnia na poziomie magistra (MA).

Po uzyskaniu tytułu inżyniera/licencjata (BA), możesz kontynuować naukę do poziomu magistra (MA), na kierunkach zbieżnych lub zbliżonych do ukończonego kierunku BA Degree.

Możliwe jest również kontynuowanie nauki do poziomu magistra (MA) na wybranej uczelni na świecie. Wymaga to jednak uznania dyplomu kierunku BA Degree przez uczelnię, na której chcesz kontynuować studia, na studiach uzupełniających drugiego stopnia na poziomie magistra (MA).